Антропологическата революция: Въпросът за Другия и културното многообразие като фактор за оцеляването на човека

Андре Бретон - Надя

Андре Бретон – Надя

 

Бретон – Надя

Лакан – Въпросът за Другия и принципът на огледалото

Юнг за индианците пуебло – краят на европоцентризма

Леви-Строс – примитивните общества не са примитивни

Маргарет Мийд – малките групи хора са тези, които носят промяната

Стенли Милграм и Дънкан Уотс – принцип на социалните мрежи, “Светът е малък”

Маршал Маклуън – светът като глобално село

Едгар Морен – Земята-родина и еко-хуманизма, краят на антропоцентризма

Дмитрий Лихачов – екология на културата и и универсални права

Ромен Гари – Без култура човек се дехуманизира

Цветан Тодоров – откъзът да възприемем Другия, затварянето на разума ни за фактите и идентификацията ни с доброто ни води към безличието на злото

Лилия Сазонова – културните аспекти на устойчивото развитие

Хеерт Хофстеде – Културното многообразие и способността ни за междукултурна комуникация са ключов фактор за оцеляването ни като вид

Джарет Даймънд – и държавните и бездържавните традиционни култури имат своите плюсове и минуси при уреждане на обществото. Мачтата на Даймънд е в диалога им едни с други те да почерпят опит и практики едни от други и така да компенсират и да ограничат най-тежките си недостатъци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>