Monthly Archives: June 2013

Хоро за бъдеще със сдружение ЧАР Чипровци 2013

В рамките на Пътуващ университет Място за бъдеще Чипровци 2013

Фолклорна програма – учене на хоро, песни танци в Културния дом, среща с местното гражданско сдружение ЧАР

на тъпана: Иван Попов – Иво – Гражданско сдружение Щастливеца и Образователна мрежа Място за бъдеще

на хорото: студенти и преподаватели от НБУ и чипровчани

Валери Личев – за трансдисциплинността и за нуждата от утопии и общуване

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013

доц. д-р Валери ЛИЧЕВ, ИИОЗ при БАН: За методологическото развитие на концепцията за практикуване на устойчиво развитие – пътят на устойчивото развитие от интердисциплинността към трансдисциплинността. Изчезването на публичната сфера като източник на социална неустойчивост: Проблеми от сферата на комуникацията и комуникативността. Нуждата от утопии и комуникацията като кръв на  обществата.

Изказването на Валери Личев се състоя в учителската стая на ОУ Петър Парчевич, град Чипровци

Комуникациите са кръвта на обществото” – каза в заключение доц. Личев

ПО ТАЗИ ТЕМА ВИЖ ОЩЕ:

 - “Език и неконформизъм в изкуството” “ : доц. д-р Валери Личев (Секция Антропологически изследвания към ИИОЗ при БАН)

*Миниизображение

Валери Личев

ВИЖ ОЩЕ:

 

 

Стоил Цицелков – Човешки права, културно многообразие, гражданска еманципация и право на природа

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013: Проблеми на устойчивата социална среда. Дискусия за социалните проблеми на град Чипровци – местна общност, поколения, образование, работа, публична сфера

Стоил ЦИЦЕЛКОВ (Европейска асоциация за защита на човешките права и СГС-Щастливеца): Човешки права, културно мнгообразие, коренно население и екология

Дискусията се състоя в учителската стая на ОУ Петър Парчевич, град Чипровци

Човешки права са само онези права, които вие самите отстоявате, изисквате и се борите за тях в качеството си на човеци” – бяха заключителните думи на Стоил Цицелков

Никола Николов – За багрилните растения за Чипровските килими – Ателие в Чипровското килимарско училище

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013 (АУДИО ЗАПИС):

Посещение на градината за природни багрила, среща с учениците и учителите от килимарския кръжок на ОУ “Петър Парчевич”, ателие природно багрене и ателие по тъкане на чипровски килими на вертикален чипровски стан. Разговорът водят директорката на бившето училището за традиционни занаяти и килимарство, днес ОУ „Петър Парчевич“ г-жа Светлана ТРЕНЧЕВА и учителят краевед г-н Никола НИКОЛОВ, ще присъстват и ученици, младежи, учители и представители на чипровското общество

Калин Ненов – Човешката библиотека – алтернативна култура

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013 (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

Калин НЕНОВ (НБУ, СГС-ЩАСТЛИВЕЦА)

The Human Library – Alternative Culture and Society of XXI Century (на английски език)

(Човешката библиотека – алтернативна култура)