Валери Личев – Eзик, неконформизъм и цензура в изкуството

“Език и неконформизъм в изкуството” ” : доц. д-р Валери Личев (Секция Антропологически изследвания към ИИОЗ при БАН)

Собствена позиция журналистите (…) нямат. Позовават се на свои колеги, говорили пред някаква друга медия. Какво е наложило излагането на информация не от първа, а от втора и трета ръка, не става ясно. Всъщност това е прийом, който дори не копира методите на жълтата преса. Анонимното тиражиране на непроверени информации се превръща в аналог на “прането на пари“. По идентичен начин и някои медии “изпират лъжите, чрез които целят да манипулират общественото мнение. (…)

Нещо поведението на някои журналисти показва, че в България е настъпило не само срастване на престъпността със структурите на властта, но и на средствата за масово осведомяване с политическите партии и полицейския апарат.

Смисълът на медийно произведените скандали е да бъде откровено вниманието на обществеността от реалните проблеми на институциите – трик, достатъчно добре познат от фокусническата практика. По този начин истинските конфликти се замъгляват в посока на интересите на личности и партии, склонни да използват всички възможни средства за властовите си домогвания.”

доц. д-р Валери Личев, Из “Изкуството на дезинформацията – срастването на медиите с полицейско-политическия апарат

В: Моралът в българските медии, С, 2009

ОТКРИТ СЕМИНАР И СВОБОДНА ДИСКУСИЯ: НОВА ГЕНЕРАЦИЯ: АЛТЕРНАТИВНАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ
В ПАМЕТ НА ДИМИТЪР ВОЕВ (1965 – 1992) част 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в

СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Зала 21 декември (събота)

* * *

 

Събитието се осъществява от

Фондация “Димитър Воев – Нова генерация”

със съдействието на

СГС-Щастливеца

и на образователен център “Място за бъдеще”

и с участието на изследователи от Секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ при БАН

с помощта на
Фенклуб “Нова генерация”,
Катедра История и теория на културата в СУ “Св. Климент Охридски”
Сдружение за алтернативна култура “Дарк френдс”

* * *

ПО ТАЗИ ТЕМА ВИЖ ОЩЕ:

МиниизображениеЛЕКЦИЯ 20 – доц. д-р Валери ЛИЧЕВ, ИИОЗ при БАН: За методологическото развитие на концепцията за практикуване на устойчиво развитие – пътят на устойчивото развитие от интердисциплинността към трансдисциплинността. Изчезването на публичната сфера като източник на социална неустойчивост: Проблеми от сферата на комуникацията и комуникативността. Нуждата от утопии и комуникацията като кръв на  обществата.

3 thoughts on “Валери Личев – Eзик, неконформизъм и цензура в изкуството

  1. Pingback: Нова генерация: Алтернативната култура в България | Място за бъдеще

  2. Pingback: Валери Личев – за трансдисциплинността и за нуждата от утопии и общуване | Място за бъдеще

  3. Pingback: Димитър Воев | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>