Катерина Раковска (WWF България) – НАТУРА 2000 в България – Проблеми и перспективи

(НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

 Катерина РАКОВСКА, WWF България:  НАТУРА 2000 в България – проблеми и перспективи“

One thought on “Катерина Раковска (WWF България) – НАТУРА 2000 в България – Проблеми и перспективи

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>