- Работилници

Доц. д-р Росен Цонев от катедра Екология на Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Георги Стефанов от WWF България инструктират студенти културолози от Стаж Култура на бъдещето как да засадят три дървета пред Катедра Културология на СУ

ВЪРНИ СЕ КЪМ : ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>