Ouest Stara Planina

 

Място за бъдеще в Западна Стара планина – пътуващ семинар – снимки: Ив. Попов, П. Канев

Пътуващият семинар на Място за бъдеще в Западна Стара планина – снимки от Марта Димитрова, май 2009

Пътуващ семинар на Място за бъдеще в Западна Стара планина – снимки от Габриела Петрова

Пътуващ семинар на Място за бъдеще в Западен Балкан 15-18 май – снимки от Елена Сабо

Място за бъдеще в Северозападна Стара планина – семинар, май 2009 – снимки от Михаил Михов

Семинар на Място за бъдеще в Западна Стара планина – снимки от Марта Павлова

Пътуващият семинар в Западна Стара планина – снимки от Симона Илиева, май 2009

Място за бъдеще в къща за гости Мадоната в Белоградчик

Място за бъдеще в махала Фалковец, Белоградчишко –

Un des merveilles du monde – Les rochers de Belogradtchik