Университет на открито на Витоша : Презентация

Университет на открито на Витоша : Презентация

СГС-Щастливеца

Google Presentation

Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” се създава в началото на 2006 година от спонтанно възникнала гражданска инициатива, свързана с проблемите на столицата (Инициативен комитет за чистота и законност). Идеята на сдружението е да обедини загрижени граждани от различни професионални и обществени сфери в задружни действия по проблеми от първостепенен обществен интерес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>