Проф. Антони Славински – Телекомуникация, транспорт и интелигентно развитие – перспективи за България

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013

Лекция на проф. Антони СЛАВИНСКИПредседател на Настоятелството на Нов български университет - Развитие на транспорта в България – Възможен ли е устойчивия транспорт? За възможностите за развитие на интелигентни транспортни и телекомуникационни системи

One thought on “Проф. Антони Славински – Телекомуникация, транспорт и интелигентно развитие – перспективи за България

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>