- Анализи

авторски материали от екипа и сподвижниците на “Място за бъдеще”:

* АвториРадосвета КРЪСТАНОВАКалин НЕНОВИван ПОПОВ – ИвоПетър КАНЕВ:

Място за бъдеще. Година първа. 12400595* КнигатаМясто за бъдеще. Година първа

Издател: СГС-Щастливеца,

съставители: Радосвета Кръстанова и Петър Канев,

София, 2009,

ISBN 978-954-92486-1-6

*

*

* Най-добри студентски есета и писмени работи:

По темата ГМО:

  1. Павлина НЕДЕВА, Борислав АСЕНОВ – ГМО: история, настояще, перспективи

  2. Моника КЪНЕВА – България в контекста на европейското движение за територии, свободни от ГМО

  3. Ивета ЦВЕТКОВА, Александра ЯНАКИЕВА –ГМО – поредната масова заблуда

  4. Мариела СПАСОВА – За ползата и вредата от генно модифицираните организми

* От пресата (препоръчано от Място за бъдеще):

Ясен БОРИСЛАВОВ: Странджа – бунт срещу грозното

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>