Category Archives: Ново !

ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА “София 2020: Градска мобилност от бъдещето или от миналото?” 16-18 април 2018 г. – Crowd-In Project

Интердисциплинна образователна мрежа Място за бъдеще, Иниститут за изследване на обществата и знанието при БАН, Институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Градчето на учените в град Гелзенкирхен, Германия, Дом за науките за човека (MSH) към Университетът на Бургундия, Франция, Софийско гражданско сдружение Щастливеца имат удоволствието да ви поканят на КРЪГЛА МАСА за реализирането на 

Проект „Разработване и управление на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност – I-MaP“

Проектът I-MaP – 1  Crowd In е международен, интердисциплинарен и се осъществява на няколко етапа.

Целта на първият етап е формиране на международни интердисциплинарни екипи за осъществяване на проекта - Stage 1 Crowd In (“Мобилност на бъдещето в урбанизираните райони чрез Crowd-Intelligence - изграждане на европейска партньорска структура за стимулиране на иновативни структури на демокрация на участието, за мобилност на бъдещето в различна локална среда“.) 

След първата среща на международните екипи през лятото на 2017 г. в Рурската област в Германия, второто събитие, предвидено по проекта, е кръглата маса в София, от 16 до 18 април 2018 г., с участието на ангажирани с проблемите на устойчивата градска мобилност на българската столица граждани, инициативи, организации и институтции.

ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА 

“София 2020: Градска мобилност от миналото или от бъдещето?”

16-18 април 2018 г.

16 април – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И НА УЧАСТНИЦИТЕ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА

 място: ГЕНЕРАТОР, в бившия завод «Витоша» на бул. “Черни връх” №47

(влиза се от задния вход)

14,30 ч. – Официално откриване на кръглата маса – уводни думи и приветствия:

д-р Петър КАНЕВ – координатор на проекта I-MaP за България

Зилке Щайнберг – директор на Институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Градчето на учените в град Гелзенкирхен, Германия – инициатор на проекта

Мари ЖегюУниверситет на Бургундия, Франция и FIAP – ръководител на проекта.

Мартин Заимов – представител на ГЕНЕРАТОР, домакин на откриването

доц. д-р Валери Личев – ръководител на Секция Антропологически изследвания към Истититут за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при Българска академия на науките (БАН) и участник в международната образователна мрежа Място за бъдеще.

арх. д-р Климент ИвановДепартамент Архитектура на Нов български университет (НБУ) и участник в международната образователна мрежа Място за бъдеще.

Иван Велков – заместник председател на Столичния общински съвет (СОС).

15,00 ч. – Представяне на целите на кръглата маса и на участниците в нея – водещи: Петър Канев и Мари Жегю.

15,20 ч. – арх. Климент Иванов (НБУ), доц. Валери Личев (ИИОЗ при БАН) и екип на Сдружение Щастливеца Образователна мрежа Място за бъдеще - Интердисциплинният подход и смисълът от работа в неконвенционални групи.

15,30 ч. – Мари Жегю и Зилке Щайнберг (FIAP) – Представяне на проекта I-MaP, цели, задачи, перспективи, участници и партньори.

15,50 ч. – Иван ВелковСтоличен общински съвет, Мартин Заимов (ГЕНЕРАТОР) и Ангел Буров – Съюз на урбанистите в България (СУБ) – Проблемите на планирането на устойчива градска среда и мобилност в София.

16,10 ч. – Радост МариноваСдружение Велоеволюция и Веселин КиревГражданска инициатива за обществен релсов транспорт: Контролната власт – смисълът на обществения надзор и на гражданското участие при процесите на вземане на решения.

16,30 ч. – “Брейнсторм” и работа по групи – идентифициране на конкретни проблеми за решаване, за които проекта I-MaP би бил от полза за София, а дейността в София би била от полза за останалите участващи в проекта европейски региони, общини, академични институции и международни екипи. Формулиране на задачите, по които ще се работи на следващия ден на кръглата маса.

16,50 ч. – Заключителни думи, обощение от работата от първия ден на кръглата маса.

17,10 ч. – Приключване на сесията.

 По желание  ако времето позволява – кратка разходка във Витоша и вечеря в ресторант “Чичовци” в Драгалевци. Адрес: София, кв. Драгалевци, площад “Цар Иван Александър” №5.

NB! Храненето не се поема от бюджета на проекта и е на собствени разноски на участниците в Кръглата маса, по желание.

 17 април – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПОСТИЖЕНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛАТА МАСА.

Място на провеждане: Семинарна зала на Института по право при БАН на ул. Сердика №4, партерен етаж.

9,00 ч. – Откриване на сесията от  Мари Жегю и Петър Канев – очертаване на задачите за деня и начинът на провеждане на събитието.

