Теодор ВАСИЛЕВ – Народно читалище “Бъдеще сега” в село Гудевица: устойчиво развитие, доброволчество, ново образование и новата “постматериалистка” култура

За пета поредна година Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и гражданско сдружение Щастливеца, в партньорство Община Чипровци и с няколко университета и научни инстититута, проведоха пътуващ интердисциплинен университет под надслов Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие. Участниците отпътуваха от София на 19 май, като по пътя за Чипровци посетиха биофермата на Филип Кирилов от сдружение за устойчиво развитие Тринога, където се проведе първата серия от въвеждащи семинари и дискусии на пътуващия университет, с обща тема Еразъм поколението”: устойчиво развитие, доброволчество и новата “постматериалистка” култура. В рамките на тази тематика Теодор ВАСИЛЕВ представи инициативата си за нов тип образование на деца в Народно читалище “Бъдеще сега” в село Гудевица в Родопите. 

Семинарът е на английски език.

За втора поредна година събитието се проведе с международно участие : в него се включиха преподаватели, изследователи и студенти от Дома на науките за човека в Дижон, Университета на Бургундия, Университета Пиер Мендес-Франс в Гренобъл и Университета Монтескьо в Бордо, Франция, Университета Матей Бел в Банска Бистрица, Словакия и Ягелонския универистет в Краков, Полша.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>