- Поетично

www.MP3-BG.com Stefan Vuldobrev – V Efira Sum

Дехуманизация на човека – примери от изкуството – Приложение за студенти

Идеите на Жан Бодрияр, илюстрирани в изкуството – Приложение за студенти

Глобализацията – с езика на изкуството – Приложение за студенти

Движения за еманципация от ХХІ век – пример: инди движението – Приложение за студенти

Хипермодерната личност според Липовецки – Приложение за студенти

Алтернативен глобализъм (алтерглобализъм) и Световният социален форум – Приложение за студенти

Миниизображение„Отвъд смъртта – отвъд поезията. Защо не може да се анализира поезията на Димитър Воев: Един друг свят е възможен, но той е вътре в този свят (Пол Елюар): Култура вътре в културата или за невидимата България “ “ - гл. ас. д-р Петър Канев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>