Десислава Алексова – Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

гл. ас. д-р Десислава АЛЕКСОВА (Международно висше бизнес училище Ботевград и СГС-ЩАСТЛИВЕЦА)  – Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика, в рамките на тематичен блок Устойчиво развитие и регионални човешки общности

One thought on “Десислава Алексова – Устойчив алтернативен туризъм – теория и практика

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>