Перманентната агрикултура – лекция на арх. Мартин Микуш на открито в Балкана

 

Лекцията и последвалата дискусия бе част от програмата на пътуващия семинар “Място за бъдеще” в Западна Стара планина през май 2009 г. В дискусията участват още доц. Събина Ракарова и доц. Михаил Михайлов (Депаратамент Икономика и бизенс-администрация на НБУ и магистърска програма Международен алтернативен туризъм), Георги Стефанов (WWF), Михаил Михов и Любена Константинова (Българска асоциация за алтернативен туризъм БААТ), д-р Петър Канев (ИФИ, БАН), както и студенти от специалност културология на СУ “Св. Климент Охридски” и от специалност туризъм в Депратамент Икономика и и бизнес-администрация на НБУ и от други департаменти на НБУ (Науки за земята и околната среда, Масови комуникации, Политически науки, Философия и социални науки, Конгнитивни науки).

2 thoughts on “Перманентната агрикултура – лекция на арх. Мартин Микуш на открито в Балкана

  1. Pingback: ДЕБАТИ НА 21 ВЕК: КАКВО (НЕ) ЗНАЕМ ЗА ГМО ТЕХНОЛОГИЯТА, ЕТИКАТА, ПОЛИТИКАТА, ЗАКОНЪТ | Място за бъдеще

  2. Pingback: arch. Martin Mikush | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>