Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013

Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие
Място за бъдеще: Чипровци 2013

3-9 юни 2013 г

 ВИЖ ОЩЕ:  Всичко за Чипровци 2013

За поредна година Софийско гражданско сдружение Щастливеца провежда в град Чипровци пътуващ университет по проекта за интердисциплинна образователна мрежа „Място за бъдеще“. Участниците са студенти от НБУ и други университети, представители на различни хуманитарни и екологични организации, преподаватели и изследователи от научни институции от България, Франция, Германия и Словакия. Темата на лятната школа е практическото приложение на идеите за устойчиво равтитие на регионите в Европа –  реалности, добри практики, проблеми и перспективи.

Лятната школа, която тази година се осъществява с финансовата подкрепа на Бакалавърски и Магистърски факултет на НБУ и на Фондация “Фридрих Еберт – София”, включва лекции и дускусии – на английски и български езици (провеждани в залите на Община Чипровци, Чипровския музей и чипровското училище), както и практическо обучение и ателиета на открито.

* * *

* * *

Тематиката на лятната школа е практическото приложение на идеите за устойчиво равтитие на регионите в Европа – реалности, добри практики, проблеми и перспективи.

Лятната школа включва: сутрин – лекции и дускусионна част в Конферетната зала на Община Чипровци, а следобед – практическо обучение и ателиета на открито. Всички сутрешни блокове включват кратка презентация на проблема, представена от лектора (лекторите) – около 15 минути и дискусия и отговор на въпроси на участниците. Между различните блокове е предвидена почивка до 10 минути.

*

Работни езици – английски и български

*

 Кой и защо?

* * *

В продължение на седем години Софийско гражданско сдружение Щастливеца непрестанно организира събития, лекции, семинари, студентски практики, прожекции, дискусии, хепънинг и артистични прояви и други събития, свързани най-вече с темите гражданско общество, устойчиво и регионално развитие, нова наука, култура и образование, екология и развитие на качествена среда на живот. Инициатор е на различни образователни инициативи като магистърската програма Екологичен мениджмънт в Нов български университет. Основна мисия на Щастливеца е да осъществи и заздрави връзката между образованието и практиката, между младите хора, образователните институции и реалните проблеми на съвременното общество.

Регионът на Чипровци е един от най-богатите на история и култура в Европа и неговото минало, свързано с първите хора на континента и едни от най-старите цивилизации в света, остава непознато дори у нас. Екипът на Щастливеца се посвещава активно на каузата „Чипровци“ и за поредна година провежда в малкия град пътуващ университет на мрежата „Място за бъдеще“. Участниците са студенти от НБУ и други университети, представители на различни хуманитарни и екологични организации, преподаватели и изследователи от научни институции. За първи път лятната школа набляга на засилено международно сътрудничество – присъстват участници от България, Франция, Германия и Словакия.

С привличането на внимание към Чипровци и региона сдружението и неговите партньори се надяват да влеят нов живот в една от най-бедните територии в Европейския съюз. Щастливеца работи заедно с общината и местната общност за развиване на алтернативния туризъм, обозначаване на екологични, културни и велосипедни туристически маршрути и изграждането на популярен и атрактивен публичен имидж на града и областта.

* * *

* * *

Новото: разширяване на мрежата, от интердисциплинност към трансдисциплинност, съчетание на образование, предаване на практически опит, научно-изследователска дейност и разширяване на международно ниво.

*

*

Маршрут и важни спирки:  София, махала Желен (Своге), Враца (Природен парк Врачански Балкан), Чипровци, Чипровски манастир, с. Белимел, Белоградчик, махала Фалковец

*

*

Участници и представени организации:

* * *

* * *

Организационен екип на Софийско гражданско сдружение Щастливеца и образователна мрежа Място за бъдеще
Студенти и преподаватели от НБУ от специалности Архитектура, Политически науки, Бизнес администрация, Масови комуникации, Философия и социология, Семиотика, Право, Екологичен мениджмънт, Природни науки, Туризъм, Кино, реклама и шоубизнес и др.;
Чуждестранни студенти по програма Еразъм;
Преподаватели от Бургундски университет и Дом на науките за човека, град Дижон, Франция;
Изследователи от Института за изследване на обществата и знанието при БАН;
Представители на природозащитната общност и екологичните организации в България;
Представители на зелени стопански инициативи в България;
Местна общност от община Чипровци и от региона Западна Стара планина, включително общинска администрация;
Фондация Фридрих Еберт – София;
Френски културен институт – София;
Студенти и преподаватели от специалност “Комуникации и информиране” от Университет за библиотечни и информационни технологии (УниБИТ)
Студенти и преподаватели от Департамент Философия и социология на НБУ
Европейска асоциация за защита на човешките права
WWF България
Фондация за околна среда и земеделие
Българска фондация Биоразнообразие
Коалиция “За да остане природа в България”
Гражданска група “Да спасим Иракли!”
СДП Балкани
Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Гости и доброволци;

*

*

Ръководител на проекта: Радосвета КРЪСТАНОВА (НБУ, СГС-ЩАСТЛИВЕЦА)

С участието на:
Анатоли ПЪРВАНОВ – кмет на Чипровци,
Проф. Антони СЛАВИНСКИ – президент на НБУ,
Регине ШУБЕРТ – директор на Фондация Фридрих Еберт – София
Максим ИНСАР – представител на Френския културен институт, аташе по универистетското и научно-изследователското сътрудничество на Френското посолство в България
Франк ДЮБОА – Дом на науките за човека на Бургундия
Светлана ТРЕНЧЕВА – директор на Чипровското училище „Петър Парчевич“
и др.

