Граждански форум процеси “Място за бъдеще” – дневник от 2009 г.

DSC_5962Моите права – семинар и граждански форум на 22 януари 2009 в Ректората на Софийския университет

в  65-а аудитория в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

се проведе семинар и дискусия

Моите права в Европейския съюз

- поредното голямо между-университетско събитие по проект „Място за бъдеще“, в партньорство с UNECO – Университетски клуб за екология и устойчиво развитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Повече информация за събитието:

Като резултат от проведената първа среща на 18 декември 2008 г. в Нов български университет на тема „София – град за хората”, на която присъстваха представители на софийски сдружения, инициативни комитети, неправителствени организации, граждански групи и независими граждани, по идея на представители на UNECO проект „Място за бъдеще” организира последваща дискусия – представяне на тема „Моите права в Европейския съюз”, на която бяха поканени участниците в първата среща, специалисти по европейско право и експерти от Столична община. Този път акцентът беше поставен върху представянето на гражданските права.

В програмата взеха участие:

Панка Бабукова и Петър Димов (UNECO) и Радосвета Кръстанова („Място за бъдеще“, председател на СГС-Щастливеца) , които представиха идеята и смисъла на дискусията за гражданските ни права.

Мариета Манева от Университетски клуб за екология и устойчиво развитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (UNECO) направи презентация на тема “Как да потърсим гражданските си права”.

Роза Димова от Център за изследвания и политики за жените направи презентация на тема “Измерения на европейското гражданство. Закрила на основните права и свободи. Участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз”.

Последва дискусия с граждански организации, студенти и преподаватели по темата за гражданските права, информираността за тях и тяхната защита, както и практиката на гражданите да потърсят правата си на общинско, национално и европейско ниво.

В дискусията съществено участие взеха юристите Свилен Овчаров (Зелени адвокати) иАтанас Славов (Център за нестопанско право), които отговаряха на въпроси на студенти и на активни граждани.

Книжни обучителни материали за гражданските ни права в Европейския съюз любезно бяха предоставени на аудиторията от представители на Европейския институт – д-р Борислав Мавров и Петър Тасев.

Най-оживена беше дискусията по актуалните във връзка с гражданските протести пред парламента проблеми, свързани с утвърждаване на пракитки на пряка демокрация в България и по-специално въпросите около законопроекта за референдумите. Активни страни в тази дискусия бяха от една страна Надежда Максимова (За да остане природа в България, Да спасим Иракли), Боряна Шивачева (Съюз на граждански сдружения в Столична община) и Свилен Овчаров (Зелени адвокати) и от друга страна авторите на самия законопроект от Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданска активност Balkan Assist - г-жа Славея ХристоваАтанас СлавовВладимира Цветкова.

Предвид огромния интерс към темата бе уговорено провеждането на специално събитие, посветено на проблема за пряката демокрация и референдумите в България, което ще бъде организирано по проекта “Място за бъдеще” с активната подкрепа на Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданска активност Balkan Assist и ще се проведе на 5 март 2009 г. в Центъра за култура и дебат “Червената къща” в столицата.

Събитието бе увенчано и с подчертан медиен интерес от страна на радио журналисти от RFI, програма “Христо Ботев” и Радио София на БНР, които взимаха интервюта и правеха репортажи на място.

Звукозапис от първата част на събитието:

DSC03354ВТОРА ЧАСТ на дискусията продължи под надслова

ГРАЖДАНСКИ КЛУБ – ФОРУМ ЗА СОФИЯ

Петър Канев, ръководител на проекта “Място за бъдеще”, обобщи резултатите от срещата-форум „София – град за хората“ и още веднъж представи възможностите на проекта „Място за бъдеще“ да подпомага граждански инициативи.

Една от целите е създаването на база от данни, която обобщава специфичния досегашен опит на участващите в срещата, както и на други активни граждани и сдружения (засега главно на територията на София)

Арх. Мартин Микуш („Място за бъдеще“) и Ростислав Кандиларов (Сдружение Велоеволюция, гражданско сдружение “Хармония”) представиха на аудиторията своите предложения за стратегия за по-нататъшно общуване и взаимодействие на активните граждани на столицата.

В свободната дискусия с предложения на гражданите и студентите за обсъждане на общи проблеми, свързани с правата ни, се включиха активно Боряна Шивачева, Иван Петров, Денница Кюранова, Теодор Василев и др.

Денница Кюранова отново напомни своето предложение за среща между представители на природозащитната коалиция “За да остане природа в България” и гражданската коалиция, действаща в Столичния общински съвет. Основна тема на това предстоящо събитие ще бъде споделянето на добри практики за работа в гражданска коалиция.

