Устойчиво развитие на градската мобилност – международен проект Crowd-In

Проектът “Разработване и менажиране на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност – I-MaP” е международен, интердисциплинен и се осъществява на няколко етапа.

 

Целта на първият етап Stage 1 е формиране на международни интердисциплинарни екипи за осъществяване на проекта.

 

Този първи етап е финансиран от Германското федерално министерство на околната среда и устойчивото развитие и се изпълнява от Социологическия институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Градчето на учените в град Гелзенкирхен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Целта е създаване на международен екип за кандидатстване по голям европейски проект по програма Хоризонт 2020 или по друга европейска програма. Партниращи държави по проекта са Германия, Франция, Чехия, Словакия и България. От германска страна проектът ще се реализира като съвместна дейност на института FIAP, Университета на Мюнстер и Вупертал институт в градовете Гелзенкирхен и Мюнстер, в Рурския регион. Партньори от френска страна са Центърът Русо  за изследвания на иновативни преходи Réseau Recherche Innovation Transition Дом за науките за човека (MSH) към Университетът на Бургундия в град Дижон. В Словакия проектът ще се изпълнява в самоуправляващия се регион Жилина и ще се осъществява в партньорство с организацията PEDAL Consulting. В Чехия и в България проектът ще търси възможности за приложение в две от най-интензивно трансформиращите са урабнизирани столици в Централна и Югоизточна Европа – Прага и София. В Чехия проектът се коодинира от неправителствената организация EDUcentrum, посветена на иновации в образованието и на практическо образование, която има дългогодишен опит в съвместна работа с община Прага. В София проектът се координира от Софийско гражданско сдружение Щастливеца и Интердисциплинна образователна мрежа Място за бъдеще и ще се осъществдява с участието на департамент Архитектура на Нов български университет и Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

 

На първия етап от проекта все още има възможнсто към международните му инициатори да се присъединят и нови партньори от участващите държави. Участващите в консорциума организации си поставят за дългорсочна цел съвместното разработване на иновативен модел за менажиране на мобилността, не само на ниво тестване и симулация, но и на ниво частичното му приложение спрямо местните нужди на участващите региони и общини.

В тази връзка всяка от партниращите страни в първия етап на проекта се ангажира с осъществавянето на срещи на партньорите и кръгли маси на местна територия в собствените си държави и но терен в участващите региони, с цел постигане на координацията за съвместната работа на партньорите.

 

Предвид този ангажимент Института за изследване на обществата и знанието при БАН се обръща към Института по право към БАН с молба за предоставяне за ползване за международните срещи и кръглата маса по този проект семинарната зала на ул. Сердика №4. за датите 16, 17 и 18 април 2018 г.

 

Участници в кръгата маса ще бъдат проф. Румяна Стоилова, доц. Валери Личев и д-р Петър Канев от ИИОЗ БАН, арх. доц. Георги Георгиев, ръководител на Департамент Архитектура на Нов български университет, г-н Иван Велков, заместник председател на Столичния общински съвет, доц. Зилке Щайнберг, директор на Социологическия институт за иновации и подобрение на работната среда (FIAP) към Градчето на учените в град Гелзенкирхен, инициатор на проекта I-MaP, Мари Жегу, докторант от Университета на Бургундия, Франция, ръководител и координатор на проекта I-MaP, като и други участници, сред които г-н Мартин Заимов, заместник на председател на Българската асоциация за електротранспорт, г-жа Радост Маринова, председател на Сдружение Велоеволюция, г-н Драгомир Константинов, председател на Фондация “Зеленика” и др.

 

Допълнително ще приложим програма на кръглата маса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>