23.10.2013 – Единодушие на институции, граждани и Европейската комисия: „Разораването на коритото на река Вая на Иракли и издигането на дига е довело до унищожението на крайречния хабитат на района.” (от сайта : http://daspasimirakli.org/ )

От Гражданска група “Да спасим Иракли!”:

http://daspasimirakli.org/

Единодушие на институции, граждани и ЕК:

Разораването на коритото на река Вая на Иракли и издигането на дига е довело до унищожението на крайречния хабитат на района.” 

На 23.10.2013 представители на Европейската комисия, РИОСВ-Бургас, МОСВ, гражданска група „Да спасим Иракли“, „Зелени адвокати“, местни собственици, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ проведоха оглед на терен във връзка с жалбата на природозащитници и екологични организации за унищожението на река Вая и крайречния хабитат.

Подобна проверка на терен от страна на ЕК е прецедент по подадена жалба от страна членка.

През 2007 г. след голямата буря в района на Иракли и след като реката и дъждовете заляха парцела на тогавашния „инвеститор“ Swiss properties, беше предприето „укрепване“  на коритото на реката по поръчка на Община Несебър, изпълнено от строителната фирма на Swiss properties.

Днес сме свидетели как това “коопериране” между община Несебър и нарушавалата многократно българските и европейски закони Swiss Properties, както предупреждаваха и гражданските организации години наред, доведе до абсолютното унищожение и смърт на живота на реката.

 Укрепването е пример за това как под претекст, че се взимат мерки против наводнения, фактически се стига до пълна екологична катастрофа.

Освен това очевидна беше и истинската причина зад издигането на дигата и сечта на лонгозната гора – опазването на парцела на Swiss properties от евентуални нови наводнения, променяйки така естествения ход на реката  с брутални мерки.

След сигнал и жалба, внесени в български и европейски институции, МОСВ започна „рекултивация“, която за съжаление се състоеше само в засаждане на дървета и фиданки, които дори не бяха местен вид. Екологични организации и граждани обърнаха внимание, че това не е същинска рекултивация, а е нужно дигата да бъде премахната, за да се възстанови коритото на реката и да се засадят местни видове дървета.

река Вая, някога, когато още беше река

някогашната река Вая – по време на унищожаването ѝ

Пред лицето на очевидните факти, директорът на „Национална служба за защита на природата” към МОСВ Михаил Михайлов беше принуден да признае, че дигата пречи на възстановяването на местообитанието на защитените видове и не е трябвало да се допуска изграждането й. Въпреки това, МОСВ продължава да настоява за запазването й, с аргумента, че действията по отстраняването на дигата могат да препятстват вече предприетите възстановителни действия. Така за пореден път МОСВ демонстрира търпимостта си към извършените инвеститорски безобразия. Коалиция „За да остане природа” отново настоява за премахването на дигата, което е необходимо не само за възстановяването на хабитата, но и като сигнал, че закононарушенията повече няма да бъдат приемани като свършен факт.

Известното със своята корумпираност и съмнителна компетентност министерство, подчинено винаги на конюнктурата – МОСВ, и неговите регионални структури обърнаха внимание само на втората част от забележката и се опитаха да засадят  твърде неподходящ вид фиданки, но не положиха никакви усилия да защитят гражданския и правния интерес, като премахнат дигата.

Седем години след наводнението и последвалите “корекции” на коритото реката още не се е възстановила, което стана очевидно и за представителите на Европейската комисия по време на теренната проверка, извършена на 23.10.2013 г.

Гражданска група “Да спасим Иракли“ предложи помощ на представителите на МОСВ и РИОСВ Бургас с мобилизиране на доброволци, които да помогнат засадените в момента върху дигата дървета да бъдат извадени, дигата да се премахне и да се направи отново засаждането на дърветата и фиданките, за да бъде избегната наказателна процедура от страна на Европейския съюз срещу България, а река Вая да се възстанови след седем години половинчати мерки.

Дали нашата протегната ръка ще бъде приета или МОСВ ще откаже да предприеме дейности за възстановяването на реката, предстои да видим.

Но ние, гражданите, които вече 8 години се борим за опазване на това прекрасно място, настояваме глупавите и недообмислени, корумпирани и просто некадърни действия от страна на централната и местната власт да приключат.

Сред гениалните идеи е включително и тази за строителството на 10 хотелски комплекса в района.

За да опазим естествената красота на това диво място и за да бъде то и други като него пример за потенциала на гражданската енергия да връща вярата в правовата държава и правото на всички ни на чиста околна среда, е необходимо МОСВ да промени остарелите си мисловни модели и вместо като девойка, която се оправдава пред ЕК всеки път, просто да действа като съвременна институция и да върши работата, за която плащаме от данъците си –  да следи за опазването на природните ресурси и прилагането на свързаното с това законодателство.

Пътуването на двама адвокати , еколог и представител на жалбоподателите от София до Иракли за участие в проверката на терен беше извършено благодарение на дарения от граждани събрани във фонд за юридическа защита на природата – подробности и отчетни документи можете да видите на http://justice.forthenature.org/

А за по подробна информация отностно новите  «инвестиционни» намерения в района , вижте тази статия на Капитал http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/10/18/2164132_da_zastroim_irakli/

Източник: http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=

ПО ТАЗИ ТЕМА:

ЧУЙ ОЩЕ:

interview_Irakli_Rila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>