Калин Ненов – Човешката библиотека – алтернативна култура

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013 (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

Калин НЕНОВ (НБУ, СГС-ЩАСТЛИВЕЦА)

The Human Library – Alternative Culture and Society of XXI Century (на английски език)

(Човешката библиотека – алтернативна култура)

2 thoughts on “Калин Ненов – Човешката библиотека – алтернативна култура

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Калин Ненов | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>