Витоша

DSC04567.jpg

БНР: Петър Канев от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” заяви, че планът трябва да даде равен достъп на всички хора до високите части на планината: “Логиката на този план трябва да защитава публичния достъп до парка, защото иначе има сегрегация. Билетите за лифта могат така да предопределят нещата, че само част от хората да могат да се качват.”
Позициите на инж. Тома Белев, арх. Петър Диков и гл. ас. д-р Петър Канев можете да чуете в звуковия файл:

2703_Vitosha

Коментар от Петър Канев:

Пътуващ семинар Непознатата Витоша :

Пътуващ семинар “Непознатата Витоша” по проект Университет на открито

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семенар по проект “Университет на открито” на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”, Дирекция на Пиророден парк Витоша и Нов български университет. В семинара “Непознатата Витоша” взеха участие студенти и преподаватели от четири департамента на Нов български университет от специалностите екологичен мениджмънт, архитектура, управление на туризма, масови комуникации, политически науки, международни отношения, алтернативен туризъм, кино и телевизия и реклама и шоубизнес, както и стажанти в СГС-Щастливеца от специалност културология на СУ “Св. Климент Охридски (към стаж “Култура на бъдещето – проекти и практики на устойчиво развитие”).

Студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Една част от тях (бъдещи архитекти и културолози) посетиха непознатата южна страна на Витоша – селата Боснек и Чуйпетлово, а друга част се включиха в почистването на парка, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай деня на природните паркове, както и в различин дейности във и около кв. Драгалевци. Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.

Последва интересна интердисциплинарна нощ и много разнообразни танци, където студентите от проекта Университет на открито имаха възможност дори да демонстриат уменията си да танцуват традиционни български хора в надпревара с фолклона танцува група от читалище в Харманли:

Тук може да гледате и други интересни интердисциплинарни танци на студентите в непознатата Витоша: Дневник на СГС-Щастрливеца:

танци

На сутринта участниците в семинара поеха пеша към София на две групи – едната група, ръководена от директора на Природен парк Витоша инж. Тома Белев пое в посока към Златните мостове и Княжево, а другата, ръководена от експерта по екология Таня Шнел поеха през дивата гора под връх Селимица към село Кладница по южния склон на планината.

ВИЖ ОЩЕ :

Природен парк Витоша – презентация на инж. Тома Белев

На първото събитие по проекта Университет на откирто , осъществяван от департаменти Икономика и бизенс администрация, Политически науки, Дизайн и архитектура и Масови комуникации на Нов български университет, Дирекция на Природен парк Витоша и Софийско гражднаско сдружение Щастливеца, директорът на парк Витоша инж. Тома Белев изнесе презентация за парка в аулата на Нов български университет пред студентите и партньорите в проекта. Цялата презентация, заснета от Иван Попов, можете да гледате тук:
Парк Витоша е първият природен парк на Балканския полуостров:
Българските държавни гори са последното икономическо богатство на държвата ни:
Най-успешният проект на Дирекцията на Природен парк Витоша се оказал и най-евтиният, а е довел до възстановяване на почти изчезнал местен вид:
Витоша е място, на което има много вода. Но промени в климата има, валежите намаляват, а гущери може да видите дори високо в планината, което означава, че времето трайно се е затоплило…
На Витоша до скоро са живеели три женски мечки с майките си, но едната е била убита миналата година от бракониери в с. Бистрица. Изчезне ли връзката Рила-Верила-Плана-Витоша, ще изчезнат всички едри бозайници във Витоша:
“Считаме, че трябва да се направи един подобен проект и аз разчитам много на университетите, защото човешкото познание, включително за Витоша, най-проучената територия, е малко.” – каза инж. Тома Белев, директор на Природен парк Витоша за проекта Университет на открито:
За съжаление в момента са твърде големи проблемите с градския транспорт за достигане на обикновения софиянец до Витоша. Това е, защото от Столична община се опитват да спрат потока от туристи до Витоша и да променят плановете за управление, за да създадат условия за застрояване в прака:
Проблемите със собствеността в територията на парка също са големи. Не по-малки са проблемите с българското посредничество при кандитастването и изпълнението на европейските оперативни програми:
Административните проблеми, свързани с изпълнението на европейските проекти от парк Витоша, за жалост, подозрително напомнят за прословутия параграф 22:
Университет на открито започва с разработване на концепция, проекти и реализация на нова визия на входовете към Природен прак Витоша:

Мила Страшимирова – студент по Екологичен мениджмънт в НБУ: презентация за Природен парк Витоша – Университет на открито

