Движения за еманципация от ХХІ век – пример: инди движението – Приложение за студенти

Еманципацията на хипермодерния индивидуализъм би могла да се свърже с явления като различните съвременни движения за личностна и общностна независимост, например с ИНДИ движението.

Движение за личностна и общностна независимост от корпорациите – indie или independent движение:

Индипендънт (ИНДИ) движението – Движение на артисти и творци за пълна независимост от корпорации и продуценти. Най-известно е инди-движението в Сиатъл, където прераства във философия и начин на живот – като движението за ре-локализация, за независимо домакинство и стопанство, за защита на местните общности и автохтонните населения, като и копи-лефт движението, движетието на пиратите и др.

Bjork

Declare Independence lyrics

Declare independence!

Don’t let them do that to you!

Start your own currency!

Make your own stamp

Protect your language

Declare independence

Don’t let them do that to you

Make your own flag!

Raise your flag!

Declare independence!

Don’t let them do that to you!

Damn colonists

Ignore their patronizing

Tear off their blindfolds

Open their eyes

Declare independence!

Don’t let them do that to you!

With a flag and a trumpet

Go to the top of your highest mountain!

Raise your flag!

Declare independence!

Don’t let them do that to you!

Declare independence!

Don’t let them do that to you!

Raise the flag!

ВЪРНИ СЕ КЪМ: Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения: лекция на Петър Канев – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

One thought on “Движения за еманципация от ХХІ век – пример: инди движението – Приложение за студенти

  1. Pingback: Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения: лекция на Петър Канев – част 2 Алтерглобализъм и Световен со

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>