Религии и общуване – лекция на Петър Канев

Религията се корени в нуждата на всеки един човек от здраве, щастие, доброта и справедливост, както и от мечтата на хората злото да бъде наказано, а доброто да бъде наградено, здравето и младостта да продължават вечно и животът ни никога да не свършва. Известна е мисълта на Маркс, че религията е опиум за народите, макар че това е само част от изречението, в което самият Маркс пише за религията. Цялото изречение на Маркс е следното: „Религията е опиум за народите, балсам за изстрадалата човешка душа.“ (Впрочем по времето на Маркс опиумът не се е възприемал като наркотик, а се е ползвал като основно обезболяващо средство в медицината и е бил широко разпространен, както сега е аналгинът, който също е извлечен от опиум.) Подобно на философията, религията се интересува от неразгадаемите загадки на живота – от къде сме дошли, на къде отиваме, как е създадена вселената и как ще завърши, какво представлява човекът и какво е неговото значение и неговата роля в света, какво има преди раждането ни и какво ни очаква след смъртта ни. За разлика от философията обаче религията претендира, че знае отговора на тези въпроси и че може да помогне за човешкото щастие и безсмъртие. Религията се отнася към една област, която в момента е модерно да се нарича „границите на човешкото познание“, затова нито критиките, нито възхвалите на религията могат да бъдат разумно обосновани или доказани – тези възхвали и критики най-често не са обективни, а обикновено са политически или идеологически обагрени. Същевременно феноменът на човешката вяра е признат от съвременната психология – има случаи, в които религиозната вяра помага на човека да постигне „чудеса“, някои от които все още не са обяснени задоволително от съвременната наука. Според протестантите такива религиозни чудеса могат да ни се случват и в бизнеса, ако сме вярващи и плащаме членски внос в тяхна църква.

ЗНАЧЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА ЗА КУЛТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯ:

………………………………………………………………………………………..

Трите големи религии в съвременността са ислямът, християнството и будизмът. Освен тях съществуват по-малки традиционни религии (като юдаизмът и като хиндуизмът) и по-малки нетрадиционни нови религии (като сциентизмът).

Религиите биват тайни и конспиративни, както и открити и отворени за всеки. Ислямът, християнството и будизмът са явни религии, които са отворени за всеки. Явните религии са масови и широко разпространени. Тайните религии са достъпни само за посветени, които се заклеват, че ще пазят тяхната тайна с цената на живота си – такава религия е например масонството и някои клонове на шиитския ислям (например алевитите).

Съвременните религии не са се появили от нищото, а често водят началото си от други религии. Някои автори като Мирча Елиаде предполагат, че религията на евреите – юдаизмът – е произлязла от древно-египетска религия, че християнството е произлязло от юдаизма и от зороастризма (персийската религия на Заратустра), че ислямът е произлязъл от юдаизма и от християнството, съчетани с арабската митология и т.н.

Всяка голяма религия не е единна, а има различни версии и клонове, които се наричат вероизповедания.

В християнството има три основни вероизповедания – римо-католицизъм, източно православие и протестанство. В протестанството съществуват множество различни църкви и секти и различни протестантски учения, най-главните от които са Лутеранска църква (в Германия), Англиканска църква (в Англия), Калвинистка църква (в Швейцария), Евангелска, Баптистка, Квакерска и Презвитерианска църква (в САЩ – там впрочем църквите са стотици), Методистка църква (в Ирландия и в САЩ – в тази църква жените също могат да стават свещеници).

В исляма има две основни вероизповедания – на сунити (официалният ислям – Турция и арабските държави) и на шиити (основно в Иран), като тези две религиозни групи са в постоянна конфронтация и често воюват по между си.

Будизмът има стотици версии и разклонения, най-влиятелните от които са: индийски будизъм и хиндуизъм (Индия), чан-будизъм и тибетски будизъм (Китай), дзен-будизъм и шинтоизъм (Япония), трансцедентален будизъм (Западна Европа и САЩ).

Най-религиозната държава в момента е САЩ, следвана от Иран и от Полша и Обединените арабски емирства, Филипините, Индонезия, Южна Корея (там са католици), Нигерия (там са протестанти петдесетници) и провинция Тибет в Китай и. др. Най-крайният религиозен фанатизъм в момента е в Израел и се осъществява от един антихристиянски и антиислямски клон на юдаизма, наречен ционизъм.