Друго предстоящо събитие, свързано с гражданския форум за София, би могло да бъде представянето на новия проект за устав на Столична община, изработван от Европейския инситут.

В заключение на срещата бяха анонсирани предстоящите събития за февруари-апирл ‘09 на гражданския форум „София – град за хората“, на проект „Място за бъдеще“ и на партниращите организации по проекта:

1. Среща между активните столични граждани и коалиция “За да остане природа в България”

2. Замисълът и концепцията на един бъдещ граждански клуб в София

представя арх. Мартин Микуш

3. Дискусия за референдумите в НБУ

4. Представяне на устава на Столична община, с оглед възможностите, които той дава за участие и въздействие на гражданите.

Юлияна Николова (Столична община)

5. Семинар за проблемите с отпадъците и правната уредба в часовете на ас. д-р М. Пейчинова в НБУ

6. Гражданското образование в училищата – проект на доц. Лидия Денкова (НБУ) и Институт „Балкански“

Срещите на гражданския форум и проект “Място за бъдеще” са отворени за всички, които искат да се включат. Надяваме се на предстоящите събития да присъстват максимален брой хора, за да има полза от форума.

DSC_596118.12.08 София – град за хората

Гражданското участие и проблемите на София

От градинката пред дома ни

до новия устройствен план на столицата

Среща на софийски сдружения, инициативни комитети, неправителствени организации, граждански групи и граждани

Всички за града, в който искаме да живеем

Обществен форум – дебат за актуалните проблеми на град София

и за проблемите на гражданското участие в общинското управление – разговор със софийски граждански инициативи и граждански застъпници в Столичния общински съвет

Нов български университет, 18 декември 2008 г.

Цел на форума: Да събере на обща дискусия всички граждански организации, групи и отделни граждани за открояване на проблемите на столицата, размяна на идеи и подобряване на комуникацията между заинтересованите страни, за да направим нашия град по-добро място за живот.

Програма на форума:

16.20 – 16.50 - Представяне на „Място за бъдеще” и идеята на форума.

16.50 – 17.30 – Представяне на участниците и проблемните области.

17.30 – 18.30 - Първа част. Набелязване на актуалните проблеми на града и пречките за тяхното решаване.

18.30 – 19.00 – Кафе пауза.

19.00 – 20.10 – Втора част. Подходи за решаване на проблемите.

  1. Отбелязване на възможни решения за преодоляването на проблемите – работа по групи. Обобщение на резултатите и представяне на решенията.
  2. Координиране на съвместни действия и инструменти за обща работа между отделните организации и групи.
  3. Подобряване информираността на НПО в София – възможности за координирани действия – Ростислав Кандиларов, гражданска група „Хармония”.

20.10 – 21.10 – Трета част. Обобщение.

Обобщаване на резултатите от форума. Уточняване на следващите действия и място, формат и дата за нова сесия на форума.

Участници: Софийски граждански сдружения: сдружение „Велоеволюция”, гражданска група „Хармония”, сдружение „Лозенец”, комитет за спасяване на Княжево, Инициативен комитет на гражданите на район „Нови Искър”, сдружение „Белите брези”, сдружение „Зелен Лозенец”, граждански групи от район „Младост”, „Редута”, „Надежда”, „Люлин”, фондация „ЕкоОбщност”, омбудсманът на град София, фондация „Пясъчен часовник”, гражданска група „Няма време”, гражданинът Петров, заинтересовани граждани, урбанисти, архитекти…

Подробно за идеята: Гражданските форуми са инструмент за генериране на идеи и обща работа по актуални проблеми. В община София проблемите на гражданите са много и изключително разнопосочни, но те имат обща допирна точка в лицето на общинската администрация. В градската управа е инструментариумът за решаване на повечето от проблемите на града. Доста често обаче той се ползва за съмнителни „обществени” каузи и интереси. Провеждането на срещи и форуми, където отделните представители на сдруженията, НПО и гражданските групи могат да се видят, обменят опит и набележат общи действия, е наложително от години. В повечето случаи проблемите и пречките пред групите, организациите и отделните граждани са еднакви, но всеки стига по собствен път до осъществяването на целите и обществените интереси. Гражданското общество в София е будно, то вече може да се похвали с успехи и извоювани каузи. Но има и редица неуспехи и нови проблеми, изискващи нови решения и подходи.