9,10 ч. – Драгомир КонстантиновФондация “Зеленика” и Мария Малцева, Инициативен комитет “София – зелена столица” и Група Град. Кратко представяне опита им, на дейностите и инициативите и отговаряне на въпроси на участниците.

9,40 ч.– Лилия Енчева-Христова, обществен посредник на град София (столичен омбудстман) – Смисъл на взаимодействието на Столична община с гражданските инициативи.

9,50 ч. – Мари Жегю и Зилке Щайнберг (FIAP) – представяне на академичните и научни измерения на проекта I-MaP, на академичните партньори, на интердисциплинарната методологията и подход на екипа, съобразени с целите за развиване на устойчиви комплексни системи чрез съвместната работа (синергия) на науките за човека и обществата и на технологичните разработки и иновации.

10,10 ч. – проф. Румяна Стоилова – директор на Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН – Възможностите на науките за човека и обществата в БАН за принос по отошение на дългосрочните цели на проекта I-MaP.

10,25 ч. – доц. арх. Георги Георгиев – ръководител на Департамент Архитектура към Нов български университет (НБУ) – Мобилност, градоустройство и устойчиво развитие на градската среда – какъв може да бъде приноса на академичните и образователните организации към адекватното им планиране.

10,40 ч. – Кафе пауза.

10,50 ч. – Ангел Буров и Васил МаджирскиСъюз на урбанистите в България (СУБ) – Предизвикателства пред приложението на разработвания към момента План за устойчива градска мобилност на София и по принцип.

11,10 ч. – Мартин Заимов – Широкият смисъл на понятието “дизайн” – от първия план за мобилността в София, през инициирането на Сдружението за електрическите превозни средства в България до инициативата ГЕНЕРАТОР.

11,30 ч. – Брейнсторм.

12,15 ч. – Обявяване на резултатите от обсъждането.

12,30 ч. –– Обедна почивка.

12,40 ч. – Обяд в ресторанта на Държавния архив на ул. Московска №5 (по желание), храненето е на собствени разноски на участниците в Кръглата маса.

14,20 ч. – Откриване на следобедната сесия. Брейнсторм и работа по групи.

14,50 ч. – Обявяване на резултатите от работата по групи.

15,00 ч. – Борислав Сандов, съпредседател на Политическа партия Зелените – Проблеми и перспективи пред зелените градски политики в България.

15,10 ч. – Брейнсторм – идентифициране на проблеми на София, които могат да се интегрират към задачите на проекта.

15,50 ч. – Резултати от обсъждането  – търсене на допирни точки и консенсус.

16,00 ч. – Кафе пауза

16,10 ч. – Иван Велков – заместник председател на СОС -  Столичен общински съвет и проблемите на устойчивата градска мобилност.

16,30 ч. – арх. Любомир ГеоргиевОбщинско предприятие Софпроект – общ градоустройствен план. Представяне на дейността и на предизвикателствата пред организацията.

16, 50 ч. – Заключително обобщение – формулиране на обща позиция.

17, 30 ч. – Приключване на сесията.

17,30 ч. – По желание: Разходка в центъра на София, вечеря в ресторант Слънце Луна на ул. “Шести септември” №39.

 18 април – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ОБОБЩЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Място на провеждане: Семинарна на Института по право при БАН на ул. Сердика №4, партерен етаж.

9,10 ч. – Калоян Карамитов Визия за София. Кратко представяне на дейността и отговаряне на въпроси на участниците.

9,20 ч. – Гергин БорисовГражданска инициатива “Спаси София”. Представяне и отговаряне на въпроси на участниците.

9,40 ч. – Кафе пауза.

9,50 ч. – Заключителна дискусия и обобщение на резултатите от кръглата маса.

10,30 ч. – Заключетелни думи, изводи от кръглата маса, обявяване на следващите стъпки и събития, свързани с проекта I-MaP за България.

10,50 ч. – (по желание) – посещение на Музея на София, на Ротондата “Св. Георги” и на църквата Св. София.

13,15 ч. –  (по желание) Обяд “Sterling Club 2” на ул. “Дунав” №25 (на ъгъла на ул. Искър и ул. Дунав).

14,30 ч. – Посещение на ключови проблемни точки за мобилността в София – пътуване с градското метро и посещение на крайните градски зони. Сборен пункт за тръгване: Подлезът на СУ “Св. Климент Охридски”.

20,00 ч. – (по желание) – вечеря в ресторант “Багри”, ул. Добруджа №10

Инициатори: Интердисциплинна образователна мрежа Място за бъдеще, Иниститут за изследване на обществата и знанието при БАН, Институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Градчето на учените в град Гелзенкирхен, Германия, Дом за науките за човека (MSH) към Университетът на Бургундия, Франция, Софийско гражданско сдружение Щастливеца.