Будистите вярват в прераждането на душата след смъртта в друго тяло, което се ражда в момента, докато някой умира. Те проповядват, че животът е страдание и за да се освободим от страданието трябва да се освободим от живота и от самата реалност – т.е. да престанем да се прераждаме след смъртта. Будистите вярват, че нашата съдба (карма) в този ни живот е породена от грешките, които сме направили и от злото, което сме причинили в предишния си живот. Например, ако не сме се примирили с някой свой враг в предишния си живот, то е твърдо вероятно в следващия си живот ние да се родим в едно семейство с него – врагът ни ще се е преродил в същото семейство, в което сме се преродили и ние – той може да бъде наш брат, майка или баща, защото кармата изисква справедливостта да възтържествува и ние да се помирим с врага си. По подобен начин, ако сме причинявали зло на своя слуга в следващия ни живот, то той ще бъде наш господар и той ще ни причинява същото зло в следващия ни живот. Ако човек в този си живот живее като говедо, то е твърде вероятно да се прероди в следващия живот не в човек, а в говедо – това ще е неговата карма, а ако живее като червей, най-вероятно в другия живот кармата да го принуди да се прероди в червей и тепърва да трябва да минава отново целия цикъл на преражданията и страдания от червея до човека. Не може да се освободи от живота-страдание никой, който не е надмогнал своя егоизъм и който не се е пробудил за истината, т.е. който не станал „Буда“ (пробуденият), което се постига с дългогодишни техники, практики и упражнения – както физически (напр. Кунг-фу, йога), така и емоционални, умствени – концентрация (медитация) и нравствени (състрадание към болките на другите и добри дела за облекчаване на чуждите болки).

ЗНАЧЕНИЕ НА КУЛТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯ В БУДИЗМА:

.По отношение на културата на комуникация будизмът развива ценностите и практиките на състраданието и на отказа от себичност. Многообразието е ценност , а различните пътища до възвисяването са еднакво приети – няма униформизация и унификация, която да се толерира от будизма. В някои свои форми будизмът води и до изолация и отчуждение от Другите, затваряне в себе си или в малки изолирани общности, пасивност. Култът към личността на учителя понякога придобива причудливи форми на деспотизъм, прилагани под претекст, че така ученикът ще се научи да преодолява своя егоизъм. От друга страна будистките ритуали създават връзки на съпричасност и общо състрадание между хората в будистките култури, Версиите на будизма в Западна Европа и САЩ придобиват небудстки измерения на популярна мода, съчетана със индивидуалистка и  егоистична мотивация – за лично, а не за общностно щастие, за психическа хармония, която лекува от стреса, но е лишена от идеята за обществена активност и за служба на Другите. Основната ценност на будизма състраданието е силно неглижирана на Запад. Често западните будисти се стремят не да надмогнат реалността, за да победят злото като Буда, а да се скрият от реалността, за да се правят че не виждат злото наоколо си. Същевременно източният будизъм се развива в някои особено значими насоки – най-забележителните от които са свързани с планетарния авторитет на радикалното ненасилие на гандизма и отчасти на Далай Лама.

