Monthly Archives: April 2013

Дарете ни!

Драги приятели,

Дейността на сдружения като нашето разчита на всякаква подкрепа – включително финансова.

Дори и малка сума ще ни е от незаменима помощ, защото многото малки жестове, събрани заедно, правят истински голямото – капка по капка вир става.

Лично ще осведомим всеки дарител за какво са използвани дарените от него  средства за кампанията Място за бъдеще

Дарете от 5 лв. до 50 лв. или още – колкото можете да  си позволите и колкото намерите за добре.

Приведете дарението си на банковата сметка на сдружение Щастливеца в ДСК:

ето я и нея

ДСК

в лева

BG82 STSA 9300 0015 6172 63

за всеки случай и в долари

BG51 STSA 9300 0015 6173 36

BIC

STSABGSF

В случай, че желаете Вашето дарение да бъде целево – за точно определена дейност в рамките на инициативите, ценностите и целите на сдружение Щастливеца или на кампания Място за бъдеще, моля уведомете ни за това с писмо, за да преценим, заедно с Вас, как да реализираме Вашата идея.

Петър Канев – Новата наука – Революционни открития за космоса и природата – лекция

лекция “Новата наука : Революционни открития в науките за природата”, лекция, изнесена от гл. ас. д-р Петър Канев в УниБИТ (специалност Комуникация и информиране) на 17 април 2013 г.

СТАРА НАУКА – от Нютон до 19 век, учим я в училище НОВА НАУКА – от Айнщайн до ХХІ век – тепърва трябва да я осъзнаем
Време – според старата наука времето е безотносително и вечно, постоянно и независимо от нищо измерение на вселената – то тече с винаги еднаква скорост и винаги от минало към бъдеще.

 

Пространство – според старата наука пространството е измеримо, винаги и навсякъде еднакво, безкрайно, непроменимо и вечно и като такова няма нищо общо с времето или с други фактори.

Според Обща теория на относителността на Айнщайн и новата наука след нея време и пространство изобщо не съществуват като отделни самостоятелни измерения във вселената. Това, което съществува е времепространство (на гръцки хронотоп) – т.е. времето и пространството са едно и също нещо. От там следва, че движението в пространството е движение във времето и че самото времепространство не е с постоянни параметри, а зависи от други фактори – от скоростта на движение, от силата на гравитацията, от енергийни измерители и др. Времепространството не е вечно и неизменимо – то се е родило, някога не е съществувало, а също така и може да изчезне, може да бъде унищожено, то се е изменяло, изменя се и ще се изменя. Така например вече е научно доказано, че бързото движение в пространството води до бързо движение във времето. Ако обикаляте орбитата на Земята със скорост близка до максималната възможна – тази на светлината – то докато за вас е изтекла едва 1 минута, долу на Земята ще са изминали 100 години, и когато се приземите долу вие ще сте си все така млада, но ще заварите вашите внуци в старчески дом… Това е научна фантастика, но е доказано, че ако пътувате с бърз самолет времето по вашия часовник се различава от времето на неподвижните хора, които си стоят на земята с няколко милисексунди, а понякога и със секунди (зависи от скоростта и от продължителността на периода, с който се движите с тази скорост). Доказано е дори че когато се движите с автомобил, вие се движите и по-бързо във времето от тези, които са седнали някъде и не се движат, което означава, че докато часовника ви се движи по-бързо, същевременно вашето лично биологично време тече по-бавно, отколкото на човека, който е седнал неподвижен на пикник под някое дърво. Доказано е, че за човек седнал на пейка и за човек, форсиращ със състезателен автомобил в един и същи град – този с автомобила вижда изгрева на слънцето по-рано с няколко милисекунди, отколкото този, който е седнал неподвижно. Времепространството е подчинено и на други физически закони освен скоростта на движението – например на силата на гравитацията – при изключително голяма маса материя – не само, че материята се смачка в под свръх тежестта на собствената си маса, но и времепространството се изкривява и се смачква – пространството и времето (времепространството) могат напълно да се смачкат при свръхголяма гравитация и дори да изчезнат, премазани от тежестта… “Мястото”, където времепространството е изчезнало, защото се е смачкало се нарича “черна дупка” или ”точка на сингулярност”.

 

Според Стивън Хокинг самото времепространство има две измерения – едното е познатото ни движение от минало към бъдеще (т.нар. стрела на времето), но в другото няма движение от минало към бъдеще – всичко – и миналото и бъдещето вече се е случило и се намира на една плоскост – тогава вие можете да се отправите към произволна точка на миналото или на бъдещето във всеки едни момент – такова движение във времето правим например в нашия мозък чрез нашите спомени и предчувствия. В това измерение на времето според Хокинг вселената няма начало и няма край, няма минало и няма бъдеще – има само нещо, което е всичко накуп едновременно и ние бихме го нарекли с такива думи като вечност или мигновеност…

