- Граждански Форум

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ  е основно условие за съществуването на всяко истинско демократично общество. То се осъществява чрез различни форми на реално пряко участие на гражданите във вземането на решения на общинско и/или държавно равнище – от лобирането и застъпничеството до гарантираното право на глас в комисии и в съвети към институциите и от разнообразни практики на пряка демокрация като обществени обсъждания и референдуми до законовото право за контестация (оспорване на взети от политиците решения) и дори на гражданско неподчинение. Без гражданско участие е немислимо функционирането на действителна правова държава. Без гражданско участие не би могъл да се осъществи и проектът за устойчиво развитие на обществото.

Форум процесът: Още в зората на човечеството хората са се събирали, за да обсъждат как да внесат ред в делата си. Да се срещнеш и разговаряш с другия е било човешка необходимост и безценна социална дейност през годините, отвъд националните граници и религиозните вярвания. Когато дадеш на определени традиционни форми модерна структура, те могат да се превърнат в силни и ефективни инструменти за общуване. Форумът е един от методите, които могат да се използват за структуриране на дискусия. Неговата демократичност допълнително засилва процеса на участие, форумът се случва пред очите на хората и е отворен за всички, той работи с информацията открито, грижи се за равнопоставеността на всички мнения и гарантира отчетност на резултатите.

  • Основна цел на форум процеса: Постигане на по-добра комуникация между заинтересованите страни и подобряване на качеството на живот като цяло. През призмата на политическата перспектива това може да бъде видяно и като подобряване на управлението.

  • Тази страница съдържа:

DSC_5961“Моите права в Европейския съюз”

адв. Свилен ОВЧАРОВ: За правата ни при полицейско задържане като протестиращи граждани

 Форум София е дискусионна група, отворена към участници, интересуващи се от:
Гражданско участие в процеса на Устройствено планиране на гр София,
Опазване на природните и културни ценности на град София.  http://groups.google.com/group/forumsofia?pli=1

Радосвета КРЪСТАНОВА: Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие

12246614_838485302924437_8075046005999947961_n

Форми на гражданско участие в политиката:

Пряка демокрация

Застъпничество

Лобиране

Участие в обществени и експертни съвети

Петиция

Митинги и шествия, демонстрации и протести

Съдебни дела

Гражданско неподчинение

Видове практики за пряка демокрация:

референдум

Обществено обсъждане

* * *

*

Видове граждански групи:

Grassroots – местни инициативи за решаване на локален проблем

Инициативен комитет – гражданско обединение по конкретен проблем, което не е регистрирано като юридическо лице в съда

Граждански мрежи – мрежови граждански кампании по обществен проблем, голяма част от участниците могат да не се познават лично по между си – Спасение 2000, Да спасим Иракли, граждани за Рила, БГ МАМА

Видове граждански неправителствени организации (НПО)– юридически лица:

Сдружение (асоциация) с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза

Фондация – събира и разпределя ресурси, подпомага физически и юридически лица

Видове демократични практики:  при вземане на решения. Консенсус е постигане на съгласие за решението чрез обсъждане и без гласуване.Пълно, обикновено и квалифицирано мнозинство са практики чрез гласуване. Пълното мнозинство – 100%. Обикновено мнозинство – 50%+1. Квалифицирано мнозинство – 2/3.

ПРОТЕСТ

 

One thought on “- Граждански Форум

  1. Pingback: 19 ноември 2016 г.: Общо събрание на Сдружение Щастливеца | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>