1-Заснемане на цял екран 12.4.2018 г. 132754

Първият етап на проекта „Разработване и управление на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност – I-MaP“ е финансиран от Германското федерално министерство на околната среда и устойчивото развитие и се изпълнява от Социологическия институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Парка на науката в град Гелзенкирхен, провинция Северен Рейн – Вестфалия. Целта е създаване на международен екип за кандидатстване по голям европейски проект по програма „Хоризонт 2020“ или по друга европейска програма. Партниращи държави по проекта са Германия, Франция, Чехия, Словакия и България. От германска страна проектът ще се реализира като съвместна дейност на института FIAP, Университета на Мюнстер и Вупертал институт в градовете Гелзенкирхен и Мюнстер в Рурския регион. Партньори от френска страна са Центърът „Русо“ за изследвания на иновативни преходи (Réseau Recherche Innovation Transition), Дом за науките за човека (MSH) към Университета на Бургундия в град Дижон. В Словакия проектът ще се изпълнява в самоуправляващия се регион Жилина и ще се осъществява в партньорство с организацията PEDAL Consulting. В Чехия и в България проектът ще търси възможности за приложение в две от най-интензивно трансформиращите са урбанизирани столици в Централна и Югоизточна Европа – Прага и София. В Чехия проектът се координира от неправителствената организация EDUcentrum, посветена на иновации в образованието и на практическо образование, която има дългогодишен опит в съвместна работа с община Прага. В София проектът се координира от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ и Интердисциплинарна образователна мрежа „Място за бъдеще“ и ще се осъществява с участието на департамент Архитектура на Нов български университет и Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

На първия етап от проекта все още има възможност към международните му инициатори да се присъединят и нови партньори от участващите държави. Участващите в консорциума организации си поставят за дългосрочна цел съвместното разработване на иновативен модел за управление на мобилността, не само на ниво тестване и симулация, но и на ниво частичното му приложение спрямо местните нужди на участващите региони и общини.

В тази връзка всяка от партниращите страни в първия етап на проекта се ангажира с осъществяването на срещи на партньорите и кръгли маси на местна територия в собствените си държави и на терен в участващите региони, с цел постигане на координацията за съвместната работа на партньорите.

Кръглата маса в София се осъществява с подкрепата на:

1-cropped-issk-head.jpg (1340×330) - Google Chrome 12.4.2018 г. 132224

————————————————————————————–

Още за първия етап на проекта:

crowdinLogo

Stage 1 Crowd In ”Мобилност на бъдещето в урбанизираните райони чрез Crowd-Intelligence - изграждане на европейска партньорска структура за стимулиране на иновативни структури на демокрация на участието, за мобилност на бъдещето в различна локална среда“.

ЦЕЛИ:

Създаване на устойчив консорциум (академичен и производствен), който да подготви няколко различни международни проекто-предложения.

Развиване на иновативни технологии, услуги и сценарии за прилагане на устойчива градска мобилност в урбанизираните райони.

Подсилване на мотивацията на участниците чрез съдействие и колаборация.

Интегриране на хетерогенни разнородни групи и общности с цел иновативни решения на регионално ниво.

Организиране на устойчива структура за междукултурен обмен на знание.

DSC_0041-750x500

РАБОТЕН ПЛАН:

Създаване на действаща международна мрежа:

- Дефиниране на нуждите и натрупване на различни идеи за решения на проблемите на град София и на град Прага.

- Иницииране на кооперативно работещи групи в София и в Прага.

- Интеграция на партньорите на терен във Франция и в Германия.

- Осъществяване на иновативни уъркшопи в двата целеви града.

- Анализ на събраните данни и резултати и разработване на няколко различни проекто-предложения.

- Коопериране на проекто-предложенията в рамите на съвместни международни проекти.

DSC_0038-750x500

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП:

- Инцииране на европейско сътрудничество в областта на устойчивото развитие на градската мобилност.

- Разработване на съвместно международно проекто-предложение към някоя от Европейските програми за финансиране.

-Развитие на междукултурни изследователски структури и мрежи за професионална компетентност.

На снимките по-горе: Международната среща и уъркшопи в Парка на науката в Гелзенкирхен, Германия – първото събитие по проекта, юли 2017 г. Автор на снимките: Мари Жегю

д-р Радосвета Кръстанова представи книгата си Зеленото движение в България в НБУ, януари 2018

На 15 януари 2018 г. в рамките на семинара Литературна вечер „Езикът, моето алтер его: Три книги, три жанра, трима автори, три езика – български, френски, испански“ в Центъра на книгата на Нов български университет д-р Радосвета Кръстанова представи книгата си “Нови социални движения и нова политика. Зеленото движение в България“, издадена на френски език от престижното франкофонско издателство Presses académiques francophones, с оригинално заглавие на френски: Nouveaux mouvements sociaux et Nouvelle politique. Le mouvement vert en Bulgarie

За книгата се изказаха също и Йордан Евтимов от Департамент Нова българистика и Диан Карагеоргиев от Департамент Романистика и германистика на НБУ.

kniga-rk_678x410_crop_478b24840a

 

Устойчиво развитие на градската мобилност – международен проект I-MaP – Първи етап: Crowd-In

Проектът „Разработване и управление на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност – I-MaP“ е международен, интердисциплинарен и ще се осъществява на няколко етапа.