………………………………………………………………………………………

DSC00008Християнството проповядва, че съществува един творец на цялата вселена – Бог-отец – и той е сътворил човека по свой образ и подобие – със способност да твори, да управлява и да има свободна воля и независимост. Човекът е бил създаден с безсмъртно тяло, но е опорочил своето безсмъртие като се е поддал на измамата на ангела на злото и е ял от плода на злото и на смъртта. Според християните творецът, който обича всичкото си творение, решил да изкупи опорочаването на човека като поеме греховете му върху себе си и по този начин го освободи от тях и като дари на хората Нов Завет, който да дава прости и достъпни за всеки съвети как да постигне вечен живот след края на сегашния свят и в началото на новата вселена. За тази цел творецът се въплътил в думите на един човек Исус Христос – според християните Христос хем е напълно човек, хем е въплъщение на божиите думи. Исус Христос три години вършел чудеса и проповядвал навсякъде думите на твореца, след което доброволно се съгласил да бъде убит несправедливо, макар че никак не му се искало, но се пожертвал, за да имат хората живот вечен и да им докаже, че ако следват думите му и те ще възкръснат като него от мъртвите. След смъртта му всичките му ученици го видели в ново телесно тяло, но само те го виждали и не го виждал никой, който не бил повярвал в него. Исус Христос им дал последни съвети и се възнесъл на небето, за да чака края на света и да измоли от твореца да изпрати на хората своето божествено присъствие, което да им помага в живота им – божият дух или светият дух. Исус Христос проповядвал, че Бог е любов и че всеки, който обича ближния си като самия себе си ще се сдобие с вечен живот след смъртта, независимо от това дали е бил грешен или не, че най-голямата любов е да се жертваш за приятелите си и любовта се доказва само с дела, а не с думи, защото само доброто дело идва от добро сърце, а добрите приказки могат да идват и от лошо сърце („по делата ще ги познаете“). Исус Христос проповядвал, че вярата е сила, който може да твори чудеса в света, че всички хора, и мъже, и жени, и роби, и господари, и вярващи и невярващи са равноценни пред Бога и ще получават онова, което сами предизвикват чрез делата си – миротворците ще наследят Земята, чистосърдечните живеят в небесата, пострадалите, защото са защитавали истината ще видят лицето на Бога и т.н., а също така, че богатите и властниците трудно могат да стигнат до истинско непреходно щастие, а истинската радост в този и във вечния живот е за страдащите, тъй като тези, които са отхвърлени сега са истинските избрани, а тези които са последни на опашката, когато се обърне тази опашка по други, а не по светските критерии, могат да се окажат първите на опашката – последните ще бъдат първи. Исус Христос проповядвал, че е достатъчно човек дори само да повярва от сърце в неговите думи, за да се спаси завинаги от смъртта, а ако не бъде спасен с вяра може да бъде спасен с надежда, но ако няма и надежда, то може да бъде спасен заради любовта си и и произлезлите от нея добри дела. Макар че първите ученици на Христос са били само бедни необразовани рибари и неприети в обществото личности, учението на Христос скоро се оказало толкова влиятелно в Римската империя, че християнството масово се разпространило и се превърнало в основната религия в Европа, в Северна Африка и в Близкия Изток. Когато християнството става официална и единствена религия в Римската империя, то силно се променя – смесва се с предишните религии и особено с идеите на неоплатониците и продължава да съществува в по-безобидна версия, която да не заплашва властта на императора, а напротив – поддържа я. Това довежда християнската църква до ред нехристиянски прояви като религиозните войни, кръстоносните походи и терорът и изтезанията на инквизицията. Въпреки това идеите на Христос, особено етическите му идеи, продължават да са влиятелни в европейския и в християнския свят, дори и до днес. Църквата и християнската религия също все още не е загубила напълно влиянието си в обществото.

ЗНАЧЕНИЕ НА КУЛТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯ В ХРИСТИЯНСТВОТО

Християнството отрича ценностната разлика между хората като за първи път постановява, че за Бога всички родени хора са равноценни, независимо от пол, народ и социално положение. Християнството е открита религия, която изисква общуването като императив – изисква активно да се общува с Другия – с хората от всички общества и култури и това общуване да бъде изградено на основата на “диалога на любовта”, да изгражда приятелства, мир, състрадание, милост, нежност, съпричастност и опрощение. Вече близо 2000 години тази висока норма на Новия Завет бива извращавана и изкривявана до неузнаваемост и до пълната си противоположност от християни на думи, които не са такива в делата си, но въпреки това нормата на Новият завет се запазва като сърцевина и същност на европейската християнска култура. Тези, които не я изповядват и не я отстояват могат да бъдат определени по-скоро като слабо културни, отколкото като християни и европейци. Християнската цивилизация е изградила в Европа културата на пътуването и на общуването с Другите, културата на любовта, мира и приятелството и практиките на вземане на решения чрез всеобщо обсъждане (“Съборност”) и демократичен избор, ценностите на естествените човешки права по рождение и на хуманизма като човеколюбие, а също  и нормата-идеал на равнопоставеността между жените и мъжете, между бедните и богатите, между различните народи и култури ……………………………………………………………………………………………………..