26. 01. 2009 г.: Моите граждански права – интервю с Виолета Кръстева и Петър Канев в радио София, БНР

Семинарът “Моите права” в 65та аудитория на Ректората на СУ

Интервюто беше по повод събитието “Моите права” на Университетския клуб за екология и устойчиво развитие UNECO и проект “Място за бъдеще”, проведено на 22 януари 2009 г. в 65та аудитория на Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Разбира се, то включваше и горещите теми за погазените граждански права на протестиращите природозащитници, студенти, майки и животновъди пред Народното събръние на 14 януари, както и проблемите, свързани с криминализирането и презастрояването на Студенския град в София.

За първи път в интервю за събитията по поректа “Място за бъдеще” взе участие и студент, стажант към проекта – Виолета Кръстава от четвърти курс на бакалавърската програма по кулутрология във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

16.12.08: Дискусия за бъдещето на Студентски град, подкрепена от Място за бъдеще

Проектът “Място за бъдеще” подкрепи чрез ресурсния си фонд организираната от Студентски инициативен комитет на Студентски град, СРОКСОС и други неправителствени и студентски организации пресконференция и дискусия за бъдещето на Студентски град.

Дискусията мина много добре.

Чуйте звукозаписа, за да се убедите сами какво говориха студентите, как мислят, какво искат и какво вършат наистина:

Не присъстваха представителите на властта и на политическото статукво – техните места бяха празни, като се изключи заместник-министърът на здравеопазването Стоянов.

Въпреки присъствието на нечистоплътни журналисти, повечето журналисти видимо симпатизираха на студентите и дори си припомняха собствения си студентски живот по време на студентските стачки от началото на 90-те.

Франция ‘68? Имаше и такова послание, но на мен повече ми хареса основното искане – “Студентски град – на студентите”.

Чуха се и такива изказвания:

“Искат да ни внушат да оставим България на мутрите. Този път това няма да стане и ще покажем, че фантастичното не е невъзможно. Не е невъзможно да променим България и ще започнем от Студентски град…”

Коментари и изказвания от събитието публикува в. Дневник.

В петък студентите обявяват ново шествие - от 10,00 сутринта - от Студентски град до центъра. Още не е излязло съгласуването му със Столична община.

Нужно е да се изтъкне и това, че нямаше никакво искане на студентите нито от СРОКСОС, нито други, за възстановяване на смъртното наказание. Може да е имало и такива коментари, те са естествени в тази ситуация, но в официалните искания нямаше такова нещо. Вярно, в някои т.нар. “медии” писаха, че от СРОКСОС искали смъртно наказание, но това са изказвания на подставени лица от казионните студентски съвети, доколкото разбирам. И изобщо тази работа със смъртното наказание повече ми прилича на медийна манипулация с цел изкривяване на информацията и изместване на общественото внимание от истинския проблем – от това, което се случва действително в обществото ни.

Предвиждам ескалиране на напрежението с неясни последствия, но студентите са прави и чисти като мотивация.

коментар: Петър Канев

28.05.: Създаване на правен механизъм за ефективно отстояване на обществения (гражданския ни) интерес

28 май, 2009:  среща-дискусия:

Създаване на правен механизъм за ефективно отстояване на обществения (гражданския ни) интерес

Лектор: адв. Александър Коджабашев

С участието на:

Денница Кюранова, Боряна Шивачева, Николай Веселинов – Общност на софийските граждански сдружения и инициатива “Граждани за зелена София”

Мария Самарджиева – Съюз на специалистите по парковете и ландшафта в България

Андрей Ковачев, Александър Дуцов, Андрей Ралев – Сдружение за дива природа “Балкани”

Тома Белев – Природен парк “Витоша”

и други представители на граждански организации и инициативи.

В първата част на дискусията Александър Коджабашев ще направи обзор на тема „Законовите възможности за защита на обществения интерес”. Във втората част на срещата с помощта на юристи и ангажирани граждани ще се опитаме да намерим начини и пътища за съвместно отстояване на правата ни, като предвиждаме дори развиване на идеите до иницииране на конкретни законопроекти, гарантиращи реално гражданско участие в управлението на държавата.

Вярваме, че всички вече сме осъзнали, че предвид сегашното положение на страната единственият ни шанс за успех е сътрудничеството, обмяната на опит и информация и взаимната подкрепа. От коалиция “За да остане природа в България” смеем да твърдим, че единен граждански фронт на този етап е единственият гарант за демокрация в България. Досегашния ни опит показва, че предвид еднотипните проблеми и пречки, които срещаме, точно общата позиция, взаимната подкрепа и обмяната на опит са от изключителна важност за реализирането на стойностните идеи.

Надяваме се да ви видим на дискусията, за да можем заедно да измислим реален път за защита на обществения интерес и отстояване на гражданските ни права.

Събитието се осъществява по проект “Място за бъдеще” с подкрепата на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа.

Видео запис от събитието:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>