Целта на първият етап е формиране на международни интердисциплинарни екипи за осъществяване на проекта - Stage 1 Crowd In (“Мобилност на бъдещето в урбанизираните райони чрез Crowd-Intelligence - изграждане на европейска партньорска структура за стимулиране на иновативни структури на демокрация на участието, за мобилност на бъдещето в различна локална среда“.) 

След първата среща на международните екипи през лятото на 2017 г. в Рурската област в Германия, второто събитие, предвидено по проекта, е кръглата маса в София, от 16 до 18 април 2018 г., с участието на ангажирани с проблемите на устойчивата градска мобилност на българската столица граждани, инициативи, организации и институтции.

ВИЖ ОЩЕ: КРЪГЛА МАСА 

“София 2020: Градска мобилност от миналото или от бъдещето?”

16-18 април 2018 г. в ГЕНЕРАТОР и в ИИОЗ при БАН

Sofia 2020: Urban mobility from the past or from the future? A great new network - discussing sustainable and inovative ideas together gathered in unusual grops= Thank you for all of you — на Generator

Sofia 2020: Urban mobility from the past or from the future? A great new network – discussing sustainable and inovative ideas together gathered in unusual grops= Thank you for all of you — на Generator

Първият етап на проекта „Разработване и управление на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност – I-MaP“ е финансиран от Германското федерално министерство на околната среда и устойчивото развитие и се изпълнява от Социологическия институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Парка на науката в град Гелзенкирхен, провинция Северен Рейн – Вестфалия. Целта е създаване на международен екип за кандидатстване по голям европейски проект по програма „Хоризонт 2020“ или по друга европейска програма. Партниращи държави по проекта са Германия, Франция, Чехия, Словакия и България. От германска страна проектът ще се реализира като съвместна дейност на института FIAP, Университета на Мюнстер и Вупертал институт в градовете Гелзенкирхен и Мюнстер в Рурския регион. Партньори от френска страна са Центърът „Русо“ за изследвания на иновативни преходи (Réseau Recherche Innovation Transition), Дом за науките за човека (MSH) към Университета на Бургундия в град Дижон. В Словакия проектът ще се изпълнява в самоуправляващия се регион Жилина и ще се осъществява в партньорство с организацията PEDAL Consulting. В Чехия и в България проектът ще търси възможности за приложение в две от най-интензивно трансформиращите са урбанизирани столици в Централна и Югоизточна Европа – Прага и София. В Чехия проектът се координира от неправителствената организация EDUcentrum, посветена на иновации в образованието и на практическо образование, която има дългогодишен опит в съвместна работа с община Прага. В София проектът се координира от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ и Интердисциплинарна образователна мрежа „Място за бъдеще“ и ще се осъществява с участието на департамент Архитектура на Нов български университет и Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

На първия етап от проекта все още има възможност към международните му инициатори да се присъединят и нови партньори от участващите държави. Участващите в консорциума организации си поставят за дългосрочна цел съвместното разработване на иновативен модел за управление на мобилността, не само на ниво тестване и симулация, но и на ниво частичното му приложение спрямо местните нужди на участващите региони и общини.

В тази връзка всяка от партниращите страни в първия етап на проекта се ангажира с осъществяването на срещи на партньорите и кръгли маси на местна територия в собствените си държави и на терен в участващите региони, с цел постигане на координацията за съвместната работа на партньорите.

————————————————————————————–

Още за първия етап на проекта:

crowdinLogo

Stage 1 Crowd In ”Мобилност на бъдещето в урбанизираните райони чрез Crowd-Intelligence - изграждане на европейска партньорска структура за стимулиране на иновативни структури на демокрация на участието, за мобилност на бъдещето в различна локална среда“.

ЦЕЛИ:

Създаване на устойчив консорциум (академичен и производствен), който да подготви няколко различни международни проекто-предложения.

Развиване на иновативни технологии, услуги и сценарии за прилагане на устойчива градска мобилност в урбанизираните райони.

Подсилване на мотивацията на участниците чрез съдействие и колаборация.

Интегриране на хетерогенни разнородни групи и общности с цел иновативни решения на регионално ниво.

Организиране на устойчива структура за междукултурен обмен на знание.

DSC_0041-750x500

РАБОТЕН ПЛАН:

Създаване на действаща международна мрежа:

- Дефиниране на нуждите и натрупване на различни идеи за решения на проблемите на град София и на град Прага.

- Иницииране на кооперативно работещи групи в София и в Прага.

- Интеграция на партньорите на терен във Франция и в Германия.