Според Исляма Аллах е сътворил всички същества във вселената като равнопоставени – той обича всичкото си творение и човекът сам по себе си не е негов образ и подобие, нито с нещо е привилегирован пред останалото творение на твореца (самият Аллах в Корана няма човешки образ, а Ислямът забранява да бъде изобразяван по друг начин, освен като име с калиграфски изписан с арабски букви текст). Аллах обаче е загрижен, че много от хората нарушават реда, който той е установил в космоса, защото са невежи и необразовани как трябва да се държат в неговото творение и затова се обърнал към един избран от него човек – Мохамед – за да му каже как трябва да живеят човеците, за да има ред във вселената и го избрал той да организира група от верни мъже така, че те да бъдат стражи на Аллах във вселената и да учат останалите хора как трябва да живеят, за да има ред и хармония сред тях, а когато не слушат да наказват непослушните, докато те се поправят. Същевременно избраните от Мохамед мъже във всеки миг трябвало да доказват със саможертви своята вярност към Аллах („мюсюлмани“ означава „верни“). Мюсюлманите смятат своята свещена книга Коран за думи на самия Аллах, а не за думи на пророка Мохамед, затова те почитат текстовете на Корана и самата книга като светиня и смятат, че тези текстове (сури) могат да имат чудодейна сила, например могат да лекуват болести. Аллах нареждал на правоверните да не се насилват тези, които по някакъв начин вярват в него, но все още не са дораснали, за да разберат коя е правилната вяра – т.е. т.нар. “народи на книгата” – християните и евреите да не биват насилвани да приемат Исляма и да не бъдат убивани, освен ако те самите не са убили мюсюлманин. Всички останали хора – т.е. езичници и неверници, които не искат да приемат реда, установен от Аллах като се закълнат в това, че вярват, че Мохамед е единствения му пророк, се третират като по-непълноценни и с по-малко права не само от мюсюлманите, но и от християните и юдаистите – “хората на Писанието”, споделящи вярата в единия Бог и в Неговите архангели, ангели и пророци. Аллах е името на небесния творец на света в арабската митология – с това име арабите наричали еврейския и християнския бог-отец. Мохамед разрушил всички идоли на многобройните божества (духове) на бедуините и обявил единствено черният камък (кааба) за свят знак (Завет),  пратен някога на Авраам (Ибрахим) в знак на неговото послушание и съюз с Бога. Мохамед разрушил идолите, когато последователите му превзели градовете Медина и Мека и установили в тях реда на мюсюлманската общност (умма)  – това е началото, от което започва ислямското летоброене, а мюсюлманите винаги се обръщат в посока към свещения град Мека по пет пъти на ден по време на петте им молитви и са длъжни веднъж в живота си да се отправят в поклонническо пътуване (“хадж”), за да посетят светите места там. Правилата, които Аллах (чрез архангел Гаврил) съобщил в стихотворна форма на Мохамед в една пещера за това как всеки човек трябва да живее включват и доста мотиви от традициите на арабите-бедуини, някои от тях имат и прагматична за времето си стойност, а тези, които са актуални и до днес са правилата, свързани с братството и солидарността между хората в мюсюлманската общност – те трябвало да извършват безкористни добри дела (себап) спрямо живите същества, да се грижат един за друг, да не оставят никого да гладува или едвам да преживява в крайна бедност, а да го подпомагат, да живеят в братство и съпричастност по между си и винаги да постигат съгласие в своите спорове. Тези идеи са в основите на ислямския социализъм, но те винаги са били изобщо в основата и на ислямския идеал за доброта и разбирателство и за добро общество, въпреки че ислямският свят много рядко се е доближавал на практика до този идеал.

ЗНАЧЕНИЕ НА КУЛТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯ В ИСЛЯМА:

