Стоил Цицелков – Човешки права, културно многообразие, гражданска еманципация и право на природа

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013: Проблеми на устойчивата социална среда. Дискусия за социалните проблеми на град Чипровци – местна общност, поколения, образование, работа, публична сфера

Стоил ЦИЦЕЛКОВ (Европейска асоциация за защита на човешките права и СГС-Щастливеца): Човешки права, културно мнгообразие, коренно население и екология

Дискусията се състоя в учителската стая на ОУ Петър Парчевич, град Чипровци

Човешки права са само онези права, които вие самите отстоявате, изисквате и се борите за тях в качеството си на човеци” – бяха заключителните думи на Стоил Цицелков

3 thoughts on “Стоил Цицелков – Човешки права, културно многообразие, гражданска еманципация и право на природа

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

  3. Pingback: Радосвета КРЪСТАНОВА и Стоил ЦИЦЕЛКОВ – Европа на път: Овластяване на гражданите от европейските избори до европейската гражданска ини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>