ЗЕЛЕНА ИСТОРИЯ:

Зелена история

                            

Мери Шели

Тук ще откриете информация за историята на зеленото движение както по света, така и У НАС: Смята се, че зелените идеи се появяват още с началото на манията по научно-техническия прогрес и с първите признаци на индустриализацията. Както често се случва “зелени” идеи се появват първо в произведенията на големите писатели - ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК…Тази тенденция подвежда някои автори да тълкуват “зеленото” като произхождащо от романтизма и от ромнатичното природолюбие като идеализиране и свръхоценностяване на природата, противопоставена на жалката модерна социално-политическа реалност. “Екологизмът” всъщност обаче произлиза не от романтичните блянове и сънища на някакви симпатични идеалисти и фантазьори, а тъкмо обратното – от “здравия разум” на Просвещението и от производния му християнски хуманизъм, но най-вече от областта на точните науки – математика, физика, химия, биология, медицина… в новата наука и новата научна парадигма от края на ХІХ и началото на ХХ век като се започне от Дарвин и Фройд, Хйзенберг и Айнщайн и се стигне до завършени, самостойни и влиятелни научни светогледи като холизма, теорията на системите, квантовата “логика”, кибернетиката и синергетиката, процесуалната философия, теории за “всичкото” и за мета-еволюцията, теории на катастрофите, на хаоса, не неопределеността и на комплексността, теориите на сложните системи и методите на интер- и трансдисциплинността. Разбира се, принос към осмислянето и развитието на тези теории има хуманистката традиция в науките за човека и за обществото – особено автори като Карл Г. Юнг, Жак Лакан, Клод Леви-Строс, Рут Бенедикт, Маргарет Миййд, Хана Аренд, Ерих Фром, Ейбрахам Маслоу, Николас Луман, Ричард Гиърц, Едгар Морен, Дени дьо Ружмон, Ален Турен, Цветан Тодоров…

Рейчъл Карсън

Класическото “зелено” единство на анализ, послание и действие идва обаче от точните науки и още по-конкретно то започва с книгата на една жена-химик – американката Рейчъл Карсън, която посвещава класическото си и знаково произведение “Смълчаната пролет” на огромната опасност от пестицидите. Заради авторството на тази първа “зелена” книга авторката пострадва сериозно заради борбата си срещу безумния и недомислен индустриализъм. По същото време друга жена учен и природозащитник с огромен принос в изследването на човекоподобните маймуни – британката Джейн Гудол загива като мъченик заради борбата си за опазване на дивата природа – убита е жестоко от бракониери… А с края на 50-те и началото на 60-те години “зеленото” послание вече започва да избуява и като масово движение – в новите социални движения… Мисли глобално, действай локално и виж:

МИСЛИ ГЛОБАЛНО: ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА ЗЕЛЕНОТО ДВИЖЕНИЕ ПО СВЕТА:

* * *

Действай локално: ИСТОРИЯ НА ЗЕЛЕНОТО ДВИЖЕНИЕ И У НАС:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>