Йорданка Замфирова – За Чипровци и региона

Йорданка ЗАМФИРОВА (Сдружение ЧАР, град Чипровци и СГС-ЩАСТЛИВЕЦА) –  За Чипровци и региона - – За устойчивото развитие, европейските стратегии и приложението им на регионално ниво

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013

2 thoughts on “Йорданка Замфирова – За Чипровци и региона

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>