Monthly Archives: September 2013

арх. Георги Георгиев – Екологична къща – независим дом в село Извос до Белоградчик – демонстрация

арх. Георги ГЕОРГИЕВ  - Демонстрация на експериментална независима глинена екологична къща в махала Извос, близо до Белоградчик

Юлия Игнатова – Чипровски килими, занаяти и народни обичаи

Юлия ИГНАТОВАмайстор-килимар, учители от Чипровското училище- килимарки.

Демонстрации на килимарство и кулинария – в дома на Юлия Игнатова и дискусия на тема: Как включването на чипровското килимарство в Списъка на нематериалното културно наследство на UNESCO може да допринесе за запазване на килимарската традиция в Чипровци.

 

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013