Monthly Archives: June 2013

Радосвета Кръстанова – Устойчиво развитие и културна сфера

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

ас. Радосвета КРЪСТАНОВА (НБУ, и Софийско гражданско сдружение-Щастливеца) - Устойчиво развитие и културна сфера (коментар)

гл. ас. д-р Лилия Сазонова (ИИОЗ, БАН) – Културни аспекти на устойчивото развитие

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

(на английски език)  гл. ас. д-р Лилия САЗОНОВА (Институт за изследване на обществата и знанието при БАН) – Културни аспекти на устойчивото развитие

 

Франк Дюбоа – Устойчиво развитие в град Дижон и региона на Бургундия – добри практики (на английски език)

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

(на английски език:) Лекция на Франк ДЮБОА, Дом на науките за човека, град Дижн, Франция – Устойчиво развите в град Дижон – добри практики на устойчив урбанизъм.  Самоорганизация и подпомагане на малкия и среден регионален зелен бизнес в община Бургундия – ролята на Конвенцията за ландшафта на Съвета на Европа

 

Десислава Алексова – Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

гл. ас. д-р Десислава АЛЕКСОВА (Международно висше бизнес училище Ботевград и СГС-ЩАСТЛИВЕЦА)  – Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика, в рамките на тематичен блок Устойчиво развитие и регионални човешки общности

Драгомир Константинов (Фондация Зеленика) – Зелени работни места

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

Лекция на Драгомир КОНСТАНТИНОВ (Фондация Зеленика) – Зелени работни места