ЕСЕТА:

Тук ще намерите ЕСЕТА и авторски материали от екипа, студентите и сподвижниците на “Място за бъдеще”:

Място за бъдеще. Година първа. 12400595Книгата “Място за бъдеще. Година първа

Издател: СГС-Щастливеца,

съставители: Радосвета Кръстанова и Петър Канев,

София, 2009,

ISBN 978-954-92486-1-6

*

*

Най-добри студентски есета и писмени работи:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>