3 thoughts on “Systems theory and predictions for the future

  1. Petar Kanev Post author

    Прогнозирането се извършва на базата на процентни вероятности, с предварителната идея, че те могат да се окажат неверни

    Reply
  2. Petar Kanev Post author

    в това отношение вижте класическите книги на донела медоус или пък – за по-лесно – вижте, който и да било сериозне метереологичен сайт – ако сериозен, то времето за утре ще е изчислено в процентни вероятности… :)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>