ЛЕКЦИИ:

НОВО:

Страницата с УЧЕБНИ материали и лекции съдържа:

chaplin-great-dictator-speechЛекции на д-р Петър КАНЕВ:

Въпросът за Другия,

Новата научна парадигма и

Култура на комуникацията

презентации

учебни материали

практически съвети

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>