Петър Канев – Застрашеното уникално културно-историческо наследство на Западна Стара планина

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

Застрашеното уникално културно наследство на Западна Стара планина –гл. ас. д-р Петър КАНЕВ, Секция Антропологически изслдевания към Институт за изследване на обществата и занието (ИИОЗ) при БАН и Софийско гражданско сдружение-Щастливеца (лекция по време на пътуването в автобуса)

 

 

3 thoughts on “Петър Канев – Застрашеното уникално културно-историческо наследство на Западна Стара планина

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Петър Канев | Място за бъдеще

  3. Pingback: Култури и цивилизации в човешката история – лекция на Петър Канев | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>