Музика от миналото – музика от бъдещето – всички песни и танци от Международен пролетен университет Европа на път в Чипровци 2014

1. -Ателие за свирене на традиционни инструменти – докосване до българския ритъм и българския тъпан,  мястото: поляните над град Чипровци, водещ: Йорданка ЗАМФИРОВА и Розко ЗАМФИРОВ

 * * *

2.  – Срещи с местната общност: Посещение на Културния дом (Читалището), среща с представители на Сдружение ЧАР, запознаване с местния фолклор – танци и музика за всички,  водещи: Йорданка ЗАМФИРОВА и Сдружение ЧАР:

 * * *

… And the … partcipants at the Spring University ‘Europe on the Go’ – … dancing … and …acting … and … singing:

One thought on “Музика от миналото – музика от бъдещето – всички песни и танци от Международен пролетен университет Европа на път в Чипровци 2014

  1. Pingback: Пролетен университет „Европа на път“ 2014: ВИДЕО ДНЕВНИК на всички семинари и ателиета | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>