- Осъществяване на иновативни уъркшопи в двата целеви града.

- Анализ на събраните данни и резултати и разработване на няколко различни проекто-предложения.

- Коопериране на проекто-предложенията в рамите на съвместни международни проекти.

DSC_0038-750x500

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП:

- Инцииране на европейско сътрудничество в областта на устойчивото развитие на градската мобилност.

- Разработване на съвместно международно проекто-предложение към някоя от Европейските програми за финансиране.

-Развитие на междукултурни изследователски структури и мрежи за професионална компетентност.

ИНИЦИАТОРИ, УЧАСТНИЦИ и ПОДКРЕПИЛИ проекта:  

Институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Парка нанауката в град Гелзенкирхен, Германия – инициатор на проекта

 Софийско гражданско сдружение Щастливеца 

 Университет на Бургундия, Франция

 Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН – 

Департамент Архитектура на Нов български университет (НБУ) 

 ГЕНЕРАТОР

Фондация “Зеленика”

Секция Антропологически изследвания към Истититут за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при Българска академия на науките (БАН)

  Трансдисциплинна международната образователна мрежа Място за бъдеще.

Съюз на урбанистите в България (СУБ)  

 Сдружение Велоеволюция

 – Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт

 Инициативен комитет “София – зелена столица” 

 Група Град 

Сдружението за електрическите превозни средства в България 

Гражданска инициатива “Спаси София”

Лилия Енчева-ХристоваОбществен посредник на град София (столичен омбудстман)

Иван Велков – заместник председател на СОС -  Столичен общински съвет 

арх. Любомир Георгиев – Общинско предприятие Софпроект – общ градоустройствен план.

 – Визия за София

1-Заснемане на цял екран 12.4.2018 г. 132754

На снимките по-горе: Международната среща и уъркшопи в Парка на науката в Гелзенкирхен, Германия – първото събитие по проекта, юли 2017 г. Автор на снимките: Мари Жегю

Кръглата маса в София се осъществи с подкрепата на:

1-cropped-issk-head.jpg (1340×330) - Google Chrome 12.4.2018 г. 132224

инж. Ангел Жиланов, кмет на първата зелена община в България – Горна Малина на гости на студенти от МВБУ Ботевград, по покана на д-р Десислава Алексова, в рамките на Проект „Enabling students and citizens to realize better their global environmental and social footprint.“

На 15.03. 2017 г. гост-лектор, в рамките на проекта „Enabling students and citizens to realize better their global environmental and social footprint.“, в Международно висше бизнес училище в Ботевград беше кмета на община Горна Малина, инж. Ангел Жиланов, който представи състоянието и възможностите за развитие на туризма в общината, дейностите и мерките, заложени в общинските планове за развитие и Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Горна Малина 2017-2030 г., предизвикателствата и възможностите при реализиране на регионални туристически политики и местно развитие. В рамките на управлението на г-н Жиланов Община Горна Малина беше обявена за първата зелена община в България.

На срещата взе участие и главен експерт по образование, култура и вероизповедания в Община Горна Малина – г-жа Ганка Христова.  Студентите бяха от втори и трети курс бакалавърска програма „Туризъм” с ръководители проф. Николина Попова и гл. ас. д-р Десислава Алексова, председател на сдружение Щастливеца, модератор на дискусията. Те имаха възможност да обогатят получените теоретични знания по дисциплините  „Планиране и развитие на туризма” и „Теренно проучване на туристическа дестинация” чрез представяне на добри практики, резултати от анализи и проекти на общината.

Особен интерес предизвика подробната презентация на тема ”Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор в Община Горна Малина посредством оптимално използване на наличните ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма през периода 2017 – 2030″, след която се проведе оживена дискусия. В дискусията взе участие и Генади Кондарев от Екологично сдружение За Земята, който представи локалните проблеми на българските общини в глобален контекст, според предизвикателствата на избора ни на пътя за бъдещо развитие, който правим днес, но който ще определи бъдещето ни, особено по отношение на това какъв екологичен и социален отпечатък ще завещаем на  наследници ни от цялата ни обща планета.

DSCN8129 DSCN8133 DSCN8138 DSCN8140

ВИДЕО-ДНЕВНИК на Международен пътуващ университет „Европа – място за бъдеще” – Чипровци 2017

 

Ученето като приключение! Международен пътуващ университет “Място за бъдеще” 

placeforfuture.org

През 2017 г. Пътуващият университет “Място за бъдеще” се проведе от 20 до 25 май в община Чипровци и в Западна Стара планина.

Международният пътуващ университет в град Чипровци и региона на Западна Стара планина се провежда за девета поредна година. Основна тема на събитието е устойчивото развитие на градовете и регионите в Европейския съюз. С времето, Университетът се наложи като едно от знаковите интердисциплинни събития на НБУ. Той включва традиционно студенти и преподаватели от различни програми и специалности на НБУ, както и студенти, докторанти, изследователи и експерти от страната и чужбина.

