Интервю с Петър Канев и с Тома Белев за достъпа на гражданите до Витоша, БНР 27 март 2013

БНР: Петър Канев от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” заяви, че планът трябва да даде равен достъп на всички хора до високите части на планината: “Логиката на този план трябва да защитава публичния достъп до парка, защото иначе има сегрегация. Билетите за лифта могат така да предопределят нещата, че само част от хората да могат да се качват.”
Позициите на инж. Тома Белев, арх. Петър Диков и гл. ас. д-р Петър Канев можете да чуете в звуковия файл:

2703_Vitosha

Коментар от Петър Канев:

По радиото се опитах да отправя послание, а не да споря с глупостите на Диков – въпросът на достъпа включва въпросите достъп на кого и до къде. Отговорът е да не говорим за осигуряването на достъп, а за възстановяването на съществувалия достъп на същите места и в същите форми, каквито е бил в продължение на половин век и неизгаржаднето на нови локации за човешко присъствие. И гарантиране на публичността на достъпа до контакт с парка – т.е. той да е достъпен потенциално за всеки желаещ и да няма сегрегация – била тя чрез ограждения, високи цени или някаква друга. Максималният допустим брой посетители чрез градски транспорт може да се предвиди и ограничи с голяма точност – според местата в лифта и в рейсовете за единица време. Транспортът с лични автомобили може просто да се замени с градския транспорт и така нещата за броя хора на ден горе стават точни и ясни. Пешеходните туристи никога няма да станат адски много, а пък и те са тези, които най-много пазят парка. Към това бъгитата да се спрат с физически бариери, а за велосипедистите да се локализилат няколко локации – решенията могат да бъдат много прости, ако има желание.

Що се отнася до ерозията това беше пълна глупост от страна на Диков – ерозията е причинена не от човешкото присъствие (каквото и изобщо няма в местността Селимица), а от промяната в интензивността на валежите, заради климатичните промени и от изчезването на ливадните съобщества, след изчезването на традиционните за местността стада с овце и нахлулите инвазивни видове като хвойната, която унищовава и ливадите и самата почва. Самите алеи също не са добре замислени. Достатъчен е един отточен улей от страни, за да престанат да се превръщат в корита за дъждовете и това ще спре ерозията им значително. Не ми се дискутираше по това, защото щеше да ме отвлече от темата, по която исках да говоря.

DSC04567.jpg

3 thoughts on “Интервю с Петър Канев и с Тома Белев за достъпа на гражданите до Витоша, БНР 27 март 2013

  1. Pingback: Очаквайте обновената версия на сайта “Място за бъдеще” СКОРО | Място за бъдеще

  2. Pingback: Петър Канев | Място за бъдеще

  3. Pingback: Тома Белев и Зорница Стратиева – Дискусия Опазването на българските гори и туризъм, Ботевград, април 2016 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>