Дарете ни ! –

Драги приятели на образователна мрежа „Място за бъдеще“ и на гражданско сдружение „Щастливеца“,

Дейността на сдружения като нашето разчита на всякаква подкрепа – включително финансова.

Ето как може да ни подкрепите финансово:

1. Директно от ваша ePay микросметка:

Това са данните на „Щастливеца“ в ePay:

Клиентски номер 6847748051
Пълно име Софийско гражданско сдружение Щастливеца
E-mail placeforfuture в gmail-точка-com
ЕИК 175100581
Адрес София, ул. Шандор Петьофи 34
Адрес за кореспонденция София, ж.к Стрелбище, ул. Траянови врата, бл. 101, вх. Б, ет. 1
Материално отговорно лице Радосвета Трендафилова Кръстанова

2. С дебитна или кредитна карта от банкомат:

Следвайте инструкциите ТУК. Запишете си БУЛСТАТ на „Щастливеца“: 175100581.

3. С кредитна карта онлайн – имейл на получателя е placeforfuture в gmail-точка-com

4. Пратете ни запис през easyPay – по-бързо, по-евтино и по-лесно от пощенските записи. :)
Изберете си удобен офис на easyPay оттук. Кажете, че пращате превод към ePay микросметка. Сметката е регистрирана от: Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“, имейл placeforfuture в gmail-точка-com.

5. Приведете дарението си на банковата сметка на сдружение „Щастливеца“:

IBAN: BG16 ESPY 4004 0068 0307 09
BIC: CECBBGSF

ВНИМАНИЕ! При всеки от вариантите е важно да ни предупредите с имейл (placeforfuture в gmail-точка-com) – пишете датата на пращане, трите си имена, ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция и телефон. Сдружение „Щастливеца“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност – тоест всяко дарение към него се отчита като данъчно облекчение. За да уредим даренията законово, ни трябват данните, описани по-горе.

Лично ще осведомим всеки дарител за какво са използвани дарените от него средства за кампанията „Място за бъдеще“.

В случай че желаете вашето дарение да бъде целево – за точно определена дейност в рамките на инициативите, ценностите и целите на сдружение „Щастливеца“ или на кампания „Място за бъдеще“, – моля уведомете ни за това с писмо, за да преценим, заедно с вас, как да реализираме вашата идея.

Всяка малка сума ще ни е от незаменима помощ, защото многото малки жестове, събрани заедно, правят истински голямото – капка по капка, вир става.

One thought on “Дарете ни ! –

  1. Pingback: Покана за Пътуващ университет „Място за бъдеще“ 2016 в Западна Стара планина и Чипровци (26 – 31 май 2016 г.) | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>