От 2009 г. насам, в Пътуващия университет са участвали чуждестранни студенти от Франция, Сирия, Словакия, Германия, Китай, Швеция, Гърция.По време на предишните издания на събитието студентите на НБУ имаха шанса да се срещнат и да се учат от изтъкнати и млади изследователи, експерти и практици на устойчивото развитие от България, Франция, Германия, Словакия, Шотландия,  Япония.

Тазгодишното издание на Международния пътуващ университет се проведе по инициатива на Франкофонския център за академични постижения и  департамент “Романистика и германистика”, в партньорство с гражданско сдружение Щастливеца и Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

То бе осъществено с финансовата и логистична подкрепа на Нов български университет – Фонд “Учебни програми” на ФБО и Бакалавърски факултет, Френски институт – Cофия, Регионална агенция на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), Община Чипровци, Музей на град Чипровци и начално училище „Петър Парчевич“ в град Чипровци.

Лекторският екип включваше учени и преподаватели от следните образователни и научни институции – НБУ, Университет „Пиер Мендес-Франс” в Гренобъл, Университет на Бургундия, Център за продължаващо обучение Talent Campus – Дижон, Център за продължаващо и алтернативно обучение  NovaTris- Mulhouse (Университет на Елзас), Дом на Науките за Човека в Дижон, Франция и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, както и представители на местната и регионална власт, представители на местния бизнес и представители на местната общност.

Участието в това образователно събитие даде възможност на студенти от курсове на ФБО в НБУ :

-  да работят в продължение на седмица в международен екип със свои колеги от различни специалности;

- да усъвършенстват знанията и уменията си за общуване на чужди езици (английски, френски) в международна среда ;

- да участват в студентска конференция на английски език ;

- да участват в дискусии по актуални теми на съвременността (устойчиво  развитие и природоопазване, градове в преход, традиционни и нови общности,  местно самоуправление, нови форми на гражданско участие, нови социални и културни практики) ;

- да черпят знания и опит от утвърдени учени, млади изследователи, експерти от различни сфери и авторитети на местната общност в град Чипровци;

- да се запознаят с уникалното природно и културно наследство на град Чипровци и региона на Западна Стара планина;

Събитието бе открито от кмета на град Чипровци Пламен Петков,  д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския център за академични постижения в НБУ,  д-р Десислава Алексова, председател на СГС-Щастливеца и г-жа Елена Цицелкова, представител на СГС-Щастливеца и Европейска асоциация за защита на човешките права.

Д-р Радосвета Кръстанова изнесе лекция на тема “Eвропа отвъд стереотипите”, която бе последвана от дискусия със студентите и гостите на събитието.

През петте семинарни дни презентации изнесоха арх.  д-р Гергана Стефанова – НБУ,  д-р Етиен Сиапен – Университет на Гренобъл  и д-р Франк Дюбоа, Университет на Бургундия – Франция, Стоил Цицелков, Европейска асоциация за защита на човешките права и СГС-Щастливеца, Петко Цветков – Българска фондация Биоразнообразие и Елица Стратиева – Асоциация на парковете в България.

Йорданка Замфирова, учител и председател на сдружение ЧАР –Чипровци, Алтернатива и Развитие очерта основните проблеми пред града и региона, както и някои добри местни практики.

Особен интерес предизвикаха срещите с арх. Георги Георгиев, автор на първата биокъща в региона, близо до с. Извос – Белоградчишко, построена на фона на Белоградчишките скали и с Милкана Мескин – художник-цветотерапевт, наследница на прословутите чипровски болярски родове, организирали през 17 в. Чипровското въстание и свързани с икономически и културен разцвет на Чипровци.

Пътуващият университет завърши с лекция на д-р Петър Канев, Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, който, чрез дейността на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, представи основни принципи и ценности във философията на устойчивото развитие.

По време на събитието, както всяка година, студентите активно участваха в поредица от събития, чрез които станаха част от живота на града и общината. Те се включиха в честването на 24 май в Основно училище “Петър Парчевич”, бяха част от журито на първия Кулинарен фестивал на торлашките гозби, посетиха Чипровскя манастир, пещерите Леденика и Темната дупка, църквата в с. Бели мел, където се съхранява един от първите екземпляри на “Неделник” на Софроний Врачански.

Изкачиха се до Чипровския водопад,  участваха в ателие по килимарство,  разбраха кои растения се ползват за изработването на естествените багри за прочутите чипровски килими.  Запознаха се с ключови фигури от местната общност – краеведи, историци, поети, учители , архитекти, майстори-тъкачи на чипровски килими.

