Monthly Archives: July 2015

Всичко за Седми международен пътуващ университет в Чипровци “Традиционни и нови общности в Европа –между минало и бъдеще” 6-11 юли 2015

Автор на текста :  д-р Радосвета КРЪСТАНОВА

За седма поредна година Нов български университет, съвместно с образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, сдружение Щастливеца и Община Чипровци, организира интер-дисциплинен пътуващ университет в региона на Северозападна Стара планина.

Събитието по традиция е между-департаментно. Шест департамента на НБУ се включиха в организацията и провеждането на Пътуващия университет – Романистика и германистика, Англицистика, Архитектура, Дизайн,  Масови комуникации и Бизнес администрация.

Участваха преподаватели и студенти от различни програми на НБУ, както и изследователи, преподаватели и студенти от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Университета на Бургундия, Дижон, Университета на Гренобъл, Франция, Sungshin Women’s University, Южна Корея и Института за иновативен дизайн на работната среда (FIAP), Германия.

Събитието се осъществи с финансовата и логистична подкрепа на Фонд “Учебни проекти и програми” към Факултет за базово образование и Бакалавърски факултет на НБУ и с подкрепата на Френски институт – София.

Тази година Пътуващият университет протече под надслов “Традиционни и нови общности в Европа –между минало и бъдеще”.

Образователната програма започна на 6 юли с посещение на село Желен, община Своге, където участниците имаха възможност да се запознаят с начина на живот и преживяванията на интернационална общност от фермери, решила да напуснат големия град в търсене на по-устойчив и природосъобразен начин на живот.

На 7 юли, в Историческия музей на историческия хълм на град Чипровци, се състоя официалното откриване на Пътуващия университет. Приветствия към участниците отправиха проф. Антони Славински, председател на Настоятелството на Нов български университет, г-н Петър Петров, заместник-областен управител на област Монтана, г-н Валентин Кръстев, заместник-кмет на град Чипровци, г-жа Анюта Каменова-Борин, директор на Историческия музей в Чипровци, г-жа Светлана Тренчева, директор на ОУ “Петър Парчевич”, доц. Валери Личев, ръководител на секция “Антропологически изследвания” към Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, д-р Петър Канев, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и координатор на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и д-р Радосвета Кръстанова, преподавател в НБУ, председател на сдружение Щастливеца и международен координатор на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

От името на чуждестранните участници, приветствия пpoизнесоха д-р Франк Дюбоа, преподавател в Университета на Бургундия и изследовател в Дома на науките за Човека в Дижон, д-р Мари Жегю и г-н Давид Хавиг, изследователи към Института за иновативен дизайн на работната среда (FIAP) и проф. Матю Лав, преподавател в Sungshin Women’s University, Южна Корея.

Студенти, доброволци, университетски преподаватели и експерти от различни научни и практико-приложни области в продължение на шест дни споделяха своите знания и опит, като същевременно работеха с цел изграждане на общности. Архитекти, дизайнери, лингвисти, урбанисти, историци, археолози, антрополози и социолози (студенти и преподаватели) от България, Франция, Германия, Гърция, Южна Корея и Китай, разделени в четири работни групи, разсъждаваха върху това как да бъде изграден Семинариум – образователен център в областта, в който ежегодно и ежемесечно да се организират дисциплинарни и интердисциплинарни срещи, ателиета, обучения и иновативни образователни събития.

С подкрепата на местната общност всяка работна група успя да изгради своя концепция за развитието на Образователния център, която представи пред останалите участници по време на заключителната конференция, която се състоя на 10 юли, в залата с килимите в Историческия музей-Чипровци. Срещите и с представителите на местната общност – като се започне от кмета и общинската администрация и се стигне до най-възрастните жители на града – бяха един от лайтмотивите на работния процес.

Пътуващият университет приключи с преход по хижа Копрен из невероятния Чипровски балкан, посещение с лекция на Белоградчик и белоградчишките скали и визита с лекция в дома на арх. Георги Георгиев, построен и поддържан съобразно традиционни и иновативни технологии с помощта на доброволци и на местната общност.

Последен щрих на Пътуващия университет беше връчването на удостоверенията за участие, което организационният екип превърна в истинско театрално представление. Церемонията се проведе в автобуса на връщане към София, в приповдигнато настроение и приятелска атмосфера.

За седма поредна година Международният пътуващ университет утвърди облика си на иновативно образователно събитие, с потенциал за развитие в бъдеще. Работата на хора от различни специалности, с различни интереси и представи, обединени от общата цел да предложат пътища за устойчиво развитие на град Чипровци и най-бедния  регион в Европейския съюз, и тази година се увенча с нови предложения за местната общност, нови партньорства и нови приятелства. А последните, както организаторите се убеждават за седма поредна година, чрез синергията си постепенно изграждат устойчива нова общност, която утвърждава облика на НБУ като образователна институция с бъдеще.