Според старата наука МАТЕРИЯТА е изградена от материални частици, цялата вселена е изградена от материални частици. Материалните частици имат следните характеристики – те имат собствена маса (тежест) и собствена самостоятелна траектория на движения и са подчинение на физическите сили и закони. ЕНЕРЕГИЯТА представлява скоростта на движение на материалните частици – колкото по-бърза е тази скорост, толкова по-голяма енергия отчитаме. Енергията е изградена от материални частици, които се излъчват като вълни с постоянна скорост, колебаеща се на постоянни интервали – например електрическата енергия е изградена от електрони, но тези електронни текат в общ поток като вълните в морето и ли в реката и не се държат като самостоятелни частици, а като вълни и за това ние наричаме електрическия ток енергия, а не материя, въпреки че в същността си той е поток от материални частици – електрони. Този ток, както и всяка енергия, няма своя собствена маса, нито собствена посока на движение – той си върви само на право, а не може да завива или да се отклонява, а  също и не можете да го премерите колко тежи, защото не тежи. След нобеловата награда за откритията на Пригожин и Стенжер новата наука има съвсем друго разбиране за материята и енергията, а именно: материята е частен случай на енергия – основното са вълните и енергията, а не материалните частици. Материалните частици сами по себе си са създадени от енергия и представляват особена форма на вълна – “самотна вълна” solitary wave. Странното явление самотни вълни е открито и описано още през 19 век. При силен трус във воден басейн може да се породят вълни, които са сами самички, не са чест от голям поток от редуващи се вълни, а се движат сами. При това те не се движат направо. Могат да завиват, да променят посоката си, да ходят, където си искат. И на всичкото отгоре те не отшумяват, а си стоят все едни същи и продължават да си се движат и да съществуват самостойно, без да се променят, докато не се разбият в нещо. Най-печално известните самотни вълни са цунамитата. Самотните вълни само изглеждат като вълни. Според Пригожин те всъщност имат всички характеристики на материалните частици – имат собствена непроменима маса (може да ги измерите колко тежат, едно цунами може да се премери колко тона тежи) и собствена самостоятелна и променлива посока на движение. Изследвайки научната главоблъсканица дали частиците на светлината – фотоните – са материя или енергия, след като се държат хем като частици, хем като вълни едновременно, Пригожин стига до извода, че те са всъщност самотни вълни и за това са хем вълни, хем частици – преходна форма между вълните и частиците, между материята и енергията. От там се стига до извода, че както цунамито се поражда от силно земетресение, така и самите материални частици се пораждат от силни енергийни импулси. Те се пораждат не от други частици, а от самата енергия. Но щом е така, възниква въпросът от какво се състои материята, а и самите вълни – енергията, ако не от малки материални частици? Отговор дава суперструнната теория. Според нея най-малката съставна част на частиците са струни от времепространство. Това се единици времепространство, които не са постоянни, а се държат като вълни – идват и затихват на микро импулси, варират и трептят, ако се изразим по-поетично “свирят музиката на вселената и на съществуването”. От тази гледна точка цялата вселена в основата си е музика, симфония от времепространствени трептения – и тази музика на времепространството създава и материята, и вълните и енергията едновременно.
Според старата наука вселената е вечна и неизменима, а физическите сили и закони, които действат в нея също са вечни и неизменими. Според новата наука вселената не е вечна и неизменима – тя някога не е съществувала, после се родила, после се развивала и разширявала, в момента продължава да се разширява и някога на края ще умре и ще изчезне – или ще се смачка от собствената си гравитация или ще се разреди до крайност, ще изстине до неподвижност и ще се разпръсне без следа във времепространството. Също така и силите и физическите закони във вселената не са вечни и неизменими – те се изменят в една черна дупка – там те вече или не съществуват или са съвсем други. Те са се изменяли и със самото развитие на вселената от раждането й до сега. Според теорията на Пиер Ален за холографската вселена всъщност самите сили, които действат във вселената и самите физически закони в действителност не са тези, които ние виждаме и отчитаме, а са съвсем други. Ако се намирахме в друга точка на вселената, а не на Земята, там щяхме да виждаме и да отчитаме съвсем други сили и физически закони. Това как възприемаме силите и законите на физиката зависи от перспективата, от която ги гледаме. Ако гледаш една китайска шапка от горе от птичи поглед ще виждаш кръг. Ако я гледаш от страни, ще виждаш триъгълник. А тя всъщност не е нито едното, нито другото, защото реално представлява триизмерен конус. Същото е и с физическите закони и сили – те не са това, което виждаме и което отчитаме за тях, совите не са това, което са. Погледнато от такава перспектива неща, които ни се струват абсурдни и невъзможни всъщност са напълно възможни и дори се случват. Това, че ние не можем да ги видим и отчетем не отменя факта на случването им. Излиза, че явления като телепатия, телекинеза, телепортация или дори пътуване във времето може да не са паранормални, а да са физически, просто ние не можем да видим тяхната нормалност и физичност, заради лошата ни перспектива на гледане. Те това е теорията за холографската вселена.
Старата наука няма никакво обяснение за живота, а това е така, тъй като животът е органика, а не механика, а старата наука се опитва да обяснява всичко не с органични, а с механични модели – за това и не може да даде убедително обяснение. Пръв Пастьор доказва, че животът не представлява механизми и че не може да се зароди по механичен начин, не става така, като бихме си направили часовник или друга машинка. Не можем да направим живот, освен като самите ние се размножаваме. Живот произлиза само от живот… Според новата наука животът е свръхсложна органична система, която по парадоксален начин при определени условия “измамва” третия закон на термодинамиката, преодолява ентропията. Всички механични (или термодинамични) системи все някога се развалят и умират, защото при работата си винаги изразходват повече енергия, отколкото могат да възстановят и защото са подвластни на физическите сили, които ги рушат. Животът като такъв не се разваля и не умира, а тъкмо напротив – усъвършенства се и се размножава. Как става така и как хем действа третият закон – този за ентропията, хем не действа и бива преодолян от органичните системи? По следния начин – отделният жив индивид е подчинен на смъртта (на ентропията, на третия закон на термодинамиката), обаче той е кодирал информацията за всичко в себе си с един кодов език – този на четирите аминокиселини в молекулата на ДНК. Този езиков код става език, реч, инструкция, писание, “книга на живота” и се превежда на други “биохимични” езици – той представлява една инструкция, как се тъче органична материя – инструкция която служи, за да се приведе в действие – в действието на самовъзпроизвеждането, следвайки инструкциите на кода. Самото ДНК, когато се износи се самокопира в нова неизносено и така до безкрай. Живият организъм се размножава и така животът продължава да съществува и да е млад чрез децата и внуците ни, въпреки че ние като индивиди неминуемо се износваме и остаряване. С този хитър и сложен способ – на самовъзпроизваждането, на самокопирането, на размножаването животът всъщност преодолява един физически закон без да го нарушава – закона за смъртта – ентропия – защото умирайки той оживява в нов, така практически, ако не се наруши нужната за съществуването на живот среда, каквато е тази на планетата Земя към момента, то животът като такъв става практически безсмъртен – “живот вечен”…  Именно и това е най-характерното за органичните системи, с което те качествено се различават от механичните-термодинамични системи. Когато се каже, че нещо е органично или живо се имат предвид тъкмо тези характеристики.

 

Размножаването на човешките култури – това е образованието…

Немско-български ученически обмен: Устойчивото потребление – условие за свят с бъдеще, Ваймар, май 2013

В рамките на Образователна мрежа „Място за бъдеще

German-Bulgarian student exchanges Sustainable consumption – provided the world with a future Weimar, May 2013 Място за бъдеще -001

осъществихме:

немско-български ученически обмен

„Устойчивото потребление – условие за свят с бъдеще“

19-26 май 2013, Ваймар, Германия

Екранни снимки8

* * *

Място за бъдеще Place for Future - Mozilla Firefox 20.5.2015 г. 131136Kакво е общото между любимия ви шоколад, марковата ви тениска или суперизгодния ви нов телефон и правата на човека?

Екипът на СГС „Щастливеца“ и EJBW Ваймар събраха ученици от България и от Германия, за да намерим заедно отговора на този въпрос и на много други, в една незабравима седмица  в града на Гьоте и Шилер – Ваймар.

Колко важно е всъщност всяко едно решение, което взимаме, докато пазаруваме, почиваме, общуваме или се забавляваме? Модерно е да си „еко“, но достатъчно ли е? Разберете какво се крие зад понятието „устойчиво развитие“ и открийте какво общо има то с вас и вашия начин на живот. Защото устойчивото потребление е точно това – устойчиво развитие в действие, достъпно за всеки, който умее да мисли.

Обещавахме и сторихме: много интерактивни занимания, практични знания, нови приятелства, предизвикателства и възможността да станете един от авторите на двуезична брошура за устойчивото потребление в Германия и България.

Екранни снимки9

Условия:

Пътуване със самолет до Берлин, влак до Ваймар и обратно, престой и храна (закуска, обяд и вечер) за целия период на обмена + 1 нощувка в Берлин, разходка из центъра на Берлин с най-важните му забележителности и посещение на Бундестага.

Език: изцяло на немски език, с разположение на човек, който помага с езика и при нужда – превежда.

Ръководител и координатор на проекта –

Гергана Костуркова, gerganakosturkova -в- gmail.com

Място на провеждане на обмена: Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte, Weimar, Германия

Стаите са с 2 или 3 легла, самостоятелна баня и тоалетна. Храната е гарантирано вкусна и разнообразна. Базата е в непосредствена близост до парка и река Илм.

Немско-български ученически обмен Устойчивото потребление – условие за свят �Ваймар се намира в една от най-красивите немски провинции – Тюрингия, и е пряко свързан с много важни моменти от немската история. Тук са живели и творили едни от най-известните представители на немската класика – Гьоте, Шилер, Хердер, Виланд. В града се заражда една от известните школи на модернизма – Баухаус, а през 1919 г. именно във Ваймар се създава първата демократична конституция на Германия, поставила основите на т.нар. Ваймарска република.
Градът е част от списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Потреблението ни

може да бъде

устойчиво!

Обменът се осъществява с подкрепата на Kinder- und Jugendplan des Bundes

bpb_logo

* * *

СВАЛЕТЕ ОТ ТУК ОЩЕ:

Jugendbegegnung-Weimar2013 (Младежки обмен Ваймар 2013 – на немски език)

Projektbeschreibung-StandApril (Описание на проекта – на немски език)

Profil-Shtastlivetsa (Профил на Сдружение Щастливеца – на немски език)

Теория на системите и прогнози за бъдещето

 • Теория на системите и прогнози за бъдещето – определение за система и системно свойство, трите характеристики на системите, значение на „втория закон на термодинамиката“ за бизнес прогнозите, пикове и катастрофи в развитието на системите, прости (механични) и сложни (органични) системи – разлики и свойства, възможности за преодоляване на ентропията (износването, изчерпването на системата) чрез икономия на енергия, иновации, преструктуриране, приемственост и размножаване в бизнеса

(ИЗИСКВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ТОЗИ ВЪПРОС ЗА ИЗПИТА – ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОС ОТ КУРСА)

ЗА СТУДЕНТИ – ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ И КНИГИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК:

Randal Baker – Environmental Book

 Mihail Bushev – Novata nauka

Система е всеки сбор от части, който има собствена структура (специфична подредба) и системно свойство. Системно свойство е частите на едно множество да представляват едно отделно цяло, което има различни свойства и различни характеристики от тези на елементите му, взети по отделно.

