Дарете ни!

Драги приятели,

Дейността на сдружения като нашето разчита на всякаква подкрепа – включително финансова.

Дори и малка сума ще ни е от незаменима помощ, защото многото малки жестове, събрани заедно, правят истински голямото – капка по капка вир става.

Лично ще осведомим всеки дарител за какво са използвани дарените от него  средства за кампанията Място за бъдеще

Дарете от 5 лв. до 50 лв. или още – колкото можете да  си позволите и колкото намерите за добре.

Приведете дарението си на банковата сметка на сдружение Щастливеца в ДСК:

ето я и нея

ДСК

в лева

BG82 STSA 9300 0015 6172 63

за всеки случай и в долари

BG51 STSA 9300 0015 6173 36

BIC

STSABGSF

В случай, че желаете Вашето дарение да бъде целево – за точно определена дейност в рамките на инициативите, ценностите и целите на сдружение Щастливеца или на кампания Място за бъдеще, моля уведомете ни за това с писмо, за да преценим, заедно с Вас, как да реализираме Вашата идея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>