Monthly Archives: July 2014

Неофициално закриване на Международен пролетен университет “Европа на път” Чипровци 2014

24 май, 2014 г., Пътуващият университет отпътува за София в приповдигнато настроение, което още повече се подобри след веселото връчване на сертификатите за участие от Иван Попов – Иво, основен креативен двигател на сдружение Щастливеца и Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

Обещахме си да бъдем отново заедно и догодина, на следващия Европейски пътуващ унивреситет в Чипровци, в още по-разширен международен, интердисциплинен и интергенерационен състав. Възможно е темата да бъде „Приятелството в Европа“!

Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Регине Шуберт, Жил Руе и Радосвета Кръстанова – Официално закриване на пролетен университет Европа на път – Чипровци 2014

Заключителния дебат на Международен пролетен университет “Европа на път” в Чипровци бе открит на превъзходен български език от Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Френската република в България и от Радосвета Кръстанова, председател на гражданско сдружение Щастливеца:

Пролетният университет бе тържествено закрит от г-н Лапер дьо Кабан, кмета на града Анатоли Първанов, г-жа Регине Шуберт, директор на Фондация „Фридрих Еберт“-България и проф. Жил Руе, аташе по университетско и научно-изследователско сътрудничество при Френския институт в България.

В заключителната дискусия на Пролетния университет с анализи и коментари се включиха : Радосвета КРЪСТАНОВА (Сдружение Щастливеца), Анатоли ПЪРВАНОВ (кмет на град Чипровци), Регине ШУБЕРТ  (директор на Фондация Фридрих Еберт – София)Жил РУЕ (Френски институт, аташе по академично сътрудничество), Ксавие Лапер дьо КАБАН (посланик на Република Франция), д-р Петър Канев (Образователна мрежа Място за бъдеще и УниБИТ), проф. Серж Дюфулон  (Pierre-Mendès-France University, Grenoble, France), д-р Франк Дьобоа  (University of Burgundy, Dijon, FranceMaison des Sciences de l’Homme de Dijon, France):

* * *

На следващия ден, 24 май, 2014 г., Пътуващият университет отпътува за София в приповдигнато настроение, което още повече се подобри след веселото връчване на сертификатите за участие от Иван Попов – Иво, основен креативен двигател на сдружение Щастливеца и Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

Обещахме си да бъдем отново заедно и догодина, на следващия Европейски пътуващ унивреситет в Чипровци, в още по-разширен международен, интердисциплинен и интергенерационен състав. Възможно е темата да бъде „Приятелството в Европа“!

Студентска конференция – Европа на път: проблемите и остиженията на местната общност на град Чипровци и на региона Западна Стара планина

За пета поредна година Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и гражданско сдружение Щастливеца, в партньорство Община Чипровци и с няколко университета и научни инстититута, проведоха пътуващ интердисциплинен университет под надслов Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие. 

За втора поредна година събитието се проведе с международно участие : в него се включиха преподаватели, изследователи и студенти от Дома на науките за човека в Дижон, Университета на Бургундия, Университета Пиер Мендес-Франс в Гренобъл и Университета Монтескьо в Бордо, Франция, Университета Матей Бел в Банска Бистрица, Словакия и Ягелонския универистет в Краков, Полша.

Събитието завърши с активна работа на студентските групи, които подготвяха своето участие в заключителната студентска конференция.

В петък, 23 май, в церемониалната зала на Община Чипровци, студентите имаха възможност да представят резултатите от тридневната си екипна работа пред своите преподаватели.

В центъра на дискусията бяха поставени проблемите и остиженията на местната общност на град Чипровци и на региона Западна Стара планина. Ежегодното присъствие на пътуващия университет в града (провежда се за пети път на същото място) бе отбелязано като добър пример за създаване на устойчиви практики за популяризиране и съживяване на най-бедния регион в целия Европейски съюз.

Дебатът бе открит на превъзходен български език от Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Френската република в България.

Пролетният университет бе тържествено закрит от г-н Лапер дьо Кабан, кмета на града Анатоли Първанов, г-жа Регине Шуберт, директор на Фондация „Фридрих Еберт“-България и проф. Жил Руе, аташе по университетско и научно-изследователско сътрудничество при Френския институт в България.

Професор Жил РУЕ – Идентичност, ценности и граници в Европа

(на английски език)

За пета поредна година Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и гражданско сдружение Щастливеца, в партньорство Община Чипровци и с няколко университета и научни инстититута, проведоха пътуващ интердисциплинен университет под надслов Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие. 

За втора поредна година събитието се проведе с международно участие : в него се включиха преподаватели, изследователи и студенти от Дома на науките за човека в Дижон, Университета на Бургундия, Университета Пиер Мендес-Франс в Гренобъл и Университета Монтескьо в Бордо, Франция, Университета Матей Бел в Банска Бистрица, Словакия и Ягелонския универистет в Краков, Полша.

Професор Жил РУЕ е преподавател в Институт за европейски изследвания на Университета Матей Бел, Словакия, Доктор хонорис кауза на НБУ и аташе по университетското и научно-изследователско сътрудничество при Френски институт – София и професор Жан Моне ad personam

Етиен СИАПЕН – Мобилизацията срещу TAFTA като нов тип общоевропейска гражданска мобилизация – семинар-дискусия

Мобилизацията срещу TAFTA като нов тип общоевропейска гражданска мобилизация - семинар-дискусия

За пета поредна година Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и гражданско сдружение Щастливеца, в партньорство Община Чипровци и с няколко университета и научни инстититута, проведоха пътуващ интердисциплинен университет под надслов Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие. 

За втора поредна година събитието се проведе с международно участие : в него се включиха преподаватели, изследователи и студенти от Дома на науките за човека в Дижон, Университета на Бургундия, Университета Пиер Мендес-Франс в Гренобъл и Университета Монтескьо в Бордо, Франция, Университета Матей Бел в Банска Бистрица, Словакия и Ягелонския универистет в Краков, Полша.

Етиен СИАПЕН e докторант по социология в Университет „Пиер Мандес-Франс“ в Гренобъл, Франция