“Моите права в Европейския съюз” – Втора част: Студентски права и права срещу полицейски произвол

Знаете ли какво да правите и към кого да се обърнете, ако ви арестуват?

Знаете ли правата си като студент във ВУЗ?

Интересува ли ви как се организира митинг, шествие, протест и с кого трябва да го съгласувате от Столична община?

Първата лекция беше посветена на темата за „НАШИТЕ ПРАВА ПРИ ПОЛИЦЕЙСКОТО ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 24 ЧАСА” с лектор Звезда Ванкова – координатор на проект „Гражданско наблюдение в полицията” в рамките на

семинар-дискусия Моите права в Европейския съюз – втора част

Организатор: Юлиана Наскова (МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, Център за култура и дебат „Андрей Николов“ – Червената къща)

МиниизображениеЗа правата ни при полицейско задържане като протестиращи граждани – адв. Свилен Овчаров (Зелени адвокати)

*

*

МиниизображениеКак да изразим общественото си недоволство: протести, митинги, шествия, подписки –  Борислав Сандов /Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове СРОКСОС, политическа партия „Зелените/.

*

Миниизображение„Правата на студентите в България” - Лора Любенова (Студентски клуб на политолога, СУ “Св. Климент Охридски”).

„Място за бъдеще“ на 23 април, 2009 г. в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Водещ: Петър Канев (МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ)

Лектори: Звезда Ванкова – Институт „Отворено общество”, координатор на проект „Гражданско наблюдение в полицията”, Даниела Фартунова – Български хелзинкски комитет; Борислав Сандов – Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове СРОКСОС и партия Зелените, Лора Любенова – Студентски клуб на политолога, СУ „Св. Климент Охридски“

Дискутант: адв. Свилен Овчаров – Зелени адвокати

Лекциите засягат нормативната уредба / Конституция на Република България; Закон за Министерството на вътрешните работи; Правилник за Прилагане на Закона за МВР; Инструкция № Iз-2451/29.12.2006 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях/, на базата на която полицейските органи могат да задържат лице в рамките на законовопредвидените 24 часа, както и разяснения за правата, задълженията и последствията за едно задържано лице в рамките на 24 часа в районните РПУта, както и поведението му в структурните звена на МВ, където се обособяват места за настаняване на задържани лица. Коментари , представяне на случаи и анализи, както и подробни обяснения за механизмите направиха адв. Даниела Фъртунова - представител на Български хелзинкски комитет и адв. Сливен Овчаров - „Зелени адвокати”
Втората лекция беше посветена на това, как да изразим общественото си недоволство: протести, митинги, шествия, подписки с лектор Борислав Сандов /Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове СРОКСОС, политическа партия „Зелените/.

Повече информация можете да намерите на www.vobg.net и на www.vblizost.org,  www.osi.bg

ПО ТАЗИ ТЕМА ВИЖ ОЩЕ:

Схема за организиране на протест: от Борислав Сандов

“Моите права в Европейския съюз”  - Първа част

 (22 януари 2009 г. в СУ „Св. Климент Охридски”)

 положи основите на поредица от срещи, целящи да запознаят студентите, преподавателите и заинтересуваните представители на граждански организации с правата ни като граждани и потребители в Европейския съюз.

One thought on ““Моите права в Европейския съюз” – Втора част: Студентски права и права срещу полицейски произвол

  1. Pingback: Юлиана Наскова | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>