Информация за събитието на френски език можете да откриете тук :

http://francophonie.nbu.bg/nouvelles/universite-internationale-itinerante-europe-lieu-pour-le-futur/

За повече информация, вижте също филма на студентите на НБУ Елица Стефанова и Кристиян Методиев, участвали в предишното, осмо издание на Международните пътуващи университети :

Тук можете да гледате видео-записи от всички лекции от събитието, както и допълнителен видео материал от образователните ни пътешествия.

Можете да ни пишете вашите коментари и впечатления и тук: https://www.facebook.com/Shtastlivetsa.Association/

За включване във фб групата на Пътуващите университети “Място за бъдеще”  от ТУК

https://www.facebook.com/groups/517517091690692/

13346493_10153769023955819_7464931057452084548_n 13346604_10153766580329372_5888594515883767995_n

ПРОГРАМА (*възможни са промени, в зависимост от метереологичните условия)

20-ти май: 8.30 ч. отпътуване по маршрут  София – с. Извос – гр. Белоградчик – гр. Чипровци

   • Запознаване с добри практики за устойчиво развитие в с. Извос, пасивната къща на архитект Георги Георгиев:

21-ви май: Чипровци -  лекции насочени към интердисциплинарно образование, развиване на творчески умения  и  архитектура

 • Лекции: Милкана Мескин, Стоил Цицелков, Гергана Стефанова
 • организиран обяд в Гостилница Кипро в Чипровци
 • Средновековна църква „Света Троица”, село Белимел и работа по групи: http://tcvetelinka.blogspot.bg/2010/02/ii.html
 • посещение на пещера Мишин камък в с. Горна Лука http://caves.4at.info/?cave_id=2898

22-ри май: Чипровци: социални умения

 • Ден посветен на участниците посветен изцяло на нашите гости от Talent Campus

 

23-ти май: Чипровци – лекции насочени към социални и икономически науки през призмата на устойчивото развитие

   • Лекции : Етиен Сиапен, Радосвета Кръстанова, Йорданка Замфирова

24-ти май: Чипровци:  празнуване на 24-ти май в ОУ „Петър Парчевич”, лекции и демонстрации в училището насочени към багрене, килимарство и устойчив туризъм

 • Специализирани беседи и демонстрации по багрене и килимарство „Пътят на килима” в училището http://oupetarparchevich.free.bg/
 • Участие в празничната програма на Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост  в Основно училище „Петър Парчевич”
 • организиран обяд в Гостилница Кипро в Чипровци
 • След бояд: Работа по групи
 • Кулинарна изложба и коктейл

 

25-ти май: финална лекция и дискусия, пътуване Чипровци –Враца – София

 • Финална лекция и дискусия: Петър Канев, Сашо Драганов, Десислава Алексова
 • организиран обяд в Гостилница Кипро в Чипровци
 • Посещение на пещера Леденика в природен парк Врачански балкан и заключителна сесия на пътуващия университет: http://www.parkledenika.org/

13342986_10153769052160819_1597939232040715769_n 13342942_10153769052555819_6892121838173988116_n

Програмата подлежи на уточнения. Възможни са промени и разместване на дейностите по дни в зависимост от атмосферни условия, ангажираност на лекторите и др.

Екипът на Пътуващия университет „Място за бъдеще” и Гражданско сдружение „Щастливеца” организират интердисциплинно обучение, в което лекции,  добри практики и разходки из красивата природа на Балкана се обединяват в едно прекрасно и уникално преживяване. За деветото издание на Пътуващия ни университет, посветен на устойчивото развитие, избрахме темата „Европа – място за бъдеще”.

Включените теми са свързани с устойчивото развитие и обхващат различни области като политически, социални и хуманитарни науки, екология, което позволява всеки участник да намери своето място за изява в нашето събитие. За изданието ни тази година са потвърдили участие гости лектори от два Френски университета. В програмата сме включили посещения на различни културни и природни обекти, което ни позволява да изнесем образованието в необичайна и вълнуваща среда.

Пътуващият университет пътува чрез петдесетместен автобус, разходите за който са поети от организаторите, като начална и крайна точка на събитието е град София.

В програмата сутрин са включени беседи и интерактивни дейности, а след обяд посещения на природни и културни забележителности и работа по групи.

Работният език е английски.

Настаняването е в град Чипровци, където обедите и нощувките са организирани, но са за сметка на участниците.

Повече информация за международните пътуващи университети можете да получите на сайта на образователна мрежа „Място за бъдеще”: http://placeforfuture.org/

филм: Елица Стефанова ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЪТУВАЩИ УНИВЕРСИТЕТИ В ЧИПРОВЦИ И ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА

ВИДЕО-ДНЕВНИК на Пътуващ университет в Западна Стара планина ЧИПРОВЦИ 2016 „Градът на бъдещето / бъдещето на града“(26 май- 1 юни 2016 г.)