*

*

ТЕМИ на лекциите

* * *

За устойчивото развитие, европейските стратегии и приложението им на регионално ниво
Национални и природни паркове в България – възникване, история, управление, практики, съвременни предизвикателства и перспективи – вкл. според стратегиите, начертани от Рио + 20 – екосистемни услуги, опазване на цялостните екосистеми
Застрашеното уникално културно наследство на Западна Стара планина
Устойчив урбанизъм и светлинно замърсяване на градовете
Екология на културата, архитектурата и градското планиране: Културно наследство и планиране на публични пространства :  Културното наследство на Чипровци и пространственото планиране – разходка от музея и историческия хълм до старите къщи в Чипровци
Позеленяване на бизнеса
Хранителна независимост
Производство на биохрани, за затворения цикъл на местно хлебопроизводство
Алтернативна местна икономика и местни пазари:
Устойчиво развите в град Дижон – добри практики на устойчив урбанизъм
Развитие на транспорта в България – Възможен ли е устойчивия транспорт?
Зелени работни места
Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика
Самоорганизация и подпомагане на малкия и среден регионален зелен бизнес в община Бургундия – ролята на Конвенцията за ландшафта на Съвета на Европа – локално земеделие, регионални храни, търговски мрежи и разпространение на регионални продуки, винопроизводство, кулинария, културен и еко туризъм и климат
Човешки права, културно мнгообразие, коренно население и екология
Културни аспекти на устойчивото развитие
Публичния образ и успешня мениджмънт на инициативите за алтернативен тематичен и културен туризъм като част от Устойчиво регионално развитие
Ателие в Чипровското килимарско училище (и посещение на градината за природни багрила)
Социалните проблеми на град Чипровци – местна общност, поколения, образование, работа, публична сфера
Предстои разработване на стратегия за развитие на Община Чипровци 2014 – 2020 – Как проблемите на хората да се съотнасят към приоритетите на тази стратегия?
Изчезването на публичната сфера като източник на социална неустойчивост: Проблеми от сферата на комуникацията и комуникативността
Устойчивото развитие като органично и свързващо развитие на регионите:
НАТУРА 2000 в България – проблеми и перспективи
Зелено гражданско общество в България
За самоорганизиращите се природозащитни граждански групи, мрежи и кампании
Социологическа перспектива към устойчивото развитие
Въплътената теория – екологизмът и устойчивото развитие в практиките на гражданските групи и на образователна мрежа Място за бъдеще
Как включването на чипровското килимарство в Списъка на нематериалното културно наследство на UNESCO може да допринесе за запазване на килимарската традиция в Чипровци

*

*

*

Извънлекционни дейности и пътувания:

* * *

Демонстрация на алтернативно органично земеделие и еко-технологии, проект за извличане на подпочвени води чрез засаждане на дървета, младежки обмени, био-динамично земеделие, традиционни практики и приложение на научните открития и духовността на човешката личност.
Природен парк Врачански Балкан – среща разговор с директора на парка Николай НЕНЧЕВ и с инж. Тома БЕЛЕВ (Асоциация на праковете в България)
Пешеходен университет – от Гушовския манастир по еко-пътеката до Чипровския водопад и обратно, с разказите на учителя краевед Никола НИКОЛОВ от Чипровци
Прожекция на документалния филм „Чипровските килими“ (2013 г.)на режисьора Иван ГЕОРГИЕВ-ГЕЦ, Депратамент Кино, НБУ, финансиран от UNESCO
Представител на Слънце Луна – производство на биохрани, за затворения цикъл на местно хлебопроизводство, дегустация на биохляб
Нощен пикник за студенти до Чипровци
Белоградчик – пеша от Калето до парка през скалите
Ателиета и заключителни събития и Закриване на Първата международна лятна школа за практики на устойчиво развитие
Народни обичаи, занаяти и килимарство:
Среща с учителки от Чипровското училище – килимарки
Демонстрации на килимарство и кулинария – в дома на местна майстор-килимарка
Фолклорна програма – учене на хоро, песни танци в Културния дом
Дегустация на местна кулинария и на местно регионално вино (Лопушна, Магура, друго) – представяне на местния бизнес и на общината – килимарски цех, общински проекти
Собственик на верига семейни хотели представя как се развива устойчив туризъм и семеен бизнес – демонстрация на био-пречиствателна станция с тръстика
Махала Извос, близо до Белоградчик – Демонстрация на пасивна къща

Връзки и контакти:

* * *

*

Нов български университет

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Община Чипровци

Дом на науките за човека, гр. Дижон, Франция

Фондация Фридрих Еберт – София

Френски културен институт

Лектори и техните организации:

Сдружение за устойчиво развитие Тринога

Природен парк Врачански Балкан

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

WWF България

Асоциация на парковете в България

Българска фондация Биоразнообразие

Фондация Зеленика

Сдружение Фабрика за идеи

Европейска асоциация за защита на човешките права

Хлебопекарни, магазини и ресторанти Слънце Луна

Фондация за околна среда и земеделие

Коалиция За да остане природа в България

Гражданска група Да спасим Иракли!

Одисея – Ин и Зиг заг холидейс – тур-операторски фирми, с които сме сключили договор за автобуса

Настаняване:

Павлова къща, Чипровци

Гостоприемница, Чипровци

Райско кътче, Чипровци

хотели, Чипровци

Семейни хотели Мадона, Белоградчик

Чипровци 2013

One thought on “Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>