Петър Канев – Екология на културата или Човекът като био-културно същество

В рамките на конференция “Екология и политика на Балканите и в Европа”, организирана от Институт по балканистика БАН, 12 декември 2013 г.,с участието на представители на Образователна мрежа Място за бъдеще

2 thoughts on “Петър Канев – Екология на културата или Човекът като био-културно същество

  1. Pingback: Петър Канев | Място за бъдеще

  2. Pingback: Култури и цивилизации в човешката история – лекция на Петър Канев | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>