16.06. 2009 : Екологичната политика на следващото управление – Дебат в НБУ

Шест партии присъстваха на дискусия на тема „Екологичната политика на следващото управление”, състояла се вчера, 16.06.2009, в Нов български университет. БСП, Синята коалиция, ПП ГЕРБ, ПП Зелените, ПП Лидер и ПП Другата България представиха ангажиментите си по отношение на опазване на горите и биоразнообразието. Представител на НДСВ нямаше въпреки поетия ангажимент – оказа се, че единствения им специалист по екологична политика е извън София.

Тук можете да чуете пълния звъкозапис от събитието:

А тук ще чуете интервюто по радио Хоризонт с Надежда Максимова и с Петър Канев за смисъла на събитието:

Дискусията премина при силен обществен и медиен интерес. За организаторите от Коалиция „За да остане природа” неочаквана изненада беше участието на заместник-министъра г-н Чавдар Георгиев като представител на БСП. Въпреки четири годишната си практика на бездействие и съдействие за унищожаване на Натура 2000 зоните и българските защитени територии, той заяви твърдото намерение на партията си за следващото управление гарантират спазването на европейските закони и правилното прилагане на Натура 2000 мрежата. Освен това обеща да засилят сътрудничеството с неправителствения и граждански сектор.

От представителите на ГЕРБ се чу твърдото намерение защитените територии в България да стигнат средния европейски стандарт – 12%, вместо сегашните 5%. Заявено беше още, че ще се работи за промяна на начина, по който се извършват екологичните оценки. Припомняме че в момента инвеститорът плаща на учени които да му подготвят доклад по екологична оценка и това създава предпоставки за корупционни практики и недействителни преценки за въздействието върху околната среда.

Подобни намерения и ангажименти се чуха от страна и на Синята коалиция, като там се наблегна и на твърдата им политика за незабавно изпълнение на задълженията на страната, свързани с европейското законодателство и осигуряването на реално функционираща Натура 2000 мрежа в България.

Представителите на ГЕРБ, БСП, Синята коалиция, Зелените и Другата България се обединиха в мнението си за важността на политиката за опазване на българската гора и необходимостта от горска сертификация, но само три от тях (ГЕРБ, Синята коалиция и Зелените) поеха твърд ангажимент за 20 годишен мораториум върху смяната на предназначението на вече заменените гори.

Неизненадващо пълно покритие на поставените от неправителствения сектор искания и насоки за екологична политика, разписани в 10те точки http://forthenature.org/documents/609/, имаше пълно разработени само в програмата на ПП Зелените.

Също неизненадващо, представителят на Лидер, партията на Ковачки, не можа да посочи конкретни точки от тяхната програма, която трудно би доказала допирна точка с опазване на природата.

Въпреки това може да се отбележи значителен напредък в политиките на българските партии през последните години на демокрация, за първи път някой от тях поне схематично разписват насоки за екологична политика.

Ние от Коалиция „За да остане природа в Българя” смятаме до изборите през юли да продължим двустранните разговори с кандидатите за управници и да помогнем с експертни становища за разписването на конкретни стъпки и ангажименти за опазване на българската природа през следващото управление, като десет дни преди изборите ще предоставим на широката публика и нашите доброволци изчерпателен списък и резултати от поетите от всяка една партия решения и насоки.

Документираме и заснемаме изказванията и обещанията и след изборите няма да се уморим да припомняме поетите ангажименти. Разчитаме на активните и осъзнати граждани да следят и подпомагат процеса и въпреки горчивия до сега опит да не допускаме думите да не се превръщат в дела.

Първата среща дискусия се осъществи по проект „Място за бъдеще”, с финансовата подкрепа на Тръста за Централна и Източна Европа и в партньорство с департамента „Политически науки” на Нов Български Университет.

Благодарим за отгласа на коалиция За да остане природа в България и на Надежда Максимова

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>