Тома Белев – История на защитените зони в България

Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013

Откриване – ЧАСТ 2:

Голяма зала на Община Чипровци:

Въвеждащ панел в проблематиката и практиките на устойчивото развитие на регионите

ЛЕКЦИЯ: инж. Тома БЕЛЕВ (Асоциация на Парковете в България): Национални и природни паркове в България – възникване, история, управление, практики, съвременни предизвикателства и перспективи

 ВИЖ ОЩЕ:

Природното и културно богатство на Природен парк Врачански Балкан

Пътуващ семинар “Непозната Витоша” и проект “Място за бъдеще: Универститет на открито във Витоша” (май, 2010)

Тома Белев за достъпа до Парк Витоша (в интервю по БНР, март 2013)

 

2 thoughts on “Тома Белев – История на защитените зони в България

  1. Pingback: Всичко от Пътуващ университет Място за бъдеще: Чипровци 2013 | Място за бъдеще

  2. Pingback: Тома Белев и Зорница Стратиева – Дискусия Опазването на българските гори и туризъм, Ботевград, април 2016 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>