Пътуващият университет на мрежата “Място за бъдеще” е уникално образователно събитие, което вече девета година събира в град Чипровци и региона на Западна Стара планина студенти, преподаватели и изследователи от различни сфери на знанието от България, Франция, Германия, Великобритания, Словакия и Полша, с активната подкрепа на Нов български университет и Френски институт – София. Пътуващият университет е широко интердисциплинарен – насочен е към студенти и доброволци от различни програми и специалности и от различни националности. За връзка: place.for.future @ gmail . com

Изисквания:

За записване:

 • телефонно интервю с координатора на образователна мрежа „Място за бъдеще”, Петър Канев: 098 888 4303
 • заплащане на такса участие на стойност 50 лв. до 10 май 2017 г.

Организаторите предоставяме:

 • осигуряване на транспорт по маршрут София – Чипровци – Белоградчик – Враца – София
 • организиране и осигуряване на транспорт по време на престоя в община Чипровци и околностите
 • участие в лекции, демонстрации, пешеходни маршрути, посещения на културно-исторически и природни обекти
 • логистика и организация на работата по групи
 • осигуряване на закуси и кафе паузи по време на лекциите
 • CD с резулаттите от работата по време на пътуващия университет (презентации, фотографии, аудио-визуални материали, статии, кратки разкази)
 • Международен сертификат за уастие в Деветия международен пътуващ университет „Европа – място за бъдеще”, Чипровци 2017

От вас са необходими:

 • заплащане на 5 нощувки в семейни хотели и къщи за гости по време на престоя (организаторите ще окажем съдействаме за настаняването)
 • разходи за хранене:
  • 50 лв. за организирани обяди по време на целия престой (плащат се при тръгване на автобуса от София);
  • разходи за вечери – свободна консумация
 • лични разходи
 • удобни обувки, подходящи за планински преходи, дъждобран и дрехи като за планина (вечерите става доста хладно, може да има дъждовни, както и горещи слънчеви дни)
 • усмивки и добро настроение.

-

Забележка: храната в механите в Чипровци е по-евтина, отколкото в София. Има възможност за закупуване на домашно вино и ракия на народни цени. В магазините можете да намерите евтини хранителни стоки, домашни сирена и кашкавал. В града има 2 банкомата и аптека. Има възможност вечерите за организиране на барбекюта, палене на огън, песни, музика и танци в култовите местности Сврачи дол и Острова. Ако свирите на китара или друг музикален инструмент, който можете да вземете: горещо ви препопръчавме!

*ВИЖ ВСИЧКО за Седми международен пътуващ университет в Чипровци “Традиционни и нови общности в Европа –между минало и бъдеще” 6-11 юли 2015 

Очаквайте скоро целия ВИДЕО ДНЕВНИК от всички проведени до сега Пътуващи университети на Образователна мрежа Място за бъдеще

* * *

НАУЧЕТЕ ОЩЕ за: 7 години Пътуващ университет Място за бъдеще в Чипровци - ознаменуването му се случи на 24 април в Нов български университет

автор на двата любителски филма

е Петър Канев

-

.

Chiprovtzi_2014 (1)-012ВИЖ ОЩЕ:

ВИДЕО ДНЕВНИК НА Пролетен университет „Европа на път“ Чипровци 2014

ВСИЧКО ЗА  Пролетен университет “Европа на път: овластяване на гражданите и устойчиво развитие”: ЧИПРОВЦИ 2014 

*

Резултат с изображение за място за бъдеще ЧипровциВижте още:

Място за бъдеще в Западна Стара планина и Чипровци

и още за пътуващите университети на образователната ни мрежа.

*

КОИ сме: СДРУЖЕНИЕТОЕКИПЪТОБРАЗОВАТЕЛНАТА МРЕЖАСЕМИНАРИУМ НА ПЪТ

Какво е Място за бъдеще?

Място за бъдеще е: Образователна интердисциплинна мрежа за включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности и осъществяване на широк граждански форум в учебна среда.

Осъществява се от екип на Щастливеца” – гражданско сдружение…

Научи още от СЪДЪРЖАНИЕто: тук:

 1.  ФИЛМ ”МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ” НА ЕЛЕНА И ГРИГОР
 2. ИНТЕРВЮТА ЗА “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”
 3. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”ПРЕДСТАВЕНО ОТ ЮЛИАНА НАСКОВА
 4. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: ПРЕДСТАВЕНО ОТ ПЕТЪР КАНЕВ
 5. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: НОВИНИ
 6. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: СЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ
 7. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: ФИЛМ НА МЕСЕЦА
 8. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: ЧЕТИВО ЗА МЕСЕЦА
 9. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: ЦИТАТ НА МЕСЕЦА
 10. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: НАСКОРО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
 11. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: СНИМКА НА МЕСЕЦА
 12.  МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ: ВИДЕО КАНАЛ
 13. ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ: ВИДЕО КАНАЛ
 14. КОАЛИЦИЯ ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ
 15. Щастливеца“ - гражданско сдружение… фейсбук профил
 16. “МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”: ДАРЕТЕ НИ