Юлия Игнатова – Чипровски килими, занаяти и народни обичаи

Юлия ИГНАТОВАмайстор-килимар, учители от Чипровското училище- килимарки.

Демонстрации на килимарство и кулинария – в дома на Юлия Игнатова и дискусия на тема: Как включването на чипровското килимарство в Списъка на нематериалното културно наследство на UNESCO може да допринесе за запазване на килимарската традиция в Чипровци.

 

В рамките на Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Чипровци 2013

2 thoughts on “Юлия Игнатова – Чипровски килими, занаяти и народни обичаи

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>