Според съвременните физици развитието на вселената от появата й до днес е съпроводено със самопораждане и самоорганизиране на системи, при което всяка по-нова система става все по-сложна и все по-добре самоорганизираща се от предходните. Във вселената съществуват основно ред (т.е. системи) и хаос, които въпреки че са различни в различните нива на реалността, същевременно всички те – всички системи и всички безредия имат сходни свойства и се подчиняват на универсални физически закони.Хаосът се стреми към пълен покой (стационарно състояние) и симетрия, докато системите се стремят към самоорганизация – т.е. запазване на системното си свойство, т.е. на реда, функциите и структурата в тях. Редът се състои в дисиметрия – т.е. непълна, незавършена, колебаеща се симетрия, докато пълната симетрия е характеристика на хаоса. Хаосът се състои от вълни от енергия, докато системите се състоят от частици (материални обекти със собствена маса – тежест), които някога също са били вълни от енергия (например при водните вълни при силно земетресение – начален импулс – определени части от водата придобиват собствена маса (тежест) и собствена траектория на движение – и се обособяват като отделна материална частица от вода – това са цунамитата – те са материални частици, а не вълни, защото имат собствена посока на движение и собствена тежест -маса – водна маса). Енергията, според някои съвременни теории, е потрепване на времето и пространството – тя е навсякъде във вселената и за виси от скоростта на движение. При по-голяма скорост на вълните и частиците, енергията е по-голяма, а при по-малка скорост е по-малка. От скоростта на движение и големината на енергията зависи температурата – при повече енергия и по-бързо движение температурата е по-голяма (горещо), а обратното при по-малки стойности температурата е по-малка (студено). Вселената се развива от горещо към студено – т.е. от много високи енергии към по-слаби, от много бързо движение към по-бавно, те.е вселената изстива. Системите се образуват при изстиването на материята – при много високи (бързи, горещи) енергии не могат да съществуват системи, а само хаос – безредие. От друга страна при нулева енергия – абсолютния студ и неподвижност – 0 по Келвин също не могат да съществуват системи – те замръзват неподвижни в пълна симетрия, което е равнозначно на смърт, безредие, хаос. Системите се състоят от части, които са важни за функциите и съществуването на системата като цяло. Ето защо самоорганизацията им е свързана със стремеж за запазване на тези части – те са ценни за системата – това, че са ценни за системата им придава качеството информацияне може да съществува информация без ценностни характеристикиинформацията е един вид класификация от типа на много ценно- ценно- по-малко ценно-неотрално- неценно- вредно за системата и/или за нейните специфични части и подсистеми.

Системите биват прости и сложни и всички те са подчинени на общовалидните закони на термодинамиката (наука за температурата и движението и произтичащата от тях енергия), но степента им на самоорганизация е различна като при по-малки енергии системите стават все по-сложни, а самоорганизацията им със все по-голямо качество.

Термодинамиката има три основни закона, от които важни за теорията на системите са първите два – закона за запазване на енергията (енергията във вселената никога не се губи, а преминава от една форма в друга) и закона за ентропията (всяка система по време на своята работа постоянно губи от енергията си и се износва, докато накрая напълно се изхабява и губи системното си свойство – т.е. умира, застива, разпада се). Но в науки като екология и медицина е изключително важен и втория закон на термодинамиката – закона за специфичните закони, които всяка една система изгражда по отношение на енергийната си ефективност и обмяната на веществата в нея.

Най-простите системи (например атома) имат ограничен брой елементи и подсистеми, които са обозрими и изброими. Най-сложните системи – например човека, екосистемите, икономическите и културни и социални системи и др. – имат необозрим брой части и множество подсистеми, които не могат да бъдат никога подробно изучени, защото чисто математически не е възможно да се пресметнат всичките взаимодействия на частите им – те практически клонят към безкрайност като число. Простите системи са подчинение на ентропията, според втория закон на термодинамиката – те неминуемо с течение на времето се износват и умират, разпадат се като отделят огромна енергия – пример за разпадане на проста система е ядреният разпад – разпадът на ядрото на атома, което е известно като ядрен взрив. Благодарение на ядрения разпад нашето слънце и другите звезди светят и топлят, но за малкото човешко същество ядреният разпад е пагубно явление – огромната му енергия изпепелява на близко разстояние, а на по-далечно отделените от разпада вълни от тежки метали (радиация) убиват или повреждат организма и клетките му. Единствено озоновия слой на земната атмосфера ни пази от пагубното действие на слънчевата радиация върху организмите ни.

На какво се дължи еволюцията на системите или т.нар. метаеволюция на реда във вселената:

Системата винаги извършва “работа” като винаги се стреми към равновесие, към равновесно състояние (баланс, хармония, симетрия).

Системата никога не постига пълно равновесие – парадоксално, но факт – ако постигне пълно равновесие тя ще “умре”, ще престане да върши “работа”, ще престане да работи като система. Защо ли? Защото работата на системата се получава от стремежа й към равновесие, а ако това равновесие бъде постигнато напълно, то системата престава да работи.

От друга страна, ако системата не се намира в равновесно състояние, тя изпада в “криза” (неустойчиво състояние) и в тази криза тя може да се разпадне (това е “катастрофата“, според теорията на Рьоне Том), може да се възвърне към равновесното си  стационарно състояние и да излезе от кризата, или пък в много редки , но много съществени случаи може да промени структурата си, т.е. подредбата на частите си (това Рьоне Том нарича “революция в системата“). Понякога (още по-рядко) новата структура може да се окаже по-устойчива и по-ефективна за баланса в системата, отколкото е била старата й структура – това вече е сериозна революция в самоорганизацията на системите. Благодарение на такива структурни промени системите се усложняват, подобряват, развиват се и еволюират. От тази теория на катастрофите на Том произлиза теорията за метаеволюцията – теорията за еволюцията на системите в процеса на развитие на вселената към все по-ниски енергийни стойности, които позволяват формирането на все по-сложни системи със все по-сложни структури (при високи енергии сложните структури са невъзможни). Поради този факт на “изстиването на вселената” и поради това как работят системите и как се преструктурират подредбите в тях, за да подържат полуравновесното им състояние, стават възможни свръхсложни органични структури като ДНК, живите клетки, живите организми, живите общества от организми, живата психика в мозъка ни и живите човешки култури.

Основното качество на системите е тяхната устойчивост.

Системите са устойчиви, ако не се намират нито в равновесно, нито в неравновесно състояние, а в полуравновесно състояние – състояние на непълно равновесие, което учените наричат “дисиметрия“. Дисиметрията е непълна симетрия. Например двете половини на физиономията на всеки човек хем са симетрични, хем не са съвсем симетрични, защото се различават по между си. Това се нарича “дисиметрия”. Когато системата се намира в състояние на дисиметрия, т.е. на непълно равновесие или полуравновесие, тя е устойчива.

Ако системата губи равновесие, тя изпада в криза и е неустойчива. Ако пък постига състояние, близо до пълното равновесие, тя става мудна, престава да върши работа и умира като система (което отново завършва с хаос, с безредие, а безредието според теория на хаоса е едниственото състояние на пълна симетрия в познатата ни вселена). Смъртта на всяка една система е предначертана от третия закон на термодинамиката, а изключение правят само живите системи, защото се размножават.

