гл. ас. д-р Лилия Сазонова (ИИОЗ, БАН) – Културни аспекти на устойчивото развитие

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013:

(на английски език)  гл. ас. д-р Лилия САЗОНОВА (Институт за изследване на обществата и знанието при БАН) – Културни аспекти на устойчивото развитие

 

2 thoughts on “гл. ас. д-р Лилия Сазонова (ИИОЗ, БАН) – Културни аспекти на устойчивото развитие

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>