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семенар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито” на Нов български университет, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” и Дирекция на Пиророден парк Витоша.
Една от основните задачи на проекта Университет на открито е подобряването и създаване на нова визия на входовете към най-стария природнен парк на Балканския полуостров – Витоша. За опознаване на входовете към парка студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.За уточняване на тази задача в хижа Звездица бе проведена кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша”, открита от директора на парка инж. Тома Белев.
Студентката Мила Страшмирова от магистърска програма Екологичен мениджмънт към Департамент Икономика и бизнес администрация на Нов български университет представи прекрасна презентация за Природен парк Витоша, а изводите от доклада й бяха многократно цитирани, дори и на следващия ден:

Кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша“ – отчет на работните групи от пътуващ семинар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито”

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семинар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито” на Нов български университет, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” и Дирекция на Природен парк Витоша. Една от основните задачи на проекта Университет на открито е подобряването и създаване на нова визия на входовете към най-стария природнен парк на Балканския полуостров – Витоша. За опознаване на входовете към парка студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Една част от тях (бъдещи архитекти и културолози) посетиха непознатата южна страна на Витоша – селата Боснек и Чуйпетлово, а друга част се включиха в почистването на парка, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай деня на природните паркове, както и в различин дейности във и около кв. Драгалевци.
Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.За уточняване на тази задача в хижа Звездица бе проведена кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша“, открита от директора на парка инж. Тома Белев. Петър Канев от Софийско гражднаско сдружение “Щастливеца” подкани участниците от различните депаратаменти и специалности да споделят първите резултати от наблюдениията си и от практическата си и учебна дейност в парк Витоша.
Задачата на студентите от специалности Политически науки, Международни отношения и Масови комуникации на Нов български университет и стажанти в Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” беше да проучат бита и отношението към планината на местни хора от кв. Драгалевци. Ръководител на групата беше ас. Христо Бонев, докторант от Департамент Масови комуникации на НБУ:
Третата група студенти – стажанти в СГС-Щастливеца от стаж “Култура на бъдещето – проекти и практики на устойчиво развитие” имаше задача да интервюират хижари и хотелиери в района на местността Златните мостове. Ръководител на групата беше Томислава Гецова от CVS-България, студент от специалност културология на СУ “Св. Климент Охридски”:
Четвъртата група беше от представители и стажанти на Софийско гражднаско сдружение “Щастливеца” и имаше за задача обследване на входовете към парк Витоша от кв. Драгалевци и на културно-историческото наследство в Драгалевския манастир. Ръководител на групата беше д-р Петър Канев от Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”:
Петата група студенти имаше задача да се включат в дейностите за подпомагане на Дирекция на Природен парк Витоша, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай Денят на природните паркове. Групата беше разделена на две подгрупи – едната от студенти и преподаватели от специалности Екологичен мениджмънт и Управление на туризма от Департамент Икономика и бизнес администрация на Нов български университет с ръководители доц. Събина Ракарова и д-р Михаил Михайлов от НБУ, а другата отново студенти от специалност екологичен мениджмънт на НБУ, както и от стажанти в СГС-Щастливеца от специалност Международен алтернативен туризъм към Депаратамент Науки за земята и околната среда на НБУ, с ръководител Людмила Иванова от Управителния съвет на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”. Част от студентите се включиха в почистването на парка, а други участваха в ремонт на дървен мост:

Представяне на проект Университет на открито в аулата на НБУ

Уважаеми колеги и приятели!
Имам удоволоствието да Ви споделя, че най-накрая стартира проекта на СГС-Щастливеца, Природен парк Витоша и НБУ УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО.
По случай Деня на Земята
Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”,
Природен парк Витоша
и департаментите на НБУ:
Науки за Земята”, “Дизайн и архитектура”, “Масови комуникации”,
Политически мениджмънт и публични политики”, “Икономика и бизнес администрация”
в рамките на проект: “Университет на открито” бе проведена
Среща с инж. ТОМА БЕЛЕВ
директор на природен парк “Витоша”
Тук може да видите видео записа от откриването и представянето на проект Университет на откирто от Петър Канев от Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”:
Проект Университет на открито предвижда практическо интердисциплинарно икомплексно изучаване на процесите и явленията заедно от студенти и преподаватели от различни специалности на терен по време на практически дейности на територията на Природен парк Витоша:
Петър Канев представи също и резултатите, които се очакват при приключването на първия етап на проекта:
През следващата учебна година с епредвижда и втори етап на проекта:
Първата дейност на участниците в проекта на терен в Природенпарк Витоша ще бъде пътуващия семинар “Непознатата Витоша” по време на празника на Природните паркове – от 28 до 30 май 2010 г. – каза още Петър Канев:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>