..Всеки може да влезе в мюсюлманската общност умма, в която всички би трябвало да са равнопоставени – в нея племенните и народностни различия са без значение, а ислямският идеал изисква да се намалят до минимум и социалните и имуществените неравенства (например чрез даряване на дарове от по-богатите на по-бедните всеки петък) и всеки от общността да помага на страдащите и болните живи същества. Това развива културата на комуникациите в “Дома на Исляма” в посока на вътрешно общностна солидарност на вярващите. По отношение на властта идеалът в Исляма е решенията да се вземат с бащинска грижа от авторитетен водач, но само след като са били изслушани всички, които се обръщат към него, след дълги обсъждания, съвети, разговори и убеждавания, които да завършат с общо съгласие, с един вид консеснсус между всички. По отношение на правото Ислямът се основава на Шериата – правно-богословски тълкувания на текстове от Корана, правната логика на които е в контекста на класическата за близкоизточните цивилизации норма за реципрочност на наказанието спрямо престъплението (т.нар. принцип “око за око”), като се дава право на пострадалата страна да не осъществи непременно предписаното наказание, а се препоръчва да прояви милост. От всички престъпления най-непростимите са две – убийството на мюсюлманин и вероотстъпничеството – за тях не се препоръчва милост. По време на отбранителна война милостта също не е приоритет в Исляма, по-силни ценности в такава ситуация са възмездието и въздаването на справедливост – макар че не е желателно да се прекалява с насилието и се забранява да се убиват бременни жени. Както всички религии Ислямът също проповядва мир и разбирателство, но често нормите на религията не се спазват, а често с тях се и злоупотребява. По време на епохата “Ислямския ренесанс” през Средновековието в Дома на Исляма процъфтяват науките, изкуствата философията, човечността и свободолюбието, оставили ни като наследство произведенията на Авероес, Авицена, Ибн Халдун, Ал Гебр, Омар Хаям, Руми и много други. В Османската империя е особено популярен мистичния Ислям на суфи и дервиши. Този културен разцвет на Исляма обаче постепенно запада. Антиколонилизмът допринася за радикализираенето на някои мюсюлмански групи като тази на Махди в Судан. След една от Ислямските конференции в началото на ХХ век културата в “Дома на Исляма” се “втвръдява” и “догматизира”, а някогашните й благост и свободолюбие и духовен и мисловен ръзцвет започват да изглеждат все повече като далечен спомен. Според някои автори радикализирането, догматизирането и западането на ислямските култури  е в интерес на петролните магнати и понякога целенасочено се поддържа и насърчава от тях… През последните няколко години Ислямът придобива нови форми на развитие и духовност. Ключово важно за бъдещето ни в епохата на глобален общ свят е надеждата в Дома на Исляма новите вярващи да преоткрият в корените на религията си автентични човеколюбиви ценности, които да противопоставят на робството, на невежеството, на бездуховността, на фанатичната обсесия, на агресията и на неприемането на Другия. Важен аспект на този процес е и междукултурното и междурелигиозното общуване. Предубежденията, отказът от диалогичност, съпричастност и разбиране, изолацията и сегрегацията и  изкуствено насърчаваната истерия на ислямизми и ислямофобия сериозно могат да възпрепятстват този процес на възраждането и преоткриването на Исляма като възвисяваща и обогатяваща човека духовност, като част от жизнено необходимото духовно и културно човешко многообразие на планетата ни. Крайно важно е да се разбере, че културата на комуникация с Ислямския свят може и трябва да бъде основана на равнопоставеност и взаимно уважение и зачитане на Другия. За съжаление към настоящия момент това не е така – Вярващите мюсюлмани се увеличават, но липсата на уважение към Другия не намалява – както от страна на мюсюлманите, така и от страна на немюсюлманите. Този заплашителен междукултурен конфликт на комуникацията няма да бъде добър нито за едните, нито за другите, а за трети лица (мюсюлмани и немюсюлмани), които имат интерес от състезанието в злото, а не от състезанието в доброто, което автентичният Ислям изповядва. ……………………………………………………………………………………..

Впрочем в етическо отношение всички религии си приличат – всички (освен сатанизма) проповядват доброто и отхвърлят злото, но често самите те не са на висотата на своите собствени проповеди. В свещените текстове на всички големи религии срещаме един и същи поразително еднакъв текст, който е изведен като основна етическа норма – „Не прави на другите онова, което не искаш те да ти направят на теб“. Тази сентенция откриваме и в будизма, и в християнските евангелия, и в Корана, а дори и в текстовете на Конфуций в Китай. Тази норма е прието да се нарича „Златното правило на етиката“ – тя е прието да се смята за общочовешката универсална нравствена норма, защото се среща на всякъде сред хората, а човек може да я открие и да я споделя, дори и когато няма никаква религия – просто от собствения си жизнен опит.

ЗНАЧЕНИЕ НА КУЛТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯ В КОНФУЦИАНСТВОТО:

……………………………………………………………………………………………

Обобщение: Значение на запознатостта ни с различните религиозни традиции за правенето на успешна международна комуникация: който не познава и не уважава чуждите религиозни, етически и културни традиции е обречен на постоянни конфузии, гафове, недоразумения и неуспехи при опита му да прави успешен международен диалог в съвременния глобализиран свят (вж. Хеерт Хофстеде).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>