От друга страна кризите в равновесното състояние на системите способстват за подобряването на структурите им и за тяхното развитие към сложност на структурата и по-голяма енергийна ефективност и за еволюцията им към “по-високо ниво на самоорганизация”. Енергийната ефективност на системата зависи от разхода и от зареждането й с енергия. Балансът на разход-зареждане с енергия при устойчивите системи е близък до нула – т.е. изразходва се толкова енергия, с колкото системата се зарежда от средата – не повече, но не и по-малко.

Това се нарича в науката “устойчиво развитие на системите” – за да е устойчиво развитието, то би трябвало да е близо до нулевото развитие като стойности вътре в системата, но и да позволява усложнение и подобрение на системата на структурно, т.е. на качествено ниво.

И от трета страна, завършените устойчиви системи сами могат да станат елементи от по-големи системи, които тепърва се формират от тях самите – например системите на атома могат да станат елементи на системите на молекулите, а системите на молекулите могат да станат елементи на системите на живите клетки, а системите на живите клетки могат да станат елементи на системите на живите организми, а системите на живите организми могат да станат елементи от екосистемите, от съобществата или обществените системи – и т.н.

Част от сложните системи смогат да прерастнат в органични системи, ако включват в себе си органична цялост от множество подсистеми и органи. Органичните системи винаги се стремят към устойчивост, устойчивостта е едно от основните системни свойства. Те обаче постигат тази устойчивост чрез развитие и подобрениет.е. друга основна характеристика на сложните органични системи е устойчивото им развитие и подобрение. Най-интересната характеристика на сложните органични системи е тази, че те при определени състояния (при ниски енергийни стойности на средата) не се разпадат и не умират, поради качествено новото ниво на тяхната самоорганизация, което им позволява да „измамят“ и преодолеят ентропията (т. е. износването, разпадането, загубата на енергия при работата им). Това става чрез следните нови характеристики на самоорганизацията на информацията в сложните органични системи, а именно – те са самоподържащи се, самоподобряващи се и саморазвиващи се и самовъзпроизвеждащи се.

Типичен пример за органични системи са биологичните видове – те се запазват непроменени въпреки промените в средата (например човешкото тяло има постоянна температура 36 градуса, въпреки, че температурата в средата варира на топла и студена); въпреки че определени видове изчезват в повечето случаи това се дължи на факта, че те са се видоизменили – т.е. адаптирали са се, развили са се, самоподобрили са се за по-голяма и по-ефективна независимост и приспособеност към средата; и най-после най-важното – организмите са в състояние да се размножават, с което окончателно преодоляват ентропията, защото остарелия индивид е предал себе си чрез частица материя и код за бъдещо развитие в родения от него нов млад вид, който го повтаря като се самоизгражда и на свой ред се развива и размножава, пред да остарее и да бъде унищожен от износването (ентропията).

Други сложни органични системи са човешките култури (в това число и стопанството като подсистема), които имат свойството да запазват традициите си, но и да се подобряват и развиват, а също така да се размножават и да се репродуцират във времето – чрез системата на образованието, която е нещо като половата система на културата.

Друга важна основна характеристика на сложните системи е тази, че те в голяма степен се самоуправляват от собствени вътрешносистемни закони, които са независими от средата и от външните въздействия (което е следствие и от втория закон на термодинамиката отностно законите и специфичните закономерности на обмените на енергията и на веществата). Това означава, че външно въздействие и команда над сложна (органична) система няма да предизвика такъв ефект, както, ако е оказано върху проста (механична) система, т.е. никой не може да командва сложните системи и да очаква, че командата му ще доведе до резултати, които очаква („де го чукаш, де се пука“ – казва в този смисъл народната поговорка) – външното въздействие върху сложна система или няма никакви трайни резултати или има съвсем непредвидими резултати. Най-често грубото командно въздействие върху сложни органични системи води до тяхната смърт или деградация, а не до желаната промяна – типичен пример за това са екосистемите – ако желаете да въздействате върху екосистема – то тя или ще се разпадне или ще се върне в стационарно състояние – т.е. ще преодолее напълно вашето въздействие, или пък ще се видоизмени по начин, който никой не би могъл да предположи какъв ще бъде. Единствения начин да се управляват сложни системи е те да се направляват според собствените им вътрешно-присъщи закони, а не според законите на външни на тях самите въздействия.

Основен способ на сложните системи да преодоляват ентропията е също така пестенето на енергия при работаразхищаването на енергия води до ентропия на системата, затова е важно количеството енергия, която системата придобива от средата да е с максимално близка стойност с енергията, която системата изразходва при работа – колкото излиза, толкова и да влиза – това е така наречения нулев растеж на енергията в системата тя се запазва в стационарни постоянни стойности и така системата става устойчива и се развива и подобрява устойчиво. Според теорията “Границите на растежа” на една от най-известните учени сестимисти от края на ХХ век Донела Медоус, бързият разход на енергия и бързия растеж на изразходваната енергия при работа на системата води до точно толкова бърз спад и загуба на енергията в системата след достигането на пиковата точка на разход на енергия. Такъв бърз растеж е в състояние дори да погуби системата, защото я води директно към състояние на ентропия – на смърт, на износване, на пълна загуба на енергията й.

Едуард Лоренц

Едуард Лоренц

Сложните системи имат и още една важна характеристика – те са непредвидими по презумпция, по математическа аксиома (Гойдел, Хайзенберг). Според „закона за ефекта на крилата на пеперудатана метереолога Едуард Лоренц прогнози за сложни системи (както климата например) не могат да излязат верни за срок по-голям от 20 дни. Това е така, защото малките въздействие в първия ден (например лек бриз) се развиват в сложни верижни реакции и могат до доведат до огромни да речем след пет месеца – образно казано, махът на крилото на пеперудата днес, след половин година може да е довел до ураган в Мексико. Поради невъзможността да правим верни дългосрочни прогнози за сложни органични системи, каквато система е и човешкото общество, немският философ Ханс Йонас заключва, че за да преодолеем риска за обществото е нужно да правим не най-благоприятните, а напротив – най-неблагоприятните предвиждания за бъдещето и да сме подготвени за реакция при подобно лошо развитие. А също така да сме особено внимателни при всяко действие и нововъведение в обществото и икономиката и да ги избягваме, ако не сме напълно сигурни в тяхната безвредност, дори и да има малка вероятност за вредността ми, ако не е доказана безвредността те не бива да се въвеждат – това е т.нар. Принцип на предпазливостта, заложен в принципите на развитие Европейския съюз.

ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА ЕСЕ: Какво представляват глобалните промени в климата на Земята и как можем да им въздействаме, като познаваме теорията за сложните ситеми?:

Основете есето си на разсъждение върху следната : ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОФ. НЕШО ЧИПЕВ от българската антрактическа експедиция на остров Ливингстън

 1. 16. Значение на системните теории за холизма и синергетиката в бизнеса и в голямата икономика

