Книгата “Място за бъдеще. Година първа.” (2009)

Място за бъдеще. Година първа. 12400595Книгата “Място за бъдеще. Година първа” (Издател: СГС-Щастливеца, съставители: Радосвета Кръстанова и Петър Канев,София, 2009, ISBN 978-954-92486-1-6)

* ТУК изтеглете на PDF Първа част: 

01. ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ:

За книгата (от съставителите)

Всички авторски статии от сборника “Място за бъдеще”

Видеозапис от премиерата на книгата “Място за бъдеще” в дома-музей на Андрей Николов, в Центъра за култура и дебат Червената къща

ЗА КНИГАТА:

Сборникът “Място за бъдеще. Година първа.” отразява цялото многообразие от теми и дискусии, засегнати в събитията по проект „Място за бъдеще“ (2008-2009 г.). В него всеки може да открие тематика, която го интересува – от генно модифицираните организми до схващането за личността в съвременното християнство, от правата на гражданите в Европейския съюз до указания как се засажда дръвче, от юридическите механизми за защита на обществения интерес през въпроса за гражданското участие до практиките на биодинамичното земеделие, от историята на устойчивото развитие до мястото на новите научни открития в обществото, от алтернативните източници на енергия до алтернативния туризъм и от правилата за организиране на граждански протест до правилата за изработване на туристически културен маршрут.

Сборникът е оформен в духа на отворения дебат. Въпреки смущаващата интердисциплинарност, сборникът не е еклектичен колаж, а е обединен от една свързваща нишка – всички текстове и идеи в него са теми на бъдещето, които ще придобиват все по-голяма актуалност през следващите години. Те могат да бъдат разбрани единствено като поставени заедно в своята свързаност и взаимообусловеност. Сборникът онагледява необходимостта да се научим да преоткриваме връзките между натура и култура, между религия и природа, между наука и образование, за да вникнем в дълбокия смисъл на термина „екология на човека“.

От съставителите

*Тук можете да прочетете авторските статии от сборника “Място за бъдеще. Година първа.”

І. ГЛАВА: БЪДЕЩЕ В МИНАЛОТО

Димитър ВОЕВ: за Природата и за ЕКО РОК ФЕСТ “Спасете Русе”

Ясен БОРИСЛАВОВ: Странджа – бунт срещу грозното

Петър КАНЕВ: В търсене на място за бъдеще (част 1)

Петър КАНЕВ: В търсене на място за бъдеще (част 2): Природозащитните граждански групи в България като място за бъдеще

Петър КАНЕВ: В търсене на място за бъдеще (част 3): Университетът като място за бъдеще

Калин НЕНОВ: Нуждаем ли се от Природата? (есе)

Иван ПОПОВ – Иво: Фреди беше прав (Есе)

Радосвета КРЪСТАНОВА: Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие

ІІ ГЛАВА: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

ІІІ. ГЛАВА. ДЕБАТИ НА БЪДЕЩЕТО

Станимира ВЛАДИМИРОВА: Алтерглобалистките възгледи на Игнасио Рамоне, изразени в Le Monde Diplomatique

Калин НЕНОВ: Големите малки промени, които можеш да направиш в живота си

ІV. ГЛАВА. УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО

*

ВИДЕОЗАПИС от Премиерата на книгата “Място за бъдеще” в дома-музей на Андрей Николов, в Центъра за култура и дебат Червената къща – ГЛЕДАЙТЕ ТУК:

Изказвания за книгата “Място за бъдеще” – ВИДЕО:

One thought on “Книгата “Място за бъдеще. Година първа.” (2009)

  1. Pingback: 19 ноември 2016 г.: Общо събрание на Сдружение Щастливеца | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>