Хоро за бъдеще със сдружение ЧАР Чипровци 2013

В рамките на Пътуващ университет Място за бъдеще Чипровци 2013

Фолклорна програма – учене на хоро, песни танци в Културния дом, среща с местното гражданско сдружение ЧАР

на тъпана: Иван Попов – Иво – Гражданско сдружение Щастливеца и Образователна мрежа Място за бъдеще

на хорото: студенти и преподаватели от НБУ и чипровчани

One thought on “Хоро за бъдеще със сдружение ЧАР Чипровци 2013

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>