Лора Любенова – „Правата на студентите в България”

“Моите права в Европейския съюз” — Втора част: Студентски права и права срещу полицейски произвол – семинар-дискусия, 23 април 2009 г.

Организатор: Юлиана Наскова (МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ)

Последната лекция беше на тема „Правата на студентите в България” с лектор Лора Любенова от Студентски клуб на политолога, Софийски Университет, София.

Лора Любенова запозна аудиторията подробно с правата на студентите, произтичащи от цялата българска нормативна база,както и от европейските споразумения и програми. Разяснени бяха подробно правата на студентите в рамките на учебния процес, пребиваването в студентските столове и общежития, социалното подпомагане, поощряването на талантливи и инициативни студенти, студентските програми за мобилност и обмен, както и правата на студентите като граждани на Европейския съюз и на Република България.

One thought on “Лора Любенова – „Правата на студентите в България”

  1. Pingback: “Моите права в Европейския съюз” – Втора част: Студентски права и права срещу полицейски произвол | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>