Бизнесът и икономиката също са сложни органични системи и за тях важат всички термодинамични характеристики на сложните органични системи. Ако имате една фирма за производство на дрехи например, вие ще се стараете да не изгубите баланса на работата на фирмата си, да пестите енергията и да не я разхищавате – т.е да постигнете енергийна ефективност, да запазите добрия ритъм и структура на работа на фирмата, да подобрявате постоянно работата на фирмата за все по-голяма ефективност, да запазите фирмата си максимално независима от външни въздействия и от лошите условия на средата, да се адаптирате към реалността на средата, в която работите – т.е. да самоподобрите фирмата си – самоорганизацията на робата вътре във фирмата да е възможно най-естествената и безпроблемна и да се налага минимален команден подход и груб контрол, който разваля добрата работна среда, и накрая – вие ще искате да предадете вашата перфектно работеща фирма на своите наследници, за да продължи тя да съществува и да се развива в бъдеще, а това става като си изберете наследници и ги обучите и образовате като им предадете вашия опит за успешна работа на вашата фирма за дрехи. Обратно, ако вие решите грубо да насилвате и да заповядвате произволни команди, без да се съобразявате ни най-малко със вътрешните закони на този тип бизнес и със спецификата на тази фирма, и раздавате неадекватни и абсурдни заповеди на екипа на фирмата ви, работа ще се обърка, служителите ще се демотивират и ще недоволстват и при всички положения ефективността на фирмата ви ще спадне, ако ли не и изобщо да се разпадне или да фалира фирмата ви. Също така, ако решите, че за месец март искате да постигнете голям удар със свръхпроизводство и насилите фирмата си да работи свърх-сили с огромен разход на енергия, то през месец април финансите и човешкия състав на фирмата ще са се изтощили точно толкова, колкото е бил голям растежа през март и като следствие от това спада на вашата фирма също ще е толкова голям, колкото е бил растежа й през предишния месец. Ако вие сте изнасили фирмата си да работи за свръхголям растеж, то очаквайте и свръхголям спад, който ще е рисков и при определени ситуации може да ви доведе до фалит – т.е. до ентропия, износване и смърт на вашата фирмена бизнес система. За това, ако искате фирмата ви да оцелее дългосрочно, то вие трябва да се погрижите за нейното устойчиво развитие като специфична органична бизнес система – т.е. нужна ще ви е повече самоорганизация, която да се изразява в самоподобрение, в баланс на енергията и минимална загуба на енергия и в енергийна ефективност, в запазване на вашата фирмена независимост и приспособеност към външната бизнес-среда и образоването на кадри, които да наследяват предишните кадри и да подобряват и развиват ефективността на работата на фирмата, защото без тази приемственост при застаряването на екипа ви фирмата рискува да се разпадне и да умре (да изпадне в ентропия). С други думи ако искате да имате тази фирма в дългосрочен план вие ще разчитате на умерени печалби и бавни подобрения, а не на рязък и бърз растеж, който е рисков и обикновено води до финансов и организационен крах. Това означава, че ако искате фирмата ви да пребъдва, то ще я държите в растеж, близък до нула – т.е. в постоянен баланс и в подобряваща се хармония със средата и така ще осъществите устойчивото развитие на вашата фирма в дългосрочен период.

какво значи синергия личи много ясно и видимо от един вид спорт – синхронно плуване – вижте клипа – два вида синергия – между музикантите в една група и между отбора по синхронно плуване. Предполагам се сещате, че същото е с футбола и с работата във всеки един успешен екип – ако има синергия нещата вървят тип-топ, а иначе – само ядове – Е, вижте си клипа:

Абсолютно същото, което важи за вашата фирма според теорията за сложните органични системи и според законите на термодинамиката важи също така и за цялата икономическа система на дадена държава или до глобалната икономическа система. Ако няма самоорганизация, самоподобрение, независимост и приемственост с глобалната или с националната икономическа система е свършено. Ако раздаваме неадекватни идващи от вън команди и заповеди на тези икономически системи, вместо да се опитваме да ги направляваме според собствените им закони, то с тези икономики е свършено (пример за това беше комунистическата икономика). Ако решим да изнасилим глобалната или националната икономическа система със свръх ускорен и разходващ ресурсите растеж, то спокойно можем да очакваме липса на ресурси, свръх ускорен спад и крах и риск за пълна гибел на тези икономически системи. Ето защо глобалната икономика се нуждае от устойчиво развитие, а не от светкавичен растеж, който може да се окаже фатален и пагубен в дългосрочен план. За съжаление това устойчиво развитие на икономиката за сега е само добро пожелание – реално ние се развиваме в свръх-ускорен растеж с невероятни стойности на пилеене и загуба на енергия и на жизненоважни за човека изчерпаеми ресурси, без да има достатъчно качествено ниво на подобрение на системата, така че тя да може да понесе тези свръх ускорени скорости на работа, на разход на енергия и на растеж. Нищо добро не можем да очакваме в дългосрочен план от този тип развитие на глобалната икономика, според специалистите по термодинамика и по теория на органичните системи.

Джералд Залтман

Правилната бизнес и икономическа стратегия, според теорията за развитието на системите, трябва да бъде мислена според принципите на холизма и синергетиката. Холизъм означава всеобхватност, а синергияедновременност на съвместна работа в съответствие. Когато разглеждаме една сложна система ние я разглеждаме холистично – т.е. всеобхватно във всичките й части едновременно, а не разглеждаме частите й по отделно, тъй като те нямат същите свойства като цялата система. Например свойство на храносмилателната подсистема на човека е перисталтиката, но това съвсем не означава, че свойство на човека като цяло е перисталтиката; и обратното свойство на целия човек е въображението, но това не означава, че пикочния ни мехур например има въображение. В организма всички подсистеми действат едновременно в съответствие и в съвместно действие – т. е. в синергия. Невярно е да мислим за човека така – човек първо вдишва, след това кислорода се предава в червените кръвни клетки, след това кръвта оросява мозъка, след това се задейства дъвкателния рефлекс и ние хапваме сандвич, след което сандвича се обработва от стомаха и червата и енергията от него влиза в клетките на нашето тяло и тогава тази енергия задейства интензивна електрическа верига в нервните клетки и в главата ни се появява една мисъл, че трябва да учим за изпит по философия на бизнеса. В действително нищо не се случва по този последователен начин в човека – в реалността всичко това се случва едновременно в синергия – ние едновременно дишаме, и едновременно ядем, и едновременно храносмиламе, и едновременно тече кръвта ни и едновременно работи отделителната ни система и едновременно с това и се движим и чувстваме и мислим – и всичко това става едновременно в един единствен миг – заедно, съвместно. Това означава синергия. И ако не беше тази заедност и едновременност на тези сложни процеси, ние на часа бихме умрели на място.Същото, което се отнася за човешкото същество се отнася и за създадената от него икономика или бизнес. Бизнесът не е само финанси или само работна ръка – той е всички подсистеми едновременно и всички елементи на нашия бизнес или икономика не действат по отделно, а заедно в съответствие и във взаимодействие като не пораждат механичен сбор на единични ефекти от всяко действие, а пораждат един цялостен и общ събирателен ефект (кумулативен ефект) от всички действия взети заедно. Ако не разглеждаме бизнеса и икономиката според начина и законите на тяхното едновременно действие и на това, че цялото има различни свойства от частите им и според това, че действията в тях събрани накуп имат събирателен ефект, то изобщо, ама изобщо не трябва да се учудваме, че бизнес и икономическите ни прогнози ще излязат грешни – и това ще е естествено, защото ние ще сме ги смятали според напълно нереални и фантасмагорични принципи от отделеност и линейна последователност, които принципи почти никъде не съществуват в действителността, или поне със сигурност определено не съществуват никъде в никоя сложна система, каквато е икономиката (или бизнеса например).

Холизмът и синергизмът са широко прилагани подходи сред водещите автори в съвременната философия на бизнеса и бизнес анализ като Хеерт Хофстеде и Джералд Залтман.

ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА ЕСЕ: Как познанието за сложността и целостта на културите ни помага в бизнеса, според Хеерт Хофстеде:

Основете есето си на разсъждение върху следните текстове: КНИГАТА НА ХЕЕРТ ХОФСТЕДЕ “КУЛТУРИ И ОРГАНИЗАЦИИ – СОФТУЕР НА УМА – УВОД

ВИЖ ПО ТАЗИ ТЕМА ОЩЕ :

ThumbnailГледайте целия филм “Home”  - ЕТО ТУК !

Световноизвестният фотограф Ян Артюс-Бертран прави режисьорския си дебют с този екологичен документален филм, продуциран от Люк Бесон, и с гласа на Глен Клоуз. Заснет в 54 страни и 120 места повече от 217 дни, Home представя многото чудеса на планетата Земя от изцяло въздушна перспектива. Филмът предоставя уникалната възможност да станем свидетели на нашата променяща се природа и среда от изцяло нова гледна точка. След цели 200,000 години на Земята, днес само за четвърт век човечеството е разстроило необратимо сложния баланс на планетата ни. Някои учени твърдят, че остават по-малко от 10 години, за да променим моделите си на потребление, преди вредата да е станала непоправима. Създаден, за да вдъхновява и да насърчи дебат, Home подтиква и към действие тук и сега, за да не погубим още утре общия ни дом – единственият дом на човека.

2001 година: Една одисея в космоса (Стенли Кубрик)

Дейвид изключва бордовия компютър Хал, чийто изкуствен интелект се е разбунтувал срещу несъвършените хора и изтребва екипажа на борда на космическия кораб:

[...]

22.01.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката – част 1: дискусия, вдъхновена от филма “Free Energy: The Race to Zero Point”

„Ако имаме безплатна енергия, те вече няма да имат властта над нас“

(Милтън Купър)

Вода – извор на живот и проводник на емоция

Семинарът беше открит с прожекция на нашумелия научно-популярен филм “Великата тайна на водата”.  В него е представена тезата,  че водата е приемник и проводник на ментално замърсяване. Тя реагира на емоции и и е съхранител на информация. В нея е възникнал животът на тази планета и тя е основна част от екосистемите.

“ВОДА”

Водата се използва в почти всички сфери на човешката дейност и съставлява над 70% от човешкото тяло. През XX век населението на света се е утроило, а водопотреблението се е увеличило 6 пъти. Над 1 млрд. души по света (съизмеримо с населението на ЕС и САЩ, взети заедно) нямат достъп до чиста вода.   [...]

ГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ :

Адриана Андреева, Яна Иванова – Вегетарианството – каприз или отговорност

Темата за вегетарианството и дебатите около нея винаги ни е била особено интересна, тъй като ни засяга лично. Най-често вегетарианците са обвинявани в това, че са избрали този тип хранене, за да се правят на интересни. Сигурно има и такива, но ние сме от онези, които не искат да са интересни на друг, освен на себе си. Истината е,че сме избрали този начин на живот (защото вегетарианството не е само хранене, а история, убеждение и идеология , но за това ще стане дума по долу), защото не искаме да ядем неща, свързани с убийство – убийството на животните, убийството на природата, тоест убийството на цялата планета.

·Животните и законите

По този начин първо трябва да бъде засегнат въпроса с правата на животните. Това е един от основните морални и юридически проблеми на нашето съвремие. Въпросът за това, дали можем да определим животните като носители на права – правото да бъдат обичани, да живеят свободни, да не бъдат насилвани, да не бъдат убивани излишно, т.е. правото им на живот – предизвиква редица спорове. За да се обясни ситуацията трябва да уточним какво точно се разбира под понятието животни и дали всички те трябва да се слагат под общ знаменател. Българското законодателство приема, че :“Животни” са млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, рептилии, амфибиини и всички останали гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска или нестопанска цел или обитаващи дивата природа”[1]. Всички гореизброени притежават неоспоримото право да съществуват според своите нужди и необезпокоявани от човека, но контролирани от него. И тук ние хората изхождаме от принципите на хомоцентризма и определяме вида си като най-съвършен и поставен на върха на екосистемата.

За първи път специални разпоредби, насочени към защита и хуманно отношение към животните в българското законодателство са въведени през 1999г. в цитирания вече Закон за ветеринарномедицинската дейност. Естествено в нашето законодателство съществуват законово поставени норми, свързани със защита на животните, но основна слабост е, че не са систематизирани в един нормативен акт, а се съдържат паралелно в няколко. Основните са Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните[2], които трябва да се ползват и прилагат паралелно с оглед на правилното тълкуване и прилагане на законодателството. Без изрично да е посочено в закона, от цялостния му прочит е видно, че системата от норми и правила за защита на животните е изцяло подчинена на интересите на човека, които имат водеща роля при уредбата на обществените отношения.

От тук идва и едно от основните противоречия относно правото на животните: те подчинени ли са ни или по-скоро са ни равноправни и трябва да им признаем това? Не е ли тогава яденето на месо най-жестокото незачитане на естественото право на животните да съществуват? Възможен отговор дават теориите на вегетарианството, развити в многовековната му история.

·Малко история

Вегетарианството като особена система на хранене идва в Европа от Азия – от будистите, брахманите, йогите. Допринесли за обосноваването на вегетарианството са и учените на Древна Гърция – Питагор, Сократ, Платон, Плутарх, Хипократ. Още тогава необходимостта от вегетарианско хранене се доказвала чрез религиозни и морално – етични причини. Питагор и неговите последователи вярвали в прераждането на душата и не употребявали месо от животни от страх да не обезпокоят преселилите се в техните души хора.

В Европа нов интерес към храненето без месо се поражда през Възраждането – през 18-19 век в Германия и Англия се създават сдружения на вегетарианците, които дълго време били смятани за сектантски групи и били наричани „развалящи апетита ядачи на зърна”[3]. За щастие постепенно вегетарианството преодолява границите на общественото отхвърляне и днес е най-разпространения, но и много критикуван вид нетрадиционно хранене. Като всяка идеология вегетарианството има свое учение. При него обаче проблемът е по-сложен, защото „причините и мотивите са доста разнородни – морално етични убеждения, социално – икономически причини, религиозни, морално – етични, историко – биологични” [4].

·Религиозни основи на вегетарианството

Популяризаторите на вегетарианството обосновават необходимостта от него, опирайки се на различни религии. Вегетарианството според Махатма Ганди е основното средство за промяна на света чрез духовно осъзнаване. Последователен мислител и искрен духовен революционер, Ганди не пропуска да начертае пряката връзка между ненасилието и вегетарианството. Той гледа на всички живи същества като въплъщения на Бог, като част от духовния свят, и разбира се наравно заслужаващи респект и благоговение. „Не можем да ядем плът, участвайки в излишно отнемане на живот и да казваме, без болката на противоречието, че ние сме духовни същества или използваме ненасилие в нашия външен вид и действия”[5].

Повечето религии имат установени хранителни предписания, изразяващи се в постоянни или временни забрани за употреба на някои продукти – пости. Интересно е да се отбележи, че някои религиозни учения са непреклонни по отношение на безмесното хранене. Последователите на джайнизма например (около 3 милиона индийци) строго спазват принципа на „ахимиса” – неубиването на всичко живо. Освен месо, риба и яйца те не употребяват даже плодове и зеленчуци с червен цвят. Не могат да бъдат и земеделци, защото орейки земята могат да нанесат вреда на някое живо същество. Това разбира се са съвсем крайни примери, но показват независимата от територия, религия и култура нужда от вегетарианско хранене.

Вяра в правилността на убеждението си много вегетарианци намират в думите от Стария завет:”И каза Господ: ето Аз ви дадох всякакви треви, семе за посев, всякакви дървета, даващи плод – това ще ви бъде храната. Растителната храна е определена за всички птици и животни и въпреки че след потопа Бог изменя своето решение и употребата на месо е разрешена на хората, отново съществуват някои забрани за ползване на животински продукти преди големите празници”[6]. Спазването на тези забрани е едно от условията за спасение на душата и дните на постите трябва да помогнат на християните да живеят духовен, не само телесен живот. Целта е да се отделиш от всичкото зло – злото в храната, злото в мислите и делата – за да се пречистиш и доближиш до божественото.

·Морално – етични причини за вегетарианството

Вегетарианството като всяка философия се изгражда върху нравствени и етични основи. Неговите последователи са убедени, че съществуването с растителна или млечно – растителна храна води към морално по-чист живот. Етичните аспекти се основават на състрадание към животните (съчувствие към тях, когато ги преследват и убиват), състрадание към планетата, състрадание към другите хора, чийто живот е застрашен от унищоженията, които носи глобалната индустрия на месото. Особено важна тук е думата “състрадание”, защото етиката не е просто рационален набор от принципи, които следваме по разумен и логичен начин; това не трябва да бъде само въпрос на разума, а и на сърцето, трябва да усещаме живота – всеки живот – отвращение към лицето на болката и страданието на всички форми на живот и непримиримото желание да направим всичко по силите си, да сложим край на тези несправедливости. „Очевидно изборът да ядеш месо засяга етиката, той не е просто вкусов избор или предпочитание, защото той засяга чужди интереси”[7] – интересите на милиардите животни, които биват изколени всяка година, за да задоволят необразованите диетични избори.

·Биологични и медицински аспекти

Противно на широко разпространеното мнение, че човек не може да живее без консумацията на месо, съществуват неоспорими биологични доказателства в подкрепа на вегетарианството. „Милиони години човек е еволюирал и се е развивал, хранейки се с плодове, зеленчуци и ядки. Обикновения му начин на живот е станал невъзможен по време на последния ледников период, в резултат на което е започнал да яде животинско месо”[8]. Учените доказват, че анатомията и физиологията на човек – телесните функции и храносмилателната му система са напълно различни от тези на хищниците.

Фиг. (1)[9]

В Западна Европа, САЩ, Канада и Австралия, където се консумира много месо, като основен рисков фактор според изследванията са заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. „Отделни общества, чиято основна прехрана са месото и животинските мазнини остаряват изключително бързо. От друга страна вегетарианците са известни с високата си средна продължителност на живот и ниска степен на заболяваемост”[10]. Човекът, хранейки се с месо или други месни продукти, се намира на края на хранителната верига и като краен консуматор се оказва и краен приемник на най-високите концентрации на различни токсични отпадни продукти, включително пестициди, метали, антибиотици, хормони, нитрати, пикочна киселина, както и различни болестотворни бактерии. Съдържанието на канцерогенни вещества в месото е 12 – 14 пъти повече, отколкото в тревите, зеленчуците и плодовете.

Тъй като човешкия организъм не е устроен за хранене с месо, такава диетаводи до претоварване на кръвопречистващите органи – далак, черен дроб, сърце и бъбреци, които непременно отслабват и стават податливи на заболявания. При тези условия отпадъчните продукти не могат повече правилно да бъдат отделяни от организма и се отлагат в ставите, мастната тъкан и нервите, което става причина за редица болестни състояния.

·Социални и екологични фактори

Разточителният процес на месопроизводството, които изисква значително повече декари земя, отколкото зеленчукопроизводството в последно време е източник на социални конфликти. В съответствие с Втория закон на термодинамиката при пренасянето на енергия винаги се получава известна загуба. Следователно, колкото повече степени съществуват в дадена хранителна верига, толкова по-голям е относителният дял на неоползотворимата енергия от човека. Употребата за храна на по-голям дял растителни белтъчини намалява загубите и увеличава пряко усвоимата от човека енергия в началото на хранителната верига.

Засилващият се световен апетит за месо и млечни продукти, които са причина за отделянето на „18 процента от парниковите газове на планетата, което е повече от целият транспортен сектор”[11], ще изтощи докрай природните ресурси и ще доведе до необратими промени в климата. Изследванията сочат, че за „всеки хамбургер жертваме 5 кв. м. тропическа гора, а 100 000 литра вода са необходими за отглеждането на един килограм телешко”[12].Освен това тези животни произвеждат огромни количества отпадъци, чието складиране застрашава и дори трови околната среда.

Днесоколо 50 процента от селскостопанските земи се използват за отглеждане и за прехрана на животните, предназначени за добив на месо. Според доклад на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) през идващите няколко години „проблемите свързани с похабените природни ресурси и нуждата от все повече такива рязко ще се задълбочат”[13], защото, първо, на планетата ще живеят все повече хора и, второ, те ще ядат все повече месо.

Използваната за отглеждане на животни земя би могла да бъде употребена много по-продуктивно, ако се засади със зърнени култури, зеленчуци или плодове.В изключително голяма степен унищожаването на световните гори, намаляването на биологичното разнообразие, загубата на природни ресурси, непрекъснато нарастващия брой на хората умиращи от глад, както и увеличаването на замърсяването на въздуха и водите, всичко това са следствия от простия факт, че месото е част от храната на хората”[14]. Няма решение, което ние, като индивиди можем да вземем и което да има такъв драматичен ефект върху подобряването на социалното и екологичното състояние на планетата, като решението да не ядем месо. Днешният вегетарианец е човекът на бъдещето и колкото и да е крайно това решение според някои, ако бездействието продължава, един ден това ще остане единственото възможно решение.

·Месоядните

За да бъдем обективни, е редно да представим и противоположната позиция на привържениците на месото. Не е и възможно да подминем огромната група от хора, които консумират месо. Те безспорно гледат на вегетарианството като на поредната мода и като на един нецелесъобразен начин на хранене. Те започват позоваването си още от първите хора, които са оцелели благодарение на месоядството. Наричат нецелесъобразно вегетарианството, поради неговото отричане да се приемат животински протеин и мазнини, които се оказват незаменими и дори жизнено важни хранителни компоненти.

Ще разгледаме месото първоначално от гледна точка на вкусовите му характеристики и качества. Най-важен е белтъка и неговия аминокиселинен профил. Месото носи животински мазнини, от които също така се образува тестостерона, което е свързано с формата на тялото, добрата и здрава физика и характера на мъжа. Жените пък смятат, че ако бъдат вегетарианци и така живеят здравословно, ще бъдат с по-добър външен вид и по-дълголетни. Хранещите се с месо смятат това за абсолютен мит.

Ще разгледаме някои твърдения на вегетарианци и оборващите ги антитези на хората, които се хранят с месо.

 1. Вегетарианците смятат, че балансираното хранене без месо прави човека по-здрав, по-жизнен и по-дълголетен. Месоядните (ще ги наричаме така) смятат, че пълноценното хранене включва освен растителен протеин, също така и животински такъв. Освен растителни мазнини, също и животински.
 2. Друга важна хипотеза на вегетарианците е, че храносмилателната система на хората далеч се различава от тази на хищните животни. Храносмилателната система на човека е много по-близка до тази на висшите тревопасни и плодоядни бозайници и най-вече до тази на маймуните, които са вегетарианци и винаги са били. Месоядните веднага дават за пример маймуните питекофаги и това, че сме хетеротрофни организми и набавяме енергията си посредством храната. Въпреки приликите с маймуните, те не са трезвомислещи същества.

Тук идва мястото на малко теория за човека. Той е доживял своето пълно развитие и доминира над всички останали животински видове. Храносмилателната система се е развивала и това е в тясна връзка с развитието на кръвните групи и онаследяването им в отделни генофондове. Ловуването на дивеч и приготвянето и консумирането на месо не е било прищявка, а потребност. В много по-късен етап от антропогенезата на човека се култивират растенията и започват да се консумират. С консумирането на растителни продукти просто се обогатява менюто на човека. Интересна е и теорията за генезиса на хранене и кръвната група. Прачовеците предприемат множество миграции, докато търсят удобно място за заселване. Така се появяват разлики между кръвните групи и скоростта им на усвояване на веществата. Кръвна група „А” е окачествена като „вегетарианска” група, а често група „О” като типично хищна.

 1. Трета хипотеза на вегетарианците се основава на убиването на животните и това, че в крайна сметка тяхната плът убива нас, тъй като не е предназначена за човешките същества, които са с растителноядна природа. Месоядния веднага се позовава на това, че растенията също имат плът. Ако се храним само с растения, това значи, че приемаме само въглехидрати и ще произвеждаме само инсулин. В крайна сметка те смятат, че естествения подбор ще реши кой вид да оцелее.
 2. На следващата позиция вегетарианеца твърди, че растителната храна също съдържа достатъчно белтъчини. Позовават се на последните научни факти, според които някои растения дори съдържат повече белтъчини от месото, които са по-лесно усвоими и по-здравословни. Месоядните твърдят, че последното не е доказано и, че най-усвоимият белтък от всички е яйчният. Като бързоусвоим белтък също посочват този на рибите.
 3. Като пълна заблуда вегетарианците посочват, че те не могат да си набавят необходимите аминокиселини, които са „незаменими”. А как тогава са оцелели хилядите вегетарианци, без дори да вкусят месо? Правилно подбраната растителна храна, в комбинация с млечната осигуряват абсолютно всичко, което е необходимо на организма, включително и белтъчините. Друга заблуда според тях е, че вегетарианската храна съдържа достатъчно калций.

Месоядните веднага оборват тезата за калция, като посочват, че витамин Д, без който не може да се усвои калция, се намира в дробовете на някои риби и в телешкия черен дроб.

Съществуват множество други пунктове, по които двата отбора са в една непрестанна оборваща дискусия. Много от консумиращите месо твърдят, че човек изглежда по определен начин, в зависимост от храната, която приема. Мускулести и силни са именно месоядните хора, но пък хрисими и добри за вегетарианците. Този спор сякаш никога няма да бъде финализиран. Смятаме, че дори няма нужда от това. Що се отнася до храната най-важното е човек да се чувства добре и да консумира това, което той усеща като необходимо за себе си. Няма обяснение как някои хора са привлечени от миризмата на печено месо, наденица и подобни и никога не биха се разделили с този вкус, а някои други се отвращават дори от мисълта за такива ястия (тук изключваме псевдо вегетарианските нагласи, поради модерността на явлението). Не е и нужно обяснение – всеки има право да вярва в каквото иска, но освен за удоволствието си, трябва да отговаря и за бъдещето на света. Важно е човек да живее по начин, който е добър и здравословен за него, който той си е избрал, като единственото важно условие е да не нарушава етичните и биологични правила и норми.

Интересни факти:

Тук сме избрали да споменем някои интересни факти, свързани с темата предимно за месото.

Първото, което сме избрали е една статия, която е свързана с изследването на хранителните навици на населението и земеделските практики. Изследването показва, че не е нужно всички да станат вегетарианци, за да има достатъчно храна за растящото население на Земята, също за да бъдат смекчени климатичните промени. Посочен е доклад „Изяждаме ли планетата?”, изготвен от организациите „Състрадателно световно животновъдство” и „Приятели на Земята”, в който се твърди, че хората могат да си позволят да се хранят с месни продукти няколко пъти седмично, като всичко се извършва с методи, които щадят околната среда и са хуманни към животните.

Като втори любопитен факт посочваме един нов законопроект, който ще бъде предложен през април тази годинав Китай. Той цели да се забрани консумирането на месо от кучета и котки. Това може би ще е краят на многовековната традиция в страната. Ако законът бъде приет хиляди ресторанти и кланици в страната ще бъдат затворени, а глобата за тези, които продължат да консумират ще бъде в размер на 5 хиляди юана (730 долара) и до 15 дни затвор. Глобявани ще бъдат и продавачите, в чийто магазин бива открит въпросния „деликатес”.Потресаващо за нас европейците е, че по пазарите в някои провинции могат да се видят клетки с кучета. На едните пише „за ядене”, а на другите „декоративни”, т.е. за домашни любимци. Законопроектът ще предизвика най-вероятно ожесточени дебати. Едната страна твърди, че кучешкото месо не се различава от свинското и говеждото, а от друга страна са предимно организациите за защита правата на животните, които в последните години и там са много популярни и се възмущават от варварската традиция.

Мъдрите за вегетарианството:

Животните са мои приятели, а аз не ям приятелите си”

Бърнард Шоу

„Величието на една нация, нейният морален прогрес може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните”

Ганди

„Да станеш вегетарианец е като да стъпиш в поток, който води към нирвана”

Буда

„Нищо няма да допринесе за човешкото здраве и да повиши шансовете за оцеляване на живота на земята толкова, колкото еволюцията на вегетарианското хранене”

А. Айнщайн

„Ако кланиците имаха стъклени стени, всеки би бил вегетарианец. Ние се чувстваме по-добре спрямо себе си и животните, знаейки че не допринасяме за тяхната болка.”

Пол Макартни

„Ако някой истински и сериозно иска да направи живота си по-добър, първото нещо от което той би се отказал, ще бъде употребата на плътта на животните за храна, понеже това е неморално и включва извършването на действие – убийство, което е несъвместимо с моралното чувство на хората”

Л. Н. Толстой

„Ако човек не иска да потъпче своите хуманни чувства, той трябва да проявява доброта към животните, понеже този, който е жесток към тях, става такъв и в отношенията си с хората. Ние можем да съдим за сърцето на човека според отношението му към животните”

Кант

Като финал на интересните факти поставяме един линк към текст на песен от Няла Пема Дудул от сайта на Будистки център към манастира Шечен, която е озаглавена „Съвет за отказване от яденето на месо”: http://www.shechen-bg.org/node/34.

Библиография:

1.Закон за ветеринарномедицинската дейност

2.Закон за защита на животните

3.Нейкова – Врахорити, М. Пътечка към здравето, С. 1997

4.Парачин, В. 365 основни причини да бъдете вегетарианец, С. 2001

5.Русинова, Р. Вегетарианско хранене

6.Саркар, П. Философия на вегетарианството

Интернет източници:

1.http://www.peta.org/

2.http://ecovege.org/

3.http://www.vebu.de/

4.http://www.vegebg.org/index.html

5.http://www.fao.org/

6.http://first.gorichka.bg

7.http://www.yoga108.info/index.html

8.http://www.iwns.org/index.php?id=10&no_cache=1

9.http://animalrights.aresistance.net/

10.http://www.legaltheory.org/index.php?rid=22&id=45

11.http://www.belchohristov.com/1973.html

12.http://www.ciwf.org.uk/

13.http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2009/11/23/819839_umerenata_konsumaciia_na_meso_ne_bila_vredna_za/

14.http://209.85.135.132/search?q=cache:Jw3Hfdm6NmAJ:www.dnes.bg/akoshtete-vqrvaite/2010/01/27/v-kitai-shte-zabraniat-iadeneto-na-kotki-i-kucheta.84914+%D0%B4%D0%B0+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE&cd=11&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

15.http://www.zemianazaem.com/archives/117


[1] Закон за ветеринарномедицинската дейност < http://www.bgvet.org/law/zakoni/vmclaw.html>

[3] Парачин, В. 365 основни причини да бъдете вегетарианец, С. 2001, стр. 19

[4] Русинова, Р. Вегетарианско хранене, стр. 11

[5] Махатма Ганди, в По пътя към вегетарианството

<http://ecovege.org/duhovnost/186-mahatma-gandi-on-the-veg-way>

[6] Саркар, П. Философия на вегетарианството

[7] Саркар, П. Философия на вегетарианството

[8] Парачин, В. 365 основни причини да бъдете вегетарианец, С. 2001, стр. 23

[10] Нейкова – Врахорити, М. Пътечка към здравето, С. 1997, стр. 15

[14] Парачин, В. 365 основни причини да бъдете вегетарианец, С. 2001, стр. 48

Месоядни животни

Растителноядниживотни

 • Нямат потни жлези

 • Имат потни жлези
 • Челюстите се движат само нагоре и надолу
 • Челюстите се движат нагоре, надолу и настрани
 • Пият вода лочейки с език

 • Пият вода засмуквайки с уста

 • Липсват плоски задни зъби – кътници
 • Имат кътници за предъвкване на храната

 • Киселинна слюнка без съдържание на птиалин
 • Алкална слюнка с високо съдържание на птиалин – за разграждане на нишестето
 • Силна стомашна киселинност, улесняваща смилането на костите
 • Стомашна киселинност десет пъти по-слаба от тази на месоядните
 • Чревен тракт 3 пъти по-дълъг от тялото

 • Чревен тракт 8-10 пъти по дълъг от тялото