Monthly Archives: June 2016

Пътуващ университет “Бъдещето на града” в Чипровци 2016 – Представяне на работните групи

РАБОТНИ ГРУПИ в Пътуващия университет “Градът на бъдещето – Бъдещето на града” в Чипровци 2016

13321961_10153769027485819_7244608142626840119_n13346493_10153769023955819_7464931057452084548_n13332938_10153766609119372_6339464145799845211_n

  1. “Библиодетективи”: преподавател: Поли Муканова, чипровчанин: Анюта Борин

Работа – в музея, в билиотеки, в читалища, в черквата. Очакван резултат: нови открития за неизвестни културни съкровища, идеи за помощ за музеите и реална помощ за музеите в Чипровци

2. “Архитектурна” – Как една съществуваща сграда се пренася/изчертава върху лист хартия? Как опазваме архитектурното наследство? Реставрацията – бутафория или необходимост?  - преподавател: Климент Иванов/ Георги Георгиев/ Гергана Стефанова, чирак: Милена Никова

Работа – Архитектурно заснемане на черквата в село Белимел. Чипровчанин: Резултати – чертежи, направени на ръка, на съществуващото наследство. Оценка на направената реставрация. Предложения за експонирането на обекта.

3. “Зелена група” – “Градско земеделска” и “Зелени работни места” – преподаватели: Филип Кирилов (Сдружение за устойчиво развитие “Тринога”) и Драгомир Константинов (Фондация “Зеленика”), чипровчани: Юлия Игнатова, Никола Николов, Елза, Илко, баба  Здравка и др.

задача и резултат – изгарждане на  ”автоматичната ” поливна система от рециклирани материали, брошура със съвети за по-добър, по-качествен и по-устойчив живот на човека и неговите общности в Чипровци и където и да си, проект за бизнес план, за колкото може по-устойчив поминък в ситуацията на умозрително място, сходно с Чипровци

4. “Алетрнативен градски туризъм” – преподавател: Десислава Алексова, чипровчани: Йорданка Замфирова, Юлия Игнатова,

задача и резултат: проучване на туристическия потенциал – туристически ресурси, туристическа инфраструктура, материално-техническа база и др.; създаване на интегрирани тематични маршрути, в т.ч.: културно-исторически, маршрутно-познавателни, екотуристически, приключенски и проекто-брошура.

5. “ГРАЖДАНИТЕ И ВЛАСТТА В ГРАДА” – преподавател: Етиен Сиапен,

задача и резултат -

CITIZENS, POWER AND THE CITY

From the examples provided by the intervener (sociology PHD student and social activist ) and those from participant in the group, this workshop will offer to exchange about “the people”, civil society and institutions and power.
we will work on forms of civil societies, the concept of “empowerment”, the notion of democratic gap, means to think to move towards potential solutions to fill it.
we will try to use the role play from situations to work together in a more fun and different way.
our goal will be to form and to present one or several proposal to move towards strengthening civil society and the better understanding of power in Bulgaria.

6. Група за фасилитация “Устойчив социален дизайн” – преподаватели: Франк Дюбоа и Етиен Галмиш доц. Валери Личев -

организират ателие за ВСИЧКИ участници. Тяхното ателие е въвеждащо в работата, улесняващо вътрешно-груповите отношения, тоест педагогическо иметодическо. Франк и Етиен ще наблюдават цялостния процес, ще служат за фасилитатори и ще реагират на трудности и конфликти.