арх. Гергана Стефанова: Устойчив урбанизъм и светлинно замърсяване на градовете

арх. Гергана СТЕФАНОВА (Департамент Архитектура, НБУ и СГС-Щастливеца)Устойчив урбанизъм и светлинно замърсяване на градовете

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013

 

 

2 thoughts on “арх. Гергана Стефанова: Устойчив урбанизъм и светлинно